icon icon

Kurs Microsoft Excel średniozaawansowany

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Microsoft Excel – przypomnienie

 • skróty ułatwiające pracę z programem,
 • polecenie Znajdź/Zamień,
 • formatowanie komórek i wartości,
 • szybka analiza danych,
 • kopiowanie danych, formatów, tworzenie odwołań itp.,
 • narzędzie Sumy częściowe.

2. Narzędzie Przejdź do…

 • wyszukiwanie i zaznaczanie pustych komórek w zakresie,
 • formatowanie i uzupełniane tekstami lub liczbami pustych komórek.

3. Autowypełnianie

 • tworzenie liczby porządkowej – tworzenie serii,
 • tworzenie wykazu dni kalendarzowych i roboczych,
 • wyznaczanie pierwszego i ostatniego dnia miesiąca.

4. Obliczenia – formuły i funkcje

 • typy błędów występujących w obliczeniach,
 • obliczenia z wykorzystaniem Autosumowania: SUMA, ŚREDNIA, ILE.LICZB, MAX, MIN,
 • funkcje logiczne: JEŻELI, LUB, ORAZ, JEŻELI.ND,
 • funkcje wyszukiwania: WYSZUKAJ.PIONOWO lub X.WYSZUKAJ ( w zależności od posiadanej wersji Excela),
 • funkcje statystyczne i matematyczne LICZ.JEŻELISUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ZAOKR itp.,
 • blokowanie komórek – odwołania względne i bezwzględne,
 • zagnieżdżanie – tworzenie w jednej komórce obliczeń składających się z kilku funkcji.

5. Przetwarzanie tekstów

 • podział tekstu narzędzie Tekst jako kolumny, 
 • funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, Z.WIELKIEJ.LITERY, LITERY.MAŁE, DŁ itp.,
 • wypełnianie błyskawiczne.

6. Formatowanie warunkowe – zmiana wyglądu danych ze względu na warunki

 • wyróżnianie kolorem danych spełniających kryteria,
 • tworzenie pasków danych, zakresów kolorów oraz definiowanie przedziałów za pomocą ikon,
 • wyróżnianie najniższych/najwyższych wartości w zakresie,
 • tworzenie formatów warunkowych z wykorzystaniem formuł i funkcji.

7. Daty

 • omówienie czym jest data i czas w Excelu,
 • obliczenia liczby dni pomiędzy datami i pomiędzy czasem,
 • obliczenia dni roboczych pomiędzy datami,
 • funkcje daty: DNI.ROBOCZE, DZIEŃ.ROBOCZY, DATA.RÓŻNICA, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DATA itp.,
 • funkcje czasu: CZAS, GODZINA, MINUTA, SEKUNDA.

8. Praca z obiektem Tabela

 • formatowanie danych,
 • wykonywanie obliczeń: Suma, Średnia itp.

9. Wykresy

 • zasady tworzenia wykresów, dobór wykresu do przedstawianych danych,
 • modyfikacja wykresów za pomocą Stylu wykresu, Szybkiego układu i Zmiany koloru,
 • wykresy kolumnowe, słupkowe, liniowe, kołowe, pierścieniowe itp.,
 • edycja i dodawanie elementów wykresów,
 • tworzenie wykresów z dwoma osiami,
 • tworzenie wykresów przebiegu w czasie i ich edycja.

10. Bezpieczeństwo

 • zabezpieczanie hasłem dostępu do pliku,
 • ochrona arkuszy przed zmianami,
 • ochrona komórek w arkuszu.

11. Kontrola wprowadzanych danych w komórkach

 • ograniczenie wpisywanych danych do wartości numerycznych lub dat,
 • definiowanie własnych komentarzy opisujących wprowadzone ograniczenia,
 • definiowanie pól list – wykazu wartości, które mogą być wprowadzone w zabezpieczonych komórkach.

12. Sortowanie i filtrowanie

 • sortowanie proste i po dwóch kryteriach,
 • filtrowanie danych numerycznych, tekstowy i po danych zawierających daty,
 • filtrowanie zaawansowane po kilku kryteriach i z wykorzystaniem *.

13. Tabela przestawna

 • tabela przestawna – informacje wstępne,
 • tworzenie podstawowych obliczeń: sumy, średniej, zliczania danych,
 • sortowanie i filtrowanie danych w tabeli przestawnej,
 • formatowanie tabeli przestawnej,
 • tworzenie i obliczenia w grupowanych danych,
 • omówienie podstawowych błędów popełnianych przez użytkowników.

14. Dodatek Power Query

 • pobieranie danych z arkusza oraz plików TXT/CSV/XLSX/PDF,
 • pobieranie danych z internetu.

15. Drukowanie

 • definiowanie obszaru wydruku i dopasowanie zakresu danych do rozmiaru papieru,
 • ustawianie marginesów, orientacji strony, rozmiaru itp.,
 • powtarzanie nagłówków / pierwszej kolumny tabeli na każdej ze stron,
 • tworzenie numeracji stron, 
 • wydruk do PDF.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.