GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównaNazwy kursów

Nazwy kursów Cognity w języku polskim i angielskim

 

 

Rodzaj kursu

Polska nazwa kursu

Angielska nazwa kursu

 

   Kursy 

 Excel

komputerowy Kurs Excel od Podstaw Excel basics course 
komputerowy Kurs Excel Podstawowy – wstęp do formuł, wykresów i analizy danych Excel basics course 
komputerowy Kurs Excel Przekrojowy Podstawowy Excel basics cross-section data analyst training course
komputerowy Kurs Excel Średniozaawansowany Excel intermediate course
komputerowy Kurs Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr Excel intermediate – Pivot Tables & Macros course 
komputerowy Kurs Excel Zaawansowany Excel advanced training course
komputerowy Kurs Excel Przekrojowy Zaawansowany Excel advanced cross-sectional course
komputerowy Kurs Excel Zaawansowany z wprowadzeniem do VBA Excel advanced with VBA introduction course
komputerowy Kurs Excel Ekspert z kodowaniem VBA Excel Expert course with VBA coding
komputerowy Kurs Praca z danymi ze źródeł zewnętrznych. Import, analiza, raportowanie. Course on work data from external sources. Import, analysis, reporting.
komputerowy Kurs Excel w Analizach Danych Excel data analysis course
komputerowy Kurs Excel Tabele Przestawne Excel – Pivot Tables course
komputerowy Kurs Zoptymalizuj pracę w Excelu – porady i triki. Course on optimising work in Excel – tips and tricks.
komputerowy Kurs Excel - praktyczne sposoby na optymalizację pracy Excel course - practical ways to optimize your work
komputerowy Kurs Excel od Podstaw popołudniowy (wieczorowy) Excel basics course (evening classes)
komputerowy Kurs Excel od Podstaw popołudniowy  
komputerowy Kurs Excel Średniozaawansowany  
komputerowy Kurs Excel Średniozaawansowany popołudniowy (wieczorowy) Excel intermediate course (evening classes)
komputerowy Kurs Excel w działach HR Excel for Human Resources professionals course
komputerowy Kurs Excel i praktyczne rozwiązania w logistyce, dystrybucji i analizach sprzedaży Excel course and practical solutions in logistics, distribution and sales analysis
komputerowy Kurs Excel w oparciu o dane logistyczne Course on Excel based on logistic data
komputerowy Kurs Excel - analiza i kontrola danych finansowych. Narzędzia Excela w controllingu finansowym Excel course - analysis and control of financial data
komputerowy Kurs Analiza Finansowa w Excelu Course on financial analysis in Excel 
komputerowy Kurs Excel dla HR z elementami controllingu personalnego Excel course for HR with personal controlling elements
komputerowy Kurs Excel dla Finansistów Excel for finance professionals course
komputerowy Kurs na Excel i analiza statystyczna w praktyce. Analysis toolpack Excel course and statistical analysis in practice. Analysis toolpack
komputerowy Kurs Makra w MS Excel Excel macros course
komputerowy Kurs Power BI (Business Intelligence) Power BI course
komputerowy Kurs Power BI Desktop Power BI Desktop course
komputerowy Kurs Power BI Server Power BI Server course
komputerowy Kurs Power BI Zaawansowany Power BI Desktop advanced course
komputerowy Kurs Power BI - operacje na danych  
komputerowy Kurs Język M - Power BI  
komputerowy Kurs Tableau - analiza BI  
komputerowy Kurs PowerPivot w MS Excel: wielowymiarowa analiza i raportowanie z PowerPivot Excel PowerPivot course: analysing and reporting with MS PowerPivot
komputerowy Kurs Wizualizacja i Prezentacja Danych z MS Excel i MS PowerPoint Course on data visualisation and presentation with MS Excel and MS PowerPoint
komputerowy Kurs KNIME - analiza i eksploracja danych KNIME course - data analysis and exploration 
komputerowy Kurs Excel Wykresy – Prezentacja i Wizualizacja Danych Course on Excel charts – data presentation and visualisation
komputerowy Kurs Analiza danych biznesowych w Excelu Course on business data analysis in Excel
komputerowy Kurs Excel Business Intelligence (PowerPivot, Power Query, Power Map, Power View) Course on Excel Business Intelligence (PowerPivot, Power Query, Power Map, Power View)
komputerowy Kurs Excel Business Intelligence (PowerPivot, Power Query, Power Map, Power View, Power BI) Course on Excel Business Intelligence (PowerPivot, Power Query, Power Map, Power View, Power BI)
komputerowy Kurs Oracle Business Intelligence Oracle Business Intelligence course
komputerowy Kurs Excel, Word, PowerPoint – łączenie danych Course on Excel, Word, PowerPoint – data integration
komputerowy Kurs Excel formuły i funkcje Excel course – formulas and functions
komputerowy Kurs Excel praca z danymi, sortowanie, filtrowanie i tabele przestawne Excel course – working with data, sorting, filtering and pivot tables 
komputerowy Kurs Excel i produktywna praca na bazach danych Excel and productive work on databases course 
komputerowy Kurs BI Excel, SQL Server dla analityków danych BI Excel course, SQL Server for Data analysts
komputerowy Kurs Power Query  Power Query Course
komputerowy Kurs Excel w pigułce - podstawy arkusza kalkulacyjnego w trybie przyspieszonym Excel in a nutshell – crash course on spreadsheet basics
komputerowy Kurs DAX – tworzenie zaawansowanych formuł – PowerPivot. Power BI Course on DAX – creating advanced formulas – PowerPivot. Power BI
komputerowy Kurs Arkusz kalkulacyjny Google Google Spreadsheets Course
komputerowy Kurs Excel i PowerPoint - graficzne przedstawienie danych Excel and PowerPoint Course - Graphic representation of data
komputerowy Kurs Power Query - analiza danych w języku M Power Query course – data analysis in M language
komputerowy Kurs Excel w pracy inżyniera Excel course in engineering work
kompeterowy Kurs Excel - Power Query i bazy danych SQL Excel course - Power Query and SQL Database
komputerowy Kurs Arkusze Google Średniozaawansowany Google Sheets Intermediate Course
komputerowy Kurs Excel w zarządzaniu Excel course in management
komputerowy Kurs Excel w zarządzaniu projektami Excel course in project management
komputerowy Kurs Excel Weekendowy Excel Weekend Course
komputerowy Kurs Excel dla zupełnie początkujących Excel course for complete beginners
komputerowy Kurs Excel w biznesie weekendowy Weekend course “Excel in business”
komputerowy Kurs Excel dla Product Managera  
komputerowy Kurs Excel dla księgowych i dla pracowników działów finansowych  
komputerowy Kurs Excel – praca z narzędziami i formułami  
komputerowy Kurs PowerPivot – świeże podejście do analizy danych  
 

 Kursy 

 VBA

komputerowy Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Excelu Podstawowy Excel VBA (Visual Basic for Applications) introduction course
komputerowy Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Excelu Przekrojowy Cross-sectional course on VBA (Visual Basic for Applications) in Excel
komputerowy Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Excelu Zaawansowany Excel VBA (Visual Basic for Applications) advanced course
komputerowy Kurs Podstawy VBA (Visual Basic for Applications) i formularze Course on VBA (Visual Basic for Applications) basics and forms
komputerowy Kurs Formularze w VBA (Visual Basic for Applications) VBA (Visual Basic for Applications) Forms course
komputerowy Kurs Analiza danych z wykorzystaniem VBA (Visual Basic for Applications). Automatyzacja raportowania Course on data analysis using VBA (Visual Basic for Applications). Automation of reporting
komputerowy Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Accessie Access VBA (Visual Basic for Applications) course
komputerowy Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Office Office VBA (Visual Basic for Applications) Course
komputerowy Kurs Automatyzacja współpracy z bazami danych w Excelu z VBA (Visual Basic for Applications) Course on automation of cooperation with databases in Excel with VBA (Visual Basic for Applications)
komputerowy Kurs VBA Algorytmy optymalizacji VBA course - optimization algorithms 
komputerowy Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Excelu Średniozaawansowany Excel VBA (Visual Basic for Applications) intermediate course
komputerowy Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Excelu dla zupełnie początkujących Excel VBA (Visual Basic for Applications) course for complete beginners
komputerowy Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w PowerPoint PowerPoint VBA (Visual Basic for Applications) course
komputerowy Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Word  
komputerowy Kurs Excel w biznesie i administracji Weekend course “Excel in business and administration“
 

 Kursy 

 Access

komputerowy Kurs Access Podstawowy Access basics course 
komputerowy Kurs Access Zaawansowany Access advanced course
komputerowy Kurs Access Średniozaawansowany Access intermediate course
komputerowy Kurs Access - tworzenie aplikacji Creating Apps in Access course
 

 Kursy PowerPoint

 i PREZI

komputerowy Kurs PowerPoint Podstawowy PowerPoint Basics Course
komputerowy Kurs PowerPoint Poza Schematem – Efektownie zaprezentuj to, co stworzyłeś PowerPoint out of the box course
komputerowy Kurs PowerPoint zaawansowany - kreacja profesjonalnych prezentacji za pomocą wybranych narzędzi Power Point advanced course - creation of professional presentations with the use of selected tools
komputerowy Kurs Prezentacja biznesowa z PowerPoint, Prezi i Canva - trendy multimedialne Course on business presentation with PowerPoint, Prezi and Canva – multimedia trends
komputerowy Kurs PowerPoint 365 PowerPoint 365 course
komputerowy Kurs Think Cell Think Cell course
     
komputerowy Kurs Tworzenie prezentacji w Prezi i Canva Course on creating presentations in Prezi and Canva
komputerowy Kurs Prezi Next - nowa jakość prezentacji Prezi Next course - a new quality of presentations
komputerowy Kurs PowerPoint Średniozaawansowany PowerPoint intermediate
komputerowy Kurs PowerPoint i Excel Business Intelligence (PowerPivot, Power View, Power Map, Power BI Desktop)  
 

 Kursy 

 Outlook

komputerowy Kurs Outlook - praktyczne aspekty programu Outlook course - practical aspects of the program
komputerowy Kurs Zarządzanie Czasem z wykorzystaniem MS Outlook Course on time management with MS Outlook
komputerowy Kurs Outlook, Skype, OneNote Outlook, Skype, OneNote course
komputerowy Kurs Outlook - zaawansowane funkcje programu Outlook Course - Advanced functions
komputerowy Kurs Exchange serwer Exchange serwer course
 

 Kursy 

 MS VISIO

komputerowy Kurs Visio - tworzenie diagramów i praca z danymi Visio course - creating diagrams and working with data
     
 

 Kursy 

 Word

komputerowy Kurs Word Podstawowy Word basics course
komputerowy Kurs Word średniozaawansowany. Dobre praktyki edytorstwa i typografii Intermediate Word course. Good practices in editing and typography
komputerowy Kurs Word zaawansowany - tworzenie obszernych dokumentów Advanced Word course - creating large documents
   

 Kursy

 

 Office 365

komputerowy Kurs Office 365 - OneDrive, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint, OneNote Office 365 - OneDrive, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint, OneNote course
komputerowy Kurs Excel 365 Excel 365 course
komputerowy Kurs Office 365 - Administracja Office 365 - administration course
komputerowy Kurs PowerApps PowerApps course
 

 GRAFIKA

 
 

Kursy 

 Corel

komputerowy Kurs CorelDRAW - solidna podstawa grafiki wektorowej CorelDRAW course - a solid basis for vector graphics
komputerowy Kurs CorelDRAW Zaawansowany CorelDRAW Advanced course
 

Kursy 

 Illustarator

komputerowy Kurs Adobe Illustrator Podstawowy Adobe Illustrator basics course
komputerowy Kurs Adobe Illustrator Średniozaawansowany Adobe Illustrator intermediate course
komputerowy Kurs Adobe Illustrator Zaawansowany Adobe Illustrator advanced course
komputerowy Kurs Adobe Illustrator – praktyczne aspekty Adobre Illustrator course – practical aspects of the program
komputerowy Kurs Rysunki wektorowe i izometryczne w Adobe Illustrator Adobe Illustrator - vector and isometric illustrations (trzeba przetłumaczyć ponownie)
 

Kursy 

 InDesign

komputerowy Kurs Adobe InDesign Podstawowy Adobe InDesign basics course 
komputerowy Kurs Adobe InDesign – praktyczne aspekty Adobe InDesign course – practical aspects of the program
     
 

Kursy 

 Photoshop

komputerowy Kurs Adobe Photoshop Podstawowy Adobe Photoshop course for beginners
komputerowy Kurs Adobe Photoshop Zaawansowany Adobe Photoshop advanced course 
komputerowy Kurs Adobe Photoshop Lightroom: użyteczne techniki fotoedytorskie Adobe Photoshop Lightroom course: useful photo-editing techniques
komputerowy Kurs Adobe Photoshop – praktyczne aspekty Adobe Photoshop course – practical aspects of the program
komputerowy Kurs Adobe Photoshop dla zupełnie początkujących Adobe Photoshop Course for complete beginners
komputerowy Kurs Adobe Photoshop Przekrojowy Adobe Photoshop course cross-sectional 
 

 Kursy 

 Gimp

komputerowy Kurs Gimp od Podstaw Gimp for beginners course
komputerowy Kurs Gimp Zaawansowany Gimp advanced course
 

 Kursy

 Rysunek techniczny

niekomputerowy Kurs Rysunek techniczny dla nie inżynierów – praktyczne aspekty Course on technical drawing for non-engineers – practical aspects
niekomputerowy Kurs Rysunek techniczny dla handlowców Course on technical drawing for Sales Representative
 

 Graficzne przedstawienie 

 danych / Infografiki

komputerowy Kurs Synergia elementów wizualizacji, prezentacji i grafiki informacyjnej Course on synergy between elements of visualisation, presentation and information graphics
komputerowy Kurs Wizualizacja danych w raportach, prezentacjach i infografikach Course on data visualisation in reports, presentations and infographics
komputerowy Kurs Infografika. Profesjonalna wizualizacja danych Infographics course. Professional data visualization
komputerowy Kurs Prezentacja Sprzedażowa Sales presentation course
komputerowy Kurs Sway – Tworzenie Interaktywnych Materiałów Sway course – how to create interactive materials
komputerowy Kurs Canva, Piktochart, Visual.ly - grafiki dla Twojej Marki Canva, Piktochart, Visual.ly – Computer graphics for your brand
komputerowy Kurs QlikView - modelowanie i wizualizacja danych BI  
komputerowy Kurs Qlik Sense - nowoczesna analityka BI  
     
 

Kursy E-marketing 

 i strony www

komputerowy Kurs Marketing internetowy - skuteczna reklama w sieci Internet Marketing course - effective online advertising
komputerowy Kurs E-marketing i SEO. Pozycjonowanie i optymalizacja w Google E-marketing and SEO course. Positioning and optimization on Google
komputerowy Kurs Employer Branding i HR w mediach społecznościowych Employer Branding and HR in social media course
komputerowy Kurs Social Media - kreatywna promocja w mediach Social Media course - creative promotion in the media
komputerowy Kurs PHP - zostań programistą podstawowy PHP Course - Become a Basic Programmer
komputerowy Kurs Programowanie w środowisku Android Course on programming in Android environment
komputerowy Kurs HTML - projektowanie stron internetowych od podstaw HTML course - designing websites from scratch
komputerowy Kurs HTML5 i CSS Podstawowy HTML5 and CSS Basics course
komputerowy Kurs HTML5 i CSS Zaawansowany HTML5 and CSS advanced course 
komputerowy Kurs JavaScript i jQuery Podstawowy JavaScript and jQuery Basics course
komputerowy Kurs PHP i MySQL wprowadzenie do programowania podstawowy PHP and MySQL introduction to Basic programming course 
komputerowy Kurs PHP i MySQL dla programistów zaawansowany PHP and MySQL course for Advanced Programmers
komputerowy Kurs RWD Bootstrap i GIT RWD Bootstrap and GIT course
komputerowy Kurs Java - wprowadzenie do programowania Java Course - Introduction to programming
komputerowy Kurs Ruby on Rails Ruby on Rails course
komputerowy Kurs WordPress od podstaw WordPress from scratch course
komputerowy Kurs Mój pierwszy blog - jak założyć i prowadzić internetowy pamiętnik  
komputerowy Kurs Prowadzenie profilu na LinkedIn - zostań profesjonalistą  
komputerowy Front-end Developer  
 

 Kursy 

 Prawo, ODO

niekomputerowy Kurs Prawo w handlu elektronicznym Law in e-commerce course 
niekomputerowy Kurs Ochrona Danych Osobowych w przedsiębiorstwie Personal Data Protection in enterprises course
niekomputerowy Kurs Zasady Udostępniania informacji publicznej Course on principles of sharing public information
niekomputerowy Kurs Ochrona danych osobowych dla Inspektorów ochrony danych Course on personal data protection for data protection inspectors
niekomputerowy Kurs Zatrudnianie cudzoziemców Course on employing foreigners
niekomputerowy Kurs Ochrona Danych Osobowych po zmianach 2018 Course on personal data protection – regulation 2018
niekomputerowy Szkolenie Prawo pracy Labor Law training
niekomputerowy Kurs Windykacja należności Recovery of receivables course
niekomputerowy Kurs Obowiązki pracodawcy i pracownika w epoce koronawirusa  
niekomputerowy Kurs Prawo pracy a koronawirus  
komputerowy Kurs Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne  
 

 Kursy PROJECT 

 + SharePoint

komputerowy Kurs Project podstawowy - specjalistyczne zarządzanie projektami Basic Project course - specialized project management
komputerowy Kurs Project Zaawansowany Advanced project course
     
komputerowy Kurs SharePoint – współpraca i zarządzanie dokumentami MS Sharepoint – Document Management System Course
komputerowy Kurs SharePoint 365 SharePoint 365 course 
komputerowy Kurs SharePoint 365 - wydajność w firmie SharePoint 365 Course - Efficiency in a company
 

Kursy 

 R

komputerowy Kurs R dla początkujacych – analiza danych i wizualizacja R course for beginners – data analysis and visualisation
komputerowy Kurs R – wykresy w darmowym programie statystycznym R course – charts in free statistical program
komputerowy Kurs R – przetwarzanie danych w darmowym programie statystycznym R course – data processing in free statistical program
komputerowy Kurs R – podstawy statystyki i ekonometrii R course – basics of statistics and econometrics
 

Kursy

Julia

komputerowy Kurs Julia – modelowanie i analiza dużych zbiorów danych Julia – modelling and analysing big sets of data 
 

 Kursy 

 MATLAB

komputerowy Kurs MATLAB Podstawowy MATLAB Basics course
komputerowy Kurs MATLAB Zaawansowany MATLAB advanced course
 

 Kursy SQL

 i T-SQL

komputerowy Kurs T-SQL Podstawowy T-SQL basics course
komputerowy Kurs T-SQL Zaawansowany T-SQL advanced course
komputerowy Kurs SQL Podstawowy SQL basics course
komputerowy Kurs SQL Zaawansowany SQL advanced course
komputerowy Kurs SQL dla analityków baz danych SQL course for Database analysts
komputerowy Kurs SQL - programowanie baz danych SQL course - Database programming
komputerowy Kurs Oracle SQL, PL/SQL podstawowy Oracle SQL, PL / SQL Basic course
komputerowy Kurs SQL Server – integracja danych dla analityków SQL Server course – data integration for analysts
komputerowy Kurs SQL Server Podstawowy SQL Server basics course
komputerowy Kurs Oracle SQL dla analityków danych Oracle SQL course for Data analysts
komputerowy Kurs Oracle SQL dla zaawansowanych Oracle SQL for Advanced course
komputerowy Kurs NoSQL - modelowanie, funkcjonowanie i zarządzanie bazami danych NoSQL – modelling, managing and functioning of databases
komputerowy Kurs Analysis Services - pobieranie danych z zewnętrznych źródeł Analysis Services Course - Downloading data from external sources
komputerowy Kurs SQL dla zupełnie początkujących SQL for complete beginners course
komputerowy Kurs Administracja Oracle Oracle Administration Course
komputerowy Kurs T-SQL na Microsoft Azure T-SQL in Microsoft Azure course
komputerowy Kurs SQL Server - baza danych i język SQL od podstaw  SQL Server course - Database and Structured Query Language from scratch
komputerowy Kurs MySQL - baza danych i język SQL od podstaw MySQL Course - Database and Structured Query Language from scratch
komputerowy Kurs SQL Oracle - baza danych Oracle i język SQL od podstaw SQL Oracle course - Oracle Database and Structured Query Language from scratch
komputerowy Kurs SQL Server Automatyzacja - przetwarzanie, konsolidacja i rozproszone źródła danych SQL Server automation course - processing, consolidation and distributed data sources
komputerowy Kurs SQL Server - przygotowanie do egzaminu certyfikującego MS 70-461 SQL Server course – preparation for the MS 70-461 certification exam
komputerowy Kurs SQL Server - tworzenie skryptów T-SQL od podstaw SQL Server course – creating T-SQL scripts from scratch
komputerowy Kurs PostgreSQL Podstawowy PostgreSQL Basic
komputerowy Kurs SQL Server – bazy danych OLAP SQL Server course - OLAP databases
 

 UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE 

 + kursy dla menadżerów, biuro

niekomputerowy Kurs Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Stress management and preventing professional burnout course
niekomputerowy Kurs Wizerunek w biznesie – jak budować profesjonalny image w pracy Course on image in business – how to build a professional image at work
niekomputerowy Kurs Techniki perswazji i negocjacji w sprzedaży Course on persuasion techniques and sales negotiations
niekomputerowy Kurs Techniki sprzedaży i język perswazji Sales techniques course and language of persuasion
niekomputerowy Kurs Obsługa Klienta. Profesjonalizm usług Customer Service course. Professionalism of services
niekomputerowy Kurs Zarządzanie Zespołem Team management course
niekomputerowy Kurs Visual Management – zarządzanie przez wizualizację Visual management course
komputerowy Kurs Usprawnienie procesów biznesowych metodą LEAN LEAN management course – how to streamline your business operations
niekomputerowy Kurs Finanse dla niefinansistów Finance for non-financial managers course
komputerowy Kurs Kokpity Managerskie – wizualizacja Management cockpit course – visualisation
niekomputerowy Kurs Wystąpienia publiczne i profesjonalne prezentacje. Techniki i narzędzia Public speaking and professional presentations course. Techniques and tools
komputerowy  Kurs Zarządzanie projektami Project management course
niekomputerowy Kurs Negocjacje handlowe Trade negotiations course
niekomputerowy  Kurs Split Payment - praktyczne aspekty  
niekomputerowy Kurs Etyka w biznesie Ethics in business course
komputerowy Kurs Kadry i Płace HR and payroll course
niekomputerowy Kurs Asertywność w komunikacji Training Assertiveness in communication
niekomputerowy Kurs Savoir-vivre i etykieta w biznesie Savoir-vivre and business ethics course
niekomputerowy Kurs Efektywna komunikacja i budowanie relacji w biznesie Effective communication and building relationships in the business course
niekomputerowy Kurs Zarządzanie czasem i priorytetami Time and priority management course
niekomputerowy Kurs Techniki Heurystyczne – twórcze metody rozwiązywania problemów Heuristic techniques course – how to solve problems creatively
niekomputerowy Kurs Efektywna Sprzedaż Course on effective sales
niekomputerowy Kurs Komunikacja w Zespole Team communication training course
niekomputerowy Kurs Organizacja Pracy Własnej How to manage one’s own work course 
niekomputerowy Kurs Akademia Menedżera Manager Academy course
niekomputerowy Kurs Jak unikać konfliktów i budować dobre relacje w biznesie How to avoid conflicts and build positive business relationships
komputerowy Kurs Modelowanie Procesów biznesowych Business process modeling course
niekomputerowy Kurs Design Thinking Design Thinking course
niekomputerowy Kurs Scrum Podstawowy, czyli inteligentne podejście do zarządzania projektami Scrum Basic Course, or intelligent approach to project management 
komputerowy Kurs Microsoft Teams Microsoft Teams course
komputerowy Kurs Microsoft Flow Microsoft Flow course
niekomputerowy Kurs PMP - przygotowanie do egzaminu PMP Course - Exam preparation
niekomputerowy Kurs Zarządzanie ludźmi, czasem i delegowanie zadań Human Resource Management, Time Management and Delegation of Tasks Course
niekomputerowy Kurs Praca pod presją czasu Work under Time Pressure Course
niekomputerowy Kurs Kreatywne myślenie - metody i techniki  Creative Thinking Course - Methods and techniques
komputerowy Kurs Microsoft Azure Microsoft Azure course
komputerowy Kurs Microsoft Publisher Microsoft Publisher course
niekomputerowy Kurs Product Management Product Management course
niekomputerowy Kurs Zarządzanie ceną - strategia i polityka cenowa Price management course - pricing strategy and policy
niekomputerowy Kurs Komunikacja dla liderów i trening umiejętności prezentacji publicznej  
niekomputerowy Kurs Zarządzanie czasem w planowaniu produkcji  
komputerowy Kurs Obsługa komputera  
niekomputerowy Kurs Organizacja pracy przy home office - przegląd przydatnych narzędzi do pracy   
niekomputerowy Kurs Organizacja pracy przy home office  
niekomputerowy Kurs Jak prowadzić spotkania biznesowe w home office  
niekomputerowy Kurs Zarządzanie czasem podczas home office  
niekomputerowy Kurs Zarządzanie firmą w czasach koronawirusa  
komputerowy Kurs Jak prowadzić szkolenia przez internet  
komputerowy Kurs Aplikacja Zoom - jak prowadzić szkolenia i wideokonferencje przez internet  
niekomputerowy Kurs Zarządzanie zespołem rozproszonym w home office  
niekomputerowy Kurs Life i business coaching. Zachowanie work-life balance  
niekomputerowy Kurs Jak pracować zdalnie, gdy dziecko jest w domu  
niekomputerowy Kurs Zdrowie psychiczne oraz fizyczne podczas home office  
komputerowy Kurs LinkedIn - skuteczne poszukiwanie pracy  
komputerowy Kurs Profesjonalny profil na LinkedIn  
niekomputerowy Kurs Angielski dla IT  English course for IT department
niekomputerowy Kurs Angielski dla analityków baz danych English course for data analysts
niekomputerowy Kurs Angielski w digital marketingu English for Digital Marketing Course
komputerowy Kurs Optymalizacja pracy za pomocą przydatnych programów i aplikacji  
niekoputerowy Kurs Angielski w biznesie Business English Course
komputerowy Kurs Microsoft Teams - zaawansowane aspekty  
komputerowy Kurs Microsoft w pracy zdalnej - Skype, Planner, Teams

 

 
niekomputerowy Kurs Zarządzanie negatywnymi emocjami w sytuacji home office  
niekomputerowy Kurs Remote Management - efektywne zarządzanie zespołem przez internet  
komputerowy Kurs Zoom od podstaw - obsługa aplikacji krok po kroku  
niekomputerowy Kurs Jak odzyskać równowagę psychiczną po epidemii  
 

 KURSY

ONLINE

komputerowy Kurs Excel Średniozaawansowany Online  
komputerowy Kurs SQL Podstawowy Online  
komputerowy Kurs Adobe Photoshop Podstawowy Online  
komputerowy Kurs VBA w Excelu Średniozaawansowany Online  
komputerowy Kurs Power BI (Business Intelligence) Online  
komputerowy Kurs Excel Business Intelligence (PowerPivot, Power Query, Power Map, Power View, Power BI) Online  
niekomputerowy Kurs Zarządzanie czasem i priorytetami Online  
niekomputerowy Kurs Asertywność w komunikacji Online  
niekomputerowy Kurs Zarządzanie stresem przez internet  
niekomputerowy Kurs Negocjacje handlowe przez internet  
komputerowy Kurs Illustrator - praktyczne aspekty przez internet   

 

Słowniczek:

Certyfikat – Certificate
Program – programme
Lista obecności – attendance list
Faktura – invoice
Sala szkoleniowa – training room
Metody szkolenia – Methods of training
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych – Training needs analysis
Opieka poszkoleniowa – post-training support
Materiały szkoleniowe – training materials in electronic form
Harmonogram zajęć – schedule / timetable
Formularz zapisu – registration form
Umowa – contract
Regulamin – regulations
Oferta szkoleniowa – Training proposal

 

kursy w cms do 1153

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl