icon icon

Kurs Microsoft SharePoint 365 średniozaawansowany - skuteczne wykorzystanie funkcji programu i opcjii narzędzi

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • SharePoint 365 – omówienie,
 • przechowywanie informacji,
 • administracja treścią internetową,
 • działanie grupowe,
 • workflow,
 • role użytkowników (odwiedzający, członkowie, właściciele, administratorzy).

2. Witryny

 • omówienie witryn,
 • tworzenie nowej witryny,
 • szablony witryn,
 • rodzaje witryn (zespołu, projektu, społeczności),
 • zmiana wyglądu,
 • nawigacja,
 • usuwanie i odzyskiwanie usuniętych witryn.

3. Strony

 • omówienie stron typu wiki,
 • dodawanie stron,
 • dołączanie sformatowanej zawartości do stron,
 • łącza,
 • składniki Web Part,
 • usuwanie stron,
 • publikacja,
 • harmonogramowanie.

4. Informacje biznesowe

 • metadane,
 • typy zawartości,
 • zarządzanie informacjami,
 • centrum rekordów.

5. Aplikacje – dodawanie i konfiguracja

 • listy i biblioteki,
 • kolumny witryny,
 • szablony aplikacji,
 • modyfikacja zawartości aplikacji.

6. Zabezpieczenia

 • udostępnianie plików i witryn,
 • żądania dostępu,
 • poziomy uprawnień,
 • zabezpieczanie plików, aplikacji i folderów.

7. Procesy z wykorzystaniem przepływów pracy

 • scenariusze workflow,
 • tworzenie przepływów pracy,
 • konfiguracja ustawień,
 • dodawanie/usuwanie przepływów pracy.

8. Narzędzia społecznościowe

 • witryny społeczności, typu Blog,
 • kanały aktualności.

9. Mechanizm wyszukiwania

 • kryteria wyszukiwania,
 • czyszczenie wyników,
 • dopasowanie wyników wyszukiwania.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.