icon icon

Kurs Automatyzacja testów - Cypress

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do Cypress

 • instalacja node.js,
 • instalacja Visual Studio Code,
 • rozszerzenia do VS Code,
 • instalacja Cypress,
 • podstawy testów.

2. HTML DOM

 • obiekty,
 • renderowanie plików HTML.

3. JavaScript

 • typy danych,
 • programowanie JS - podstawy,
 • obiektowość w JS, klasy, prototype, …,
 • funkcje strzałkowe,
 • generatory,
 • promesy.

4. Cypress – testy end-to-end

 • Cypress.config.js,
 • specyfikacja testów,
 • pisanie testów automatycznych,
 • tworzenie obiektów do testów,
 • symulowane Interakcje,
 • scenariusze testowe i asercje,
 • tworzenie.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.