icon icon

Kurs Administracja Windows Server

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Administracja Windows Server

 • omówienie administracji Windows Server,
 • wstęp do Windows Server,
 • omówienie wersji Core,
 • omówienie zasad administracji i narzędzi w Windows Server.

2. Omówienie serwisów identyfikacji tożsamości

 • przegląd usług AD DS,
 • wdrażanie kontrolerów domeny Windows Server,
 • omówienie usługi Azure AD,
 • wdrażanie GPO,
 • omówienie usługi Active Directory Certificate Services.

3. Usługi infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server

 • wdrażanie i zarządzanie DHCP,
 • wdrażanie i zarządzanie usługą DNS,
 • wdrażanie i zarządzanie IPAM.

4. Usługi dostępu zdalnego w systemie Windows Server

5. Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server

 • woluminy i systemy plików w systemie Windows Server,
 • wdrażanie udostępniania w systemie Windows Server,
 • wdrażanie Storage Spaces w systemie Windows Server,
 • wdrażanie deduplikacji danych,
 • wdrażanie iSCSI,
 • wdrażanie rozproszonego systemu plików (DFS).

6. Wirtualizacja i kontenery Hyper-V w systemie Windows Server

 • Hyper-V w systemie Windows Server,
 • konfigurowanie maszyn wirtualnych,
 • zabezpieczenie wirtualizacji w systemie Windows Server,
 • kontenery w systemie Windows Server,
 • omówienie Kubernetes.

7. Wysoka dostępność w systemie Windows Server

 • planowanie implementacji klastrów pracy awaryjnej,
 • tworzenie i konfigurowanie klastra pracy awaryjnej,
 • przegląd klastrów stretch,
 • rozwiązania w zakresie wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii z maszynami wirtualnymi Hyper-V.

8. Disaster recovery w Windows Server

 • replika Hyper-V,
 • tworzenie kopii zapasowych i przywracanie infrastruktury w systemie Windows Server.

9. Bezpieczeństwo Windows Server

 • poświadczenia i ochrona dostępu uprzywilejowanego,
 • zabezpieczanie systemu Windows Server,
 • JEA w systemie Windows Server,
 • zabezpieczanie i analizowanie ruchu SMB,
 • zarządzanie aktualizacjami systemu Windows Server.

10. RDS w Windows Server

 • przegląd RDS,
 • konfigurowanie wdrożenia pulpitu opartego na sesji,
 • przegląd osobistych i połączonych wirtualnych pulpitów.

11. Dostęp zdalny i usługi internetowe w systemie Windows Server

 • wdrażanie VPN,
 • wdrażanie Always On VPN,
 • wdrażanie NPS,
 • wdrażanie serwera sieci Web w systemie Windows Server.

12. Monitorowanie serwera i wydajności w systemie Windows Server

 • omówienie narzędzi do monitorowania systemu Windows Server,
 • korzystanie z Performance Monitor,
 • monitorowanie dzienników zdarzeń w celu rozwiązywania problemów.

13. Aktualizacja i migracja w systemie Windows Server

 • migracja usług AD DS,
 • usługa Storage Migration,
 • narzędzia migracji systemu Windows Server.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.