icon icon

Kurs Splunk – analiza danych i tworzenie raportów

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Podstawy Splunk

 • opanowanie podstaw obsługi Splunk,
 • rola Splunk w strukturze przedsiębiorstwa,
 • interfejs Splunk,
 • mechanizm działania systemu Splunk,
 • kluczowe pojęcia związane z Splunk.

2. Praca z danymi w Splunk

 • składnia danych,
 • przydatne polecenia,
 • dodawanie źródeł danych,
 • analiza, parsowanie i ekstrakcja pól danych,
 • wprowadzenie do języka zapytań Splunk.

3. Tworzenie i zarządzanie raportami

 • tworzenie zapytań,
 • generowanie raportów,
 • projektowanie wizualizacji i dashboardów.

4. Konfiguracja i administracja

 • konfiguracja źródeł danych,
 • zarządzanie uprawnieniami,
 • omówienie architektury technicznej Splunk,
 • proces przetwarzania danych w systemie Splunk,
 • konfiguracja indeksów danych,
 • zarządzanie konfiguracją rozproszoną,
 • zarządzanie listami w środowisku rozproszonym.

5. Tworzenie aplikacji w Splunk

 • projektowanie własnych aplikacji,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w Splunk,
 • rozwiązywanie podstawowych problemów administracyjnych.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.