icon icon

Kurs Microsoft Excel - wykorzystanie zaawansowanych funkcji programu: tabeli, wykresów i makropoleceń

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Microsoft Excel – powtórzenie podstawowych narzędzi programu Excel

 • skróty,
 • kopiowanie danych, formatów, tworzenie odwołań itp.,
 • szybka analiza danych,
 • polecenie Znajdź/Zamień,
 • narzędzie Sumy częściowe,
 • konsolidacja,
 • usuwanie duplikatów.

2. Narzędzie Przejdź do…

 • wyszukiwanie i zaznaczanie pustych komórek lub wyników nie będących obliczeniami,
 • formatowanie i uzupełniane pustych komórek,
 • znajdowanie i kasowanie pustych wierszy,
 • zaznaczanie komórek z pomięciem ukrytych wierszy i kolumn.

3. Autowypełnianie

 • tworzenie liczby porządkowej  serie,
 • tworzenie wykazu dni kalendarzowych i roboczych,
 • tworzenie wykazu dat w cyklach miesięcznych i rocznych,
 • tworzenie własnych list np. nazw miesięcy po polsku/angielsku.

4. Obliczenia – formuły i funkcje

 • funkcje podstawowe: SUMA, ŚREDNIA, ILE.LICZB, MAX, MIN,
 • funkcje logiczne: JEŻELI, LUB, ORAZ, JEŻELI.ND,
 • funkcje wyszukiwania: WYSZUKAJ.PIONOWO lub X.WYSZUKAJ (w zależności od posiadanej wersji Excel),
 • funkcje statystyczne i matematyczne LICZ.JEŻELISUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ZAOKR, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE, MAX.K, MIN.K itp.,
 • blokowanie komórek – odwołania względne i bezwzględne (symbol $),
 • zagnieżdżanie – tworzenie w jednej komórce obliczeń składających się z kilku funkcji,
 • obliczenia bazujące na danych umieszczonych w różnych arkuszach.

5. Zarządzanie tekstami

 • podział tekstu za pomocą Tekst jako kolumny, 
 • funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, Z.WIELKIEJ.LITERY, LITERY.MAŁE, LITERY.DUŻE, ZNAJDŹ, PODSTAW itp.,
 • podbieranie danych do Excela z plików TXT/CSV/PDF/XLSX oraz z internetu,
 • wypełnianie błyskawiczne.

6. Daty i czas

 • format daty i mechanizm zarządzania datą i czasem w Excelu,
 • obliczanie czasookresu pomiędzy datami i czasem,
 • funkcje daty: DNI.ROBOCZE, DZIEŃ.ROBOCZY, DATA.RÓŻNICA, TEXT, DATA, DZIEŃ, MIESIĄC itp.,
 • funcie czasu: GODZINA, MINUTA, SEKUNDA,
 • obliczenia na połączonych danych związanych z datą i czasem.

7. Formatowanie warunkowe

 • wyróżnianie danych spełniających kryteria większe/mniejsze niż, różne, pomiędzy,
 • tworzenie pasków danych, zakresów kolorów i zestawu ikon,
 • wyróżnianie wartości powyżej/poniżej średniej, najniższych/najwyższych itp.,
 • tworzenie formatów warunkowych z wykorzystaniem formuł i funkcji,
 • wyróżnienie całego wiersza dla komórki spełniającej warunek.

8. Obiekt Tabela

 • formatowanie danych,
 • tworzenie obliczeń,
 • filtrowanie z wykorzystaniem narzędzia Fragmentator.

9. Kontrola poprawności wprowadzanych danych

 • sprawdzanie wprowadzanych danych liczbowych, tekstowych oraz dat,
 • kontrola wprowadzanych danych przy użyciu formuł i funkcji,
 • tworzenie pól list.

10. Ochrona danych

 • zabezpieczanie hasłem dostępu do pliku,
 • ochrona arkuszy przed zmianami,
 • ochrona komórek w arkuszu.

11. Sortowanie i Filtrowanie

 • sortowanie proste i po dwóch kryteriach,
 • sortowanie danych w poziomie,
 • filtrowanie danych numerycznych, tekstowy i po danych zawierających daty,
 • filtrowanie zaawansowane po kilku kryteriach i z wykorzystaniem *.

12. Analiza danych

 • dodatek Solver,
 • narzędzie Szukaj wyniku,
 • arkusz prognozy.

13. Tabela przestawna

 • tabela przestawna jako podstawowe narzędzie analityczne informacje wstępne,
 • tworzenie podstawowych obliczeń: sumy, średniej, max, min, zliczania danych,
 • sortowanie danych w tabeli przestawnej,
 • formatowanie danych w tabeli przestawnej,
 • grupowanie dat, tekstów i danych numerycznych,
 • filtrowanie danych,
 • tworzenie pulpitu menadżera (fragmentatory, osie czasu i wykresy przestawne),
 • omówienie podstawowych błędów popełnianych przez użytkowników.

14. Rejestrator makr

 • rejestrator makr wstęp,
 • rejestrowanie makra z odwołaniami względnymi,
 • podpięcie makra do elementu graficznego,
 • zapisywanie pliku i bezpieczeństwo związane z makrami,
 • okno VBE (Visual Basic Editor), podgląd zarejestrowanych makr, omówienie podstawowych pojęć.

15. Drukowanie

 • definiowanie obszaru wydruku i dopasowanie zakresu danych do rozmiaru papieru,
 • ustawianie marginesów, orientacji strony, rozmiaru itp.,
 • powtarzanie nagłówka oraz pierwszej kolumny tabeli na każdej ze stron wydruku,
 • drukowanie wykresów,
 • tworzenie numeracji stron,
 • wydruk do PDF.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.