GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównastrefa wiedzyOchrona danych wrażliwych
MENU

Ochrona danych wrażliwych


Kategoria: Kurs Ochrona Danych Osobowych
19Mar

Ochrona danych osobowych ma na celu zachowanie prywatności. Szczególnej trosce podlegają te informacje, które dotyczą najbardziej osobistych aspektów życia. Mowa tu o tzw. danych wrażliwych, których przetwarzanie w odróżnieniu od danych zwykłych wiąże się z nieco odmiennymi procedurami. Bezpieczeństwo danych sensytywnych będzie przedmiotem poniższych rozważań.

Dane zwykłe a dane wrażliwe

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyróżnia się dane zwykłe i dane szczególnie chronione (wrażliwe). 

Te pierwsze pozwalają na identyfikację tożsamości, drugie natomiast dotyczą znacznie bardziej osobistych dziedzin życia. 

Do danych zwykłych można zaliczyć np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, wykształcenie, PESEL etc. 

Natomiast druga kategoria obejmuje dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową. Mieszczą się w niej też dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym oraz informacje dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Przetwarzanie danych wrażliwych 

Szczególna ochrona danych wrażliwych wiąże się z dodatkowymi wymogami wobec administratorów. Jeżeli do przetwarzania danych zwykłych wystarczy zgoda zainteresowanego przedstawiona w dowolnej formie, to w przypadku danych wrażliwych konieczne jest pisemne oświadczenie

Brak zgody oznacza, że przetwarzanie jest nielegalne, jednak istnieją wyjątki uchylające ten zakaz. Operacje na danych wrażliwych mogą być dokonywane bez zgody wówczas, kiedy inna ustawa zezwala na przetwarzanie danych w ten sposób i równocześnie gwarantuje ich ochronę. Z pominięciem tego warunku mogą być również przetwarzane informacje, które są publicznie znane na skutek podania ich przez osobę, której dotyczą. 

Katalog przesłanek uzasadniających legalne przetwarzanie takich informacji wskazuje na też na konkretne dziedziny życia. I tak, zgodnie z ustawą uzasadnione jest przetwarzanie danych w ramach ochrony zdrowia, rekrutacji pracowników czy wykonywania statutowych zadań kościołów, związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji i innych niezarobkowych organizacji, a także podczas realizacji badań naukowych z zastrzeżeniem, że dane będą podlegać anonimizacji. 

Administrator Danych Osobowych a dane wrażliwe 

Zgodnie z regulacjami prawnymi nt. ochrony danych wrażliwych, szczególna odpowiedzialność za ochronę prywatności w tym zakresie spoczywa na Administratorze Danych Osobowych. 

Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności informacji w sposób gwarantujący poszanowanie wolności obywateli. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki rejestracji zbioru danych w GIODO, przygotowaniu i wdrożeniu dokumentacji, kontroli operacji na danych oraz określeniu poziomów bezpieczeństwa przetwarzania wrażliwych danych. 

Prawo do poszanowana prywatności w zakresie danych sensytywnych zakłada, że nie mogą być one przetwarzane, chyba że wystąpią szczególne okoliczności uzasadniające operacje na takich informacjach. Najczęściej dotyczą one respektowania interesów samych obywateli, a więc ważne jest aby  w ustalaniu procedur dotyczących ochrony danych realistycznie przewidywać konsekwencje określonych regulacji prawnych.

 

Autor: Elżbieta Konik

Licencja Creative Commons
Ochrona danych wrażliwych by Cognity is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe License.

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl