icon icon

Kurs Standaryzacja w procesie cyfrowej transformacji

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do standaryzacji i transformacji cyfrowej

 • definicja standaryzacji i jej rola w zarządzaniu operacyjnym,
 • związki między standaryzacją a transformacją cyfrową.

2. Lean Management a Cyfryzacja

 • skuteczne strategie Lean w kontekście cyfrowej metamorfozy,
 • studia przypadków: jak firmy wykorzystują Lean do napędu cyfryzacji.

3. Standaryzacja w procesie cyfryzacji

 • identyfikacja obszarów do standaryzacji w firmach produkcyjnych,
 • praktyczne aspekty standaryzacji w procesie cyfrowej transformacji.

4. Korzyści z efektywnej standaryzacji

 • zwiększenie efektywności procesów dzięki standaryzacji,
 • standaryzacja jako fundament innowacji.

5. Warsztaty i ćwiczenia praktyczne

 • praktyczne ćwiczenia identyfikujące obszary do standaryzacji,
 • tworzenie planów standaryzacji w kontekście cyfryzacji.

6. Studium przypadku z branży

 • analiza przypadku firmy, która skutecznie zastosowała standaryzację w procesie cyfryzacji.

7. Dyskusja i wnioski

 • otwarta dyskusja na temat doświadczeń uczestników,
 • wnioski i kroki do wprowadzenia w praktyce po warsztacie.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.