GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównastrefa wiedzyEuropejski Inspektotrat Ochrony Danych Osobowych
MENU

Europejski Inspektotrat Ochrony Danych Osobowych


Kategoria: Kurs Ochrona Danych Osobowych
17Mar

Instytucje Unii Europejskiej w ramach swojej działalności nierzadko przetwarzają poufne informacje dotyczące obywateli. W związku z tym ich działania podlegają kontroli Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - specjalnie do tego celu powołanego organu UE. Realizacja zadań przez ten podmiot ma korespondować z polityką bezpieczeństwa informacji w sposób odpowiadający współczesnym standardom. 

Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej 

W związku z charakterem swoich prac, wszystkie instytucje europejskie mają swojego inspektora ochrony danych, który kontroluje sposób przetwarzania poufnych informacji. Jego zadaniem jest też ścisła współpraca z Europejskim Inspektorem Danych Osobowych (EIOD). 

Ten niezależny organ Unii Europejskiej powołany w 2004 r., stoi na straży prywatności obywateli Wspólnoty. Pracę EIOD reguluje Rozporządzenie (WE)  nr 45/2001 o ochronie danych i swobodnym przepływie informacji oraz dyrektywy szczegółowe Parlamentu Europejskiego. 

Jego obowiązki obejmują nadzór nad przetwarzaniem danych w instytucjach UE, doradztwo oraz współpracę z innymi organami Unii w zakresie promowania polityki bezpieczeństwa informacji.

Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej 

W ramach EIOD funkcjonuje Dział Nadzoru i Egzekwowania Prawa, który kontroluje przestrzeganie norm dotyczących ochrony danych przez administrację UE. 

Monitorowanie tych procedur odbywa się poprzez kooperację z inspektorami działającymi w każdej unijnej instytucji. Współpraca polega głównie na zgłaszaniu przez osoby odpowiedzialne za administrowanie danymi do EIOD wszystkich operacji na danych szczególnie chronionych. Opierając się na tych informacjach, Europejski Inspektor wydaje opinię wskazującą kierunek zmian, których wprowadzenie ma się przyczynić do lepszego wdrożenia standardów ochrony danych osobowych. 

EIOD rozpatruje również skargi oraz podejmuje własną inicjatywę w zakresie nadzoru przetwarzania danych, a następnie informuje zainteresowanych o wynikach postępowania. 

W zakresie obowiązków jest także ostrzeganie lub upominanie administratorów danych w razie stwierdzenia nieprawidłowości. W takim przypadku uzasadnione jest też nakazywanie poprawienia, zablokowania lub zniszczenia wszystkich danych, bądź nałożenie  czasowego lub całkowitego zakazu ich przetwarzania. W ramach swoich uprawnień inspektor może zgłosić nieprawidłowości do odpowiedniej instytucji unijnej lub Trybunałowi Sprawiedliwości. 

Funkcja doradcza Europejskiego Inspektoratu Ochrony Danych

Europejski Inspektor Ochrony Danych pełni też funkcję doradczą wobec wszystkich instytucji UE w obszarze przepisów dotyczących polityki prywatności; zarówno w odpowiedzi na pytania, jak również z własnej inicjatywy. 

Poprzez pracę  Działu Polityki i Konsultacji, EIOD bezpośrednio wpływa na tworzenie nowego prawa w zakresie poufności danych. Biorąc pod uwagę rozwój nowych technologii, szczególnie ważne wydają się działania EIOD związane z kontrolowaniem przetwarzania danych za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych. 

Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych

Wyrazem troski Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o wspólną politykę całej UE w zakresie ochrony prywatności obywateli, jest współpraca z krajowymi instytucjami nadzoru czynnymi na terenie całej Europy

Współpraca odbywa się m.in. w ramach działalności grupy roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, o którym mówi art. 29 Dyrektywy 95/46/WE. Promowanie jednolitej strategii odbywa się też często dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi przy okazji organizacji międzynarodowych konferencji dotyczących ochrony prywatności.

Zwieńczeniem pracy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych jest coroczne sprawozdanie z działalności, składane do najważniejszych instytucji Unii Europejskiej tj. Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej. To podsumowanie po publikacji jest dostępne także dla innych organów unijnych oraz wszystkich zainteresowanych. Każdy obywatel ma prawo skomentować efekty pracy EIOD, zabierając głos w dyskusji o ochronie danych osobowych.

Autor: Elżbieta Konik

Licencja Creative Commons
Europejski Inspektotrat Ochrony Danych Osobowych by Cognity is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe License.

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl