GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównastrefa wiedzyOchrona danych osobowych w medycynie
MENU

Ochrona danych osobowych w medycynie


Kategoria: Kurs Ochrona Danych Osobowych
31Mar

Coraz większa troska ustawodawcy o prawną ochronę prywatności obejmuje informacje, które w pewnej konfiguracji mogą umożliwić identyfikację obywateli. Zachowanie szczególnego bezpieczeństwa dotyczy przede wszystkim danych wrażliwych, określających najbardziej osobiste aspekty życia, np. stan zdrowia pacjenta. Ich przetwarzanie w obszarze medycyny wiąże się z ustalonymi procedurami, których przestrzeganie powinno gwarantować zachowanie poufności.

Podstawy prawne ochrony danych osobowych

Na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 27 sierpnia 1997 r., informacje dotyczące zdrowia pacjentów należą do katalogu danych sensytywnych objętych specjalną ochroną. Podlegają one zakazowi przetwarzania bez zgody zainteresowanego, chyba, że celem prowadzonych działań jest ochrona zdrowia pacjenta. 

Warunkiem koniecznym jest zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa danych. Sposób gromadzenia informacji przez instytucje ochrony zdrowia przy okazji prowadzenia dokumentacji medycznej został dokładnie określony w przepisach Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczne. Kto ma dostęp do dokumentacji?

W kontekście ochrony danych osobowych bez wątpienia istotna wydaje się kwestia udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom czy też innym osobom. 

Do tych danych ma prawo przede wszystkim sam zainteresowany, który może dokonać wglądu w dokumentację w placówce, udzielającej świadczeń zdrowotnych. Istnieje też możliwość ich pobrania w formie kopii lub odpisu

W sytuacji kiedy pacjent dla podjęcia dalszego leczenia potrzebuje oryginału dokumentów, może się postarać o wydanie go za pokwitowaniem, ale wówczas jest zobowiązany do zwrotu po dokonaniu koniecznych czynności

W imieniu chorego dostęp do tego rodzaju danych ma jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, która została przez pacjenta upoważniona.

Dokumentacja medyczna – dostęp podmiotów związanych z ochroną zdrowia

Ponadto do informacji zawartych w dokumentach świadczących o stanie zdrowia uprawnione są podmioty związane z ochroną zdrowia

Należą do nich: zakłady opieki zdrowotnej, lekarze, pielęgniarki, położne, Narodowy Fundusz Zdrowia. Prawo to obejmuje również organy władzy publicznej, sądy i prokuratorów, organy rentowe i orzekające o niepełnosprawności, a za zgodą pacjenta także zakłady ubezpieczeniowe. Natomiast po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Placówki ochrony zdrowia przechowują dokumentację pacjentów jeszcze przez 20 lat od momentu dokonania ostatniego wpisu bądź w szczególnych przypadkach aż 30 lat. Po tym czasie powinna być zniszczona w taki sposób aby niemożliwe było zidentyfikowanie pacjenta. 

Prawo do informacji medycznej

Pacjenci mają prawo do zrozumienia treści zawartych w dokumentacji a oznacza to, że lekarz jest zobowiązany do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Personel medyczny nie może zatajać wyników badań ani też danych zawartych w kartach szpitalnych. Jednocześnie pracownicy podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej; nie mogą udzielać żadnych informacji osobom do tego nieuprawnionym. 

Za uchybienia w tym względzie lekarzom grozi odpowiedzialność cywilna. Ponadto pacjenci mają prawo do kontroli przetwarzania ich danych przez jednostki służby zdrowia. Zainteresowani mogą sprawdzić komu oraz w jaki sposób udostępniana jest dokumentacja medyczna. W przypadku nieprawidłowości, uprawnione jest domaganie się uzupełnienia lub sprostowania błędnych informacji bądź też całkowitego usunięcia jeśli nie spełniają swojego celu. Swój sprzeciw można wyrazić również wówczas kiedy administrator danych planuje przetwarzać informacje w celach marketingowych.

Pacjent z numerkiem

Ochrona prywatności jest prawem pacjenta i obowiązkiem służby zdrowia. Powstaje jednak pytanie czy normy prawne nie ingerują w nadmierny stopniu funkcjonowanie służby zdrowia. 

Trwa dyskusja czy wywoływanie pacjenta po nazwisku nie jest naruszeniem ochrony danych osobowych. Stąd w niektórych placówkach poprzednią system zastąpiły numerki. Założeniem pomysłodawców jest to, aby osoby z poczekalni nie wiedziały z jakim problemem przychodzi inny pacjent… Podobnie jest z kartami informacyjnymi umieszczanymi na łóżkach pacjentów czy też kieliszkami na tabletki; mają być one oznaczane w taki sposób aby osoby nieuprawnione nie miały możliwości identyfikacji pacjenta. 

Niesie to jednak ze sobą poważne ryzyko pomyłek, które mogą być fatalne w skutkach. Lekarze często są przeciwni takim zmianom, ponieważ tego rodzaju praktyki stawiają pod znakiem zapytania ideę podmiotowego traktowania pacjentów. 

GIODO przekonuje jednak, że skrupulatne przestrzeganie przepisów jest konieczne. Biorąc pod uwagę fakt, że dane przetwarzane w medycynie mają szczególny charakter, nie należy ułatwiać sobie pracy kosztem prywatności chorych. 

 

Autor: Elżbieta Konik

Licencja Creative Commons
Ochrona danych osobowych w medycynie by Cognity is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe License.

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl