icon icon

Kurs Sztuczna Inteligencja (AI) z Large Language Models

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do Sztucznej inteligencji

 • definicje i historia AI,
 • przegląd głównych obszarów i zastosowań AI,
 • aktualne trendy i przyszłość AI.

2. Podstawy Large Language Models

 • wprowadzenie do Large Language Models (LLM),
 • przegląd głównych modeli LLM, takich jak GPT-3, BERT, Transformer,
 • zastosowania LLM w przetwarzaniu języka naturalnego.

3. Chatboty GPT i ich zastosowania

 • budowa i działanie modeli GPT,
 • tworzenie chatbotów opartych na GPT,
 • praktyczne zastosowania chatbotów GPT w biznesie i edukacji.

4. LangChain – łączenie LLM z innymi usługami

 • wprowadzenie do LangChain – frameworka do łączenia LLM z innymi usługami AI,
 • przykłady zastosowania LangChain w tworzeniu zaawansowanych aplikacji AI,
 • warsztaty praktyczne z wykorzystaniem LangChain.

5. Etyczne i społeczne aspekty LLM

 • dyskusja o etycznych wyzwaniach związanych z LLM,
 • wpływ LLM na prawa autorskie, prywatność i bezpieczeństwo danych,
 • przyszłość LLM i ich rola w społeczeństwie.

6. Zaawansowane zastosowania AI i LLM

 • integracja LLM z innymi technologiami AI,
 • innowacyjne zastosowania AI i LLM w różnych branżach,
 • przegląd najnowszych badań i przyszłych kierunków rozwoju w dziedzinie AI i LLM.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.