icon icon

Kurs Microsoft Excel Business Intelligence zaawansowany - praca z dodatkami PowerPivot, Power Query, Power Map, Power BI

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Narzędzia samoobsługowych analiz BI

2. Plan przepływu pracy w Business Intelligence

3. Ewolucja rozwiązań BI w Excelu

4. Power Query

 • terminologia i interfejs użytkownika,
 • łączenie się z różnymi źródłami danych,
 • przekształcenia danych w Power Query,
 • miejsca umieszczania danych.

5. PowerPivot

 • ładowanie danych do PowerPivot,
 • odświeżanie połączeń,
 • kolumny obliczeniowe,
 • pola obliczeniowe (miary),
 • wyrażenia analizy danych (DAX),
 • przykłady zastosowania funkcji CALCULATE,
 • analiza czasowa,
 • hierarchie i ukrywanie kolumn.

6. Analizy geoprzestrzenne w Power Map

 • opracowanie danych dla Power Map,
 • interfejs programu Power Map,
 • geokodowanie,
 • poruszanie się po mapie,
 • agregacja danych w Power Map,
 • typy wykresów (wizualizacje) w Power Map,
 • dostosowywanie przewodników i zarządzanie nimi,
 • wizualizacja danych w czasie.

7. Wprowadzenie do rozwiązań analizy biznesowej (BI)

 • wstęp do analizy biznesowej BI,
 • zasady wizualizacji danych,
 • analiza danych na mapie, tabela z danymi.

8. Pobieranie danych w Query Editor

9. Praca z danymi

 • używanie plików MS Excel jako źródła danych Power BI,
 • używanie baz danych jako źródła danych Power BI,
 • usługa Power BI.

10. Budowa modelu danych Power BI

 • wczytanie danych źródłowych,
 • wyliczenia i miary,
 • relacje w oparciu o zapytania DAX.

11. Interaktywna wizualizacja danych

 • wybór odpowiedniego wykresu w Power BI,
 • interakcje,
 • wizualizacje niestandardowe,
 • tworzenie dashboardów,
 • tworzenie i publikacja raportów w Power BI,
 • zarządzanie rozwiązaniami z Power BI.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.