GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównastrefa wiedzyOchrona danych osobowych w ujęciu praktycznym
MENU

Ochrona danych osobowych w ujęciu praktycznym


Kategoria: Kurs Ochrona Danych Osobowych
1Apr

W dobie powszechnego dostępu do różnego typu informacji, ochrona danych osobowych stanowi niemałe wyzwanie. Ludzie cenią swoją prywatność, ale tracą ją najczęściej … na własne życzenie. Aby uniknąć sytuacji niepożądanych, warto poznać ideę ochrony danych oraz swoje prawa w tym obszarze.

Dane osobowe  w ogóle

Za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Ujawnienie danych osobowych pozwala na odkrycie tożsamości osoby poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny bądź cechy osobiste tj. fizyczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiające określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

Rodzaje danych osobowych

Mówi się o danych osobowych zwykłych i danych osobowych wrażliwych. Do tych pierwszych zalicza się np.  imię i nazwisko, adres zamieszkania, wykształcenie, numer PESEL, adres poczty elektronicznej.

Natomiast dane wrażliwe to:

  • dane rasowe lub etniczne;
  • poglądy polityczne;
  • przekonania religijne lub filozoficzne;
  • stan zdrowia;
  • przynależność partyjna, związkowa lub wyznaniowa;
  • kod genetyczny;
  • nałogi;
  • życie seksualne;
  • skazania i orzeczenia dotyczące mandatów i kar.

Warunki przetwarzania danych wrażliwych:

Osoba, której dotyczą dane musi wyrazić zgodę na piśmie na ich przetwarzanie, chyba że chodzi o ich usunięcie – wówczas zgoda nie jest wymagana. Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez zgody osoby zainteresowanej przy jednoczesnej gwarancji ochrony tych danych. Opracowywanie danych jest dopuszczalne, jeśli jest niezbędne dla ochrony istotnych interesów osoby, która w tym czasie nie jest fizycznie lub prawne zdolna do wyrażenia zgody. Ten rodzaj operacji na danych jest realizowany także wówczas, jeśli jest to konieczne do wykonywania działalności statutowej kościołów, związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji wobec czynnych członków tych organizacji. Możliwość przetwarzania informacji z tej kategorii jest również uzasadniona w przypadku dochodzenia spraw przed sądem. Ponadto zbieranie danych wrażliwych wynika z rodzaju realizowanych zadań np. zatrudnienia pracowników, ochrony zdrowia pacjentów czy też publikowania badań naukowych.

Ochrona danych osobowych a Konstytucja RP

W Konstytucji istnieją zapisy mówiące o ochronie prywatności oraz o prawie do decydowania o swoim życiu. Ustawodawca zaznacza, że obowiązek ujawnienia danych o konkretnej osobie musi wyraźnie wynikać z przepisów. Jednostki administracji publicznej mogą przetwarzać tylko te dane, które są konieczne w ramach funkcjonowania demokracji. Równocześnie obywatel ma prawo dostępu do informacji o sobie, a także do usunięcia bądź sprostowania informacji nieprawdziwych. 

Czego dotyczy ustawa o ochronie danych osobowych?

Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady przetwarzania danych, sposób postępowania podczas rejestracji zbiorów danych, przekazywania ich do państw trzecich. Reguluje także kwestie związane z naruszeniem ustawy oraz przewidziane sankcje. Można też w niej znaleźć zakres kompetencji ustanowionego na jej mocy Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Co to jest GIODO?

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych to urząd, który stoi na straży przestrzegania ustawy ochrony danych osobowych. W jego kompetencja jest zatem kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami, wydawanie decyzji administracyjnych, a także rozpatrywanie skarg w kwestiach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto GIODO prowadzi rejestr zbiorów danych oraz prowadzi szerokie działania w obszarze doskonalenia ochrony danych osobowych.

Jak wykazano wyżej, ochrona danych osobowych interesuje nie tylko samych obywateli. Jest wyrazem troski także ustawodawcy, który ujmując sprawę ochrony danych osobowych w ramy prawne dąży do poszanowania najbardziej prywatnych kwestii. Znajomość prawa pozwoli nie tylko uniknąć niepotrzebnych kłopotów, ale także może zachęcić do rozwagi podczas dobrowolnego informowania innych o sprawach osobistych, zwłaszcza jeśli ma to miejsce w sieci.

Autor: Elżbieta Konik

Licencja Creative Commons
Ochrona danych osobowych w ujęciu praktycznym by Cognity is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe License.

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl