icon icon

Kurs MATLAB - podstawy programowania, zmienne i funkcje

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do MATLABu

 • interfejs,
 • funkcje pomocy,
 • tryby pracy,
 • komunikaty.

2. Podstawy programowania

 • typy danych,
 • zmienne (wektory, macierze, skalary) i operacje na nich,
 • funkcje:
  • matematyczne,
  • sterujące,
  • czasowe,
  • losowe,
 • skrypty i programy.

3. Podstawy wizualizacji

 • wykresy:
  • dwuwymiarowe,
  • trójwymiarowe,
 • obrazy i pliki.

4. Toolbox’y – rodzaje i zastosowania

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.