GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównaPRAWOKursy Ochrona Danych Osobowych Kurs Ochrona danych osobowych dla Inspektorów ochrony danych
MENU

Kurs Ochrona danych osobowych dla Inspektorów ochrony danych - Kraków


Przed szkoleniem

Zobacz dlaczego warto uczestniczyć
w szkoleniach w Cognity.
więcej

Czy szkolenie Ochrona danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych będzie dla mnie odpowiednie?

Szkolenie jest dla osób, które:

 • chcą poznać nowe funkcje i obowiązki jakie pełni Inspektor Ochrony Danych,
 • znać aktualne ustawy o ochronie danych osobowych,
 • poznać unijne regulacje prawne.

Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje swoje kursy w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

 • prezentacja,
 • mini-wykład,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

 

Identyfikacja Potrzeb Szkoleniowych

Przed szkoleniem poprosimy Cię, abyś określił swoje oczekiwania w stosunku do kursu oraz przeprowadzimy analizę potrzeb. Na jej podstawie, nasz trener będzie mógł doradzić, jakie szkolenie będzie dla Ciebie odpowiednie. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych będzie także wskazówką, na które aspekty programowe położyć większy nacisk, aby szkolenie jak najlepiej rozwinęło Twoje umiejętności i jednocześnie zwiększyło efektywność Twojej pracy. 

 

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.

 

zwiń

W ramach szkolenia
zapewniamy

Przekonaj się dlaczego klienci wybierają
kursy w Cognity!

Dopasowanie i profesjonalizm w procesie szkoleniowym:

 • analiza potrzeb szkoleniowych,
 • zajęcia w formie warsztatowej,
 • trenerzy praktycy z umiejętnością przekazywania wiedzy.

 

Po szkoleniu otrzymasz:

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie,
 • dostęp do Strefy Wiedzy Cognity,
 • opiekę poszkoleniową przez 12 miesięcy,
 • materiały poszkoleniowe w formie elektronicznej.

 

Indywidualne podejście:

 • kameralna grupa szkoleniowa,
 • doświadczenie w zakresie obsługi szkoleń,
 • otwartość i elastyczność,
 • orientacja na potrzeby,
 • życzliwa i partnerska atmosfera 😊

 

Komfortowe warunki podczas szkolenia:

 • nowoczesne sale szkoleniowe,
 • bezpłatne WiFi,
 • nocleg dla osób dojeżdżających.

 

Wyżywienie:

 • pyszny lunch,
 • bardzo dobry catering i kawa z ekspresu.
zwiń

Program szkolenia

Sprawdź merytoryczny
program szkolenia.

1. Ogólne unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy:

 • zakres stosowania nowych przepisów,
 • nowe definicje i regulacje w przepisach RODO (w tym danych wrażliwych, pseudonimizacji i profilowania),
 • Inspektor ochrony danych – dawny Administratora bezpieczeństwa informacji (obowiązek powołania?),
 • zmiany w przetwarzaniu danych osób małoletnich,
 • 72h na informowanie GIODO o sytuacji naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji,
 • postępowanie ze zbiorami danych osobowych,
 • Privacy by Design i Privacy by Default,
 • poszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego osoby, której dane dotyczą,
 • zmiany w zasadach wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Zadania i obowiązki  Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer):

 • powołanie i zgłoszenie w Biurze GIODO lub obowiązek notyfikacji w Biurze GIODO
  od dnia 25.05.2018 r.,
 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o ich obowiązkach,
 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia i przepisów krajowych,
 • prowadzenie sprawdzeń – kontroli wewnętrznych,
 • przygotowanie okresowego planu sprawdzeń i sprawozdania,
 • prowadzenie i udostępnianie wewnętrznego rejestru zbiorów danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • sposoby na zapewnienie skutecznego i sprawnego zapoznania pracowników
  z przepisami dot. ochrony danych,
 • udzielanie oceny skutków dla ochrony danych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego.

3. Wymagania dla funkcji Inspektora Ochrony danych:

 • unikanie konfliktu interesów,
 • gwarancja niezależności,
 • łatwość nawiązania kontaktu,
 • właściwe i terminowe włączanie sie we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych w jednostce,
 • rzetelne podejście i wysoki poziom etyki zawodowej oraz priorytetowe traktowanie swoich obowiązków,
 • kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedza fachowa na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętność wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

4. Prawa osób których dane dotyczą:

 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do przejrzystości danych,
 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania danych.

5. Nowe obowiązki administratora danych:

 • wdrożenie środków i wykazanie legalności przetwarzania,
 • polityki ochrony danych,
 • zatwierdzone kodeksy postępowania,
 • kodeksy dobrych praktyk,
 • zatwierdzony mechanizm certyfikacji przez akredytowane podmioty,
 • zgłaszanie do GIODO incydentów bezpieczeństwa.

6. Podmioty, których dane są przetwarzane:

 • dane osobowe pracowników, stażystów i praktykantów oraz osób ubiegających się
  o zatrudnienie,
 • elektroniczna wymiana informacji,
 • ochrona danych osobowych w Internecie,
 • najczęstsze błędy i uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych.

7. Właściwe zabezpieczanie danych osobowych:

 • rodzaje środków zabezpieczeń danych osobowych (organizacyjne, fizyczne, techniczne),
 • dokumentacja przetwarzania danych osobowych (jak prawidłowo przygotować
  i prowadzić nadzór nad aktualizacją dokumentacji),
 • sytuacje naruszenia przez upoważnionego pracownika zasad ochrony danych osobowych w zakładzie pracy.

8. Przygotowanie do kontroli zewnętrznej lub sprawdzenia na zlecenie GIODO:

 • przedmiot kontroli (co może podlegać kontroli, jakie przygotować dokumenty?),
 • organizacja kontroli (jak to wygląda w praktyce),
 • uprawnienia i obowiązki inspektorów kontrolujących,
 • uprawnienia i obowiązki kontrolowanego,
 • decyzje pokontrolne.

9. Odpowiedzialność:

 • wysokie kary finansowe – nowość,
 • odpowiedzialność karna i administracyjna, cywilna, dyscyplinarna z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

10. Case study, dyskusja, pytania, problemy, konsultacje indywidualne.

zwiń

Harmonogram szkolenia

Sprawdź godziny, w których
będzie obywać się szkolenie.
więcej

Informujemy, że zamieszczony poniżej harmonogram jest poglądowy. Ze względu na realizowany program szkoleniowy, czas rozpoczęcia i zakończenia przerw może ulec zmianie. Jednocześnie zapewniamy, że nie zmniejszy to liczby godzin warsztatowych.

Dzień 1

Harmonogram Godzina
Rejestracja uczestników 9:00 - 9:15
Zajęcia 9:15 - 11:00
Przerwa 11:00 - 11:15
Zajęcia 11:15 - 12:30
Obiad 12:30 - 13:15
Zajęcia 13:15 - 14:30
Przerwa 14:30 - 14:45
Zajęcia 14:45 - 16:00

Dzień 2

Harmonogram        Godzina
Zajęcia 9:00 - 11:00
Przerwa 11:00 - 11:15
Zajęcia 11:15 - 12:30
Obiad 12:30 - 13:15
Zajęcia 13:15 - 14:30
Przerwa 14:30 - 14:45
Zajęcia 14:45 - 16:00
zwiń

Po szkoleniu

Sprawdź co poznasz
na szkoleniu.
więcej

 

Po szkoleniu będziesz mógł:

 • przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem,
 • stworzyć i wprowadzić system ochrony danych osobowych,
 • zabezpieczać dane osobowe zgodnie z GIODO,
 • zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania,
 • zredagować poprawną klauzulę zgody na przetwarzanie,
 • pozytywnie przejść kontrolę.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz zadzwonić, napisać maila lub spotkać się osobiście (w siedzibie naszej firmy) z trenerem, który będzie do Twojej dyspozycji.

 

Materiały poszkoleniowe

Po szkoleniu otrzymasz bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do Strefy Wiedzy Cognity, gdzie będziesz mógł korzystać z ćwiczeń i materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, które pomogą utrwalić Ci wiedzę zdobytą w trakcie kursu.
 

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Jeżeli chcesz w dalszym ciągu doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zapraszamy na szkolenia:

Na życzenie, możemy przygotować dla Ciebie również indywidualną ścieżkę rozwoju.

zwiń

Prowadzący

Zapoznaj się z sylwetką trenera
prowadzącego zajęcia.
więcej

Trenerzy Cognity, realizujący kurs Ochrona danych osobowych dla Inspektorów ochrony danych, to eksperci z bogatym i praktycznym doświadczeniem zawodowym. Perfekcyjne opanowanie tematyki szkolenia oraz starannie weryfikowane przez nas umiejętności przekazywania wiedzy, czynią z nich specjalistów, którzy realnie mają wpływ na zdobywanie nowych umiejętności przez osoby, które szkolą.

Julia
Julia

Trener i konsultant Cognity Szkolenia. 

 

Prawnik, pracownik organu administracji samorządowej. Administrator bezpieczeństwa informacji z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się w szczególności sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji ochrony danych osobowych,  zawieraniem umów o powierzenie przetwarzania danych, prowadzeniem wewnętrznych kontroli  zabezpieczeń danych osobowych.

 

Jest odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez pracowników jednostki samorządu terytorialnego.

 

W dziedzinie szkoleń specjalizuje się w zagadnieniach prawa ochrony informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. W prowadzonych przez siebie kursach łączy wiedzę merytoryczną z praktyką nabytą w zakresie prawa i informatyki.

 

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla pracowników administracji publicznej, jak również dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Kontakt do trenera: julia.w@cognity.pl


zwiń

Co nas wyróżnia
wśród firm
szkoleniowych?

Zobacz dlaczego warto uczestniczyć
w szkoleniach w Cognity.
więcej

Co nas wyróżnia wśród firm szkoleniowych?

 • Nasi trenerzy to eksperci praktycy, którzy z pasją przekazują wiedzę przydatną
  w codziennych zawodowych sytuacjach.
 • Wręczymy Ci certyfikat w dwóch językach.
 • Zawsze przeprowadzamy Analizę potrzeb szkoleniowych, która jest gwarancją dopasowania zagadnień programu do Twoich oczekiwań.
 • Posiadamy nowoczesny sprzęt spełniający współczesne standardy.
 • Na szkoleniach oferujemy lunch oraz poczęstunek wliczone w cenę kursu.
 • Zajęcia u nas trwają 8h szkoleniowych dziennie.
 • Szkolenia realizowane są także w języku angielskim na Twoje życzenie.
 • Zapewniamy roczną bezpłatną opiekę poszkoleniową.
 • Dostaniesz od nas materiały poszkoleniowe oraz bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do Strefy Wiedzy Cognity.
 • Wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej gwarantuje profesjonalizm
  i efektywność w procesie szkoleniowym.
 • Jesteśmy elastyczni. Stale dopasowujemy ofertę szkoleniową do potrzeb naszych klientów.
 • Działamy w całej Polsce.

 

Klienci są dla nas najważniejsi!

Zdobyliśmy zaufanie instytucji państwowych, korporacji, uniwersytetów, jednostek administracyjnych i środowisk biznesowych.

 

 

zwiń
Terminy szkoleń

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl