icon icon

Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Microsoft Word - wykorzystanie języka programowania do automatyzacji zadań w dokumencie tekstowym

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Przypomnienie podstaw programowania

 • instrukcje warunkowe If
 • pętle forwhile,
 • procedury,
 • zmienne,
 • funkcje i operatory.

2. Uruchamianie makra w programie MS Word

3. Programowanie w języku VBA w programie Word

 • tabele,
 • obrazy,
 • kształty,
 • praca z tekstem,
 • inne obiekty.

4. Drzewa obiektów MS Word

 • obiekty Selection,
 • obiekty tekstowe.

5. Elementy formularza

 • formanty formularza,
 • formanty ActiveX.

6. Elementy dokumentu

 • dynamiczna praca z tekstem,
 • praca z dużymi plikami,
 • zarządzanie treścią,
 • zarządzanie obszarami dokumentu.

7. Zdarzenia MS Word

 • automatyczne makra,
 • zdarzenia poziomu dokumentu,
 • zdarzenia poziomu aplikacji.

8. Zapisywanie dokumentu z językiem VBA

9. Pozostałe możliwości języka VBA

 • komunikacja pomiędzy aplikacjami pakietu Office.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.