icon icon

Kurs R - wizualizacje i przedstawianie danych statystycznych za pomocą map i wykresów

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do R

 • specyfika oprogramowania open source,
 • instalacja programu R oraz interfejsu RStudio,
 • zapoznanie się z RStudio,
 • wpisywanie poleceń do konsoli,
 • pisanie skryptów,
 • katalog roboczy,
 • przestrzeń robocza,
 • kasowanie, zapisywanie i wczytywanie obiektów,
 • wczytywanie kodu z pliku,
 • wyszukiwanie, instalacja i ładowanie pakietów,
 • korzystanie z pomocy.

2. Wykresy

 • kołowy,
 • słupkowy,
 • punktowy,
 • liniowy,
 • histogram,
 • pudełkowy,
 • ramka-wąsy.

3. Wizualizacja danych

 • dodawania elementów do wykresów,
 • rysowanie wykresów obok siebie,
 • osie,
 • legenda,
 • palety kolorów,
 • rozmiary wykresu,
 • obramowania.

4. Zapis wykresów do plików

 • .jpg,
 • .pdf,
 • .tiff.

5. Kopiowanie wykresu do programu MS Word

6. Pakiet do tworzenia zaawansowanych wykresów – ggplot2

 • gramatyka wizualizacji,
 • struktura wykresu: warstwy (dane, mapowania, formy, statystyki, przesunięcia), miary, układ współrzędnych, panele i motywy,
 • wykresy punktowe,
 • wykresy słupkowe,
 • wykresy liniowe,
 • wykresy pudełkowe,
 • wykresy skrzypcowe,
 • wykresy ze słupkami błędów,
 • wykresy łącznego rozkładu,
 • statystyki,
 • przesunięcia,
 • miary,
 • układ współrzędnych,
 • panele,
 • motywy wykresu,
 • tytuł, legenda, opisy osi.

7. Mapy w pakiecie ggplot2

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.