GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównastrefa wiedzyDashboard z wykorzystaniem paska przewijania oraz przycisku opcji do sortowania danych.
MENU

Dashboard z wykorzystaniem paska przewijania oraz przycisku opcji do sortowania danych.


Kategoria: Kurs Excel, Samouczek Excel
18Nov

Sprawdź jak stworzyć dashboard, który wykorzystuje pasek przewijania oraz przycisk opcji, którym sortujemy dane za pomocą jednego kliknięcia-instrukcja krok po kroku.

Przygotowanie danych

W arkuszu o nazwie Data przygotujmy dane źródłowe. Skopiujmy poniższą tabelę i wklejmy od komórki B2.

Aby przygotować dane musimy skopiować tabelę z arkusza o nazwie Dane do arkusza Przeliczenia:

 

W arkuszu Przeliczenia tworzymy:

 

Musimy stworzyć dodatkową tabelkę, która będzie zawierać parametry finalne modelu.

dasboard3

 

W polu sortowanie wg wpiszmy wartość 1.

Teraz będziemy korzystać z formuły Przesunięcie, która to zwraca odwołanie do zakresu. Jest on podaną liczbą wierszy lub kolumną począwszy od komórki lub zakresu komórek. Uzupełniamy formułę wartościami z arkusza Dane. A w następnym polu formuły wpisujemy 0 (nie chcemy przesuwać o wiersze). Dalej uzupełniamy opcją „KryteriaSortowania” – formuła zwróci wartość przesuniętą o ilość kolumn wskazaną w tej właśnie komórce.

dashboard4

 

Stworzenie unikatów będzie opierać się o wzór:

=D10+$B10/1000000000, który należy umieścić w komórce E10.

dashboard4


W kolumnie sortowanie wykorzystamy formułę MAX.K, która zwraca k-tą największą wartość w zbiorze danych.

Szukanie kolejnych pozycji w tablicy unikatów, będzie odbywać się według poniższego schematu:

dashboard6

 

Użyjemy teraz funkcji PODAJ.POZYCJĘ, która wyszuka nam określony element w zakresie komórek, a następnie zwróci względną pozycję tego elementu w zakresie. 

dashboard8

 

Tak wygląda nasza pierwsza tabela:

dashboard9

 

Tworzymy drugą tabelę o takiej samej ilości wierszy i sześciu kolumnach. W kolumnie Produkt wykorzystamy funkcję przesunięcie

dashboard9

 

W kolumnie Cena również wykorzystamy funkcję przesunięcie ale tu bazą będzie nagłówek listy cen poszczególnych produktów:

dashboard10

 

Analogicznie dalej, w kolumnie ilość:

dashboard11

 

Kolejne komórki wypełniamy analogicznie:

=PRZESUNIĘCIE(Dane!F$2;Przeliczenia!$G10;0)

=PRZESUNIĘCIE(Dane!G$2;Przeliczenia!$G10;0)

=PRZESUNIĘCIE(Dane!H$2;Przeliczenia!$G10;0)

 

Cała tabela:

dashboard11

Teraz wracamy do naszej małej tabelki i uzupełniamy aktualną pozycję (na razie wpiszmy tam 1):

dashboard12

 

Tworzenie dashboardu

Stworzymy teraz dashboard z suwakiem który będzie zawierał 10 elementów, po to aby mogła się w nim zmieniać cała lista:

dashboard13


Druga kolumna będzie zawierać nazwy produktów. Bazą będzie kolumna I z arkusza Przeliczenia, a przesuwać będziemy o Aktualną pozycję.

dashboard15


Następnie wstawiamy interaktywny suwak. Wykorzystamy do tego kontrolkę formularza z Dewelopera, który wykorzystywany jest w VBA:  Deweloper >Wstaw > Kontrolki formularza.

 

 Umieszczamy pasek przewijania w kolumnie E:

 

Wracamy na chwilę do arkusza Przeliczenia. Maksymalna pozycja dla suwaka zostanie obliczona na podstawie:

a) różnicy między ostatnią pozycją w danych (25) ,
b) ilości wierszy w modelu (10),
c) dodajemy jeszcze 1 na końcu.

Funkcja ILE.NIEPUSTYCH zlicza niepuste komórki.

 

 Klikamy prawym przyciskiem myszy pasek przewijania i przechodzimy do zakładki Formant.

  • wartość minimalną ustawiamy na 1,
  • maksymalną – 16,
  • zmianę przyrostową – 1,
  • zmiana strony nastąpi po 5 rekordach.

Łączymy kontrolkę z aktualną pozycją - komórka ta będzie sprzężona z kontrolką.

 

Dalej postępujemy według instrukcji:

Wstawione przyciski opcji łączymy z komórką w arkusz Przeliczenia:

Korzystamy z formuły przesunięcia. Będziemy przesuwać pionowo zgodnie z wartością aktualnej pozycji (komórka D5 w arkuszu przeliczenia).

Analogicznie dla pozostałych kolumn:

=PRZESUNIĘCIE(Przeliczenia!K9;Przeliczenia!$D$5;0)

=PRZESUNIĘCIE(Przeliczenia!L9;Przeliczenia!$D$5;0)

=PRZESUNIĘCIE(Przeliczenia!M9;Przeliczenia!$D$5;0)

=PRZESUNIĘCIE(Przeliczenia!N9;Przeliczenia!$D$5;0)

 

Nasz dashboard jest gotowy:

 

Licencja Creative Commons
Dashboard z wykorzystaniem paska przewijania oraz przycisku opcji do sortowania danych. by Cognity is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe License.

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl