icon icon

Kurs Microsoft Office 365 - administracja, konfiguracja i zarządzanie aplikacjami

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • usługi Office 365 – omówienie,
 • licencje Office 365,
 • klienci Office 365.

2. Administracja

 • omówienie panelu administratora,
 • zarządzanie użytkownikami i grupami za pomocą PowerShell,
 • zarządzanie licencjami,
 • zarządzanie hasłami.

3. Konfiguracja

 • panel administracyjny,
 • połączenia klienckie.

4. Katalogi i obiekty katalogu

 • synchronizacja katalogów,
 • zarządzanie Azure AD Connect,
 • zarządzanie użytkownikami oraz grupami w Office 365.

5. Exchange Online

 • zarządzanie Exchange Online,
 • odbiorcy Exchange Online,
 • zasady dostępu do usługi.

6. Skype dla firm

 • omówienie usługi,
 • administracja użytkownikami,
 • administracja łącznością.

7. SharePoint Online

 • omówienie usługi,
 • administracja witrynami,
 • użytkownicy zewnętrzni,
 • OneDrive – konfiguracja.

8. Office 365 ProPlus

 • omówienie pakietu,
 • wdrożenie pakietu.

9. Ustawienia zgodności oraz bezpieczeństwa w Office 365

 • funkcje zgodności w Office 365,
 • funkcja Azure Rights Management,
 • konfiguracja i administracja zabezpieczeń poczty e-mail w Office 365.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.