icon icon

Kurs Efektywna administracja systemem Windows w PowerShell

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do PowerShell

 • wstęp teoretyczny,
 • konfiguracja sieci,
 • Visual Studio Code.

2. Zaawansowane funkcje PowerShell

 • konwersja komend,
 • moduły skryptowe,
 • atrybuty parametrów,
 • walidacja danych,
 • funkcje akceptujące dane strumieniowe,
 • dokumentacja funkcji wykorzystując wbudowaną pomoc.

3. REST API

 • integracja z PowerShell.

4. Microsoft .NET Framework

5. Pliki w PowerShell

 • XML,
 • JSON,
 • odczyt i manipulacja niestandardowo sformatowanymi danymi.

6. Skrypt GUI

 • wykorzystanie,
 • Windows Forms,
 • WPF.

7. Błędy w PowerShell

 • obsługa,
 • skrypty z obsługą błędów.

8. Analiza i debugowanie skryptów

 • metody i analiza.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.