icon icon

Kurs Microsoft PowerPoint i Excel Business Intelligence (PowerPivot, Power Map, Power BI Desktop) - tworzenie profesjonalnych prezentacji w Microsoft PowerPoint i efektywne przetwarzanie danych w Microsoft Power BI Desktop

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Sztuka prezentacji

 • zasady przygotowania prezentacji i danych do pokazu,
 • rodzaje wystąpień, czas oraz ilość danych w prezentacji/pokazie,
 • sposoby radzenia sobie ze stresem.

2. Grafika – jak ją „widzi” komputer

 • grafika rastrowa i wektorowa,
 • przestrzeń barw, model koloru (RGB, CMYK), formaty zapisu, kompresja, DPI, PPI,
 • tworzenie własnych grafik oraz import z innych formatów i źródeł.

3. Tworzenie prezentacji w PowerPoint

 • zasady tworzenia prezentacji,
 • korzystanie z szablonów oraz praca z układami i motywami,
 • tworzenie własnych układów i motywów,
 • obrazy, Kształty, Wordarty i Smartarty – zaawansowane aspekty i możliwości,
 • automatyczne pobieranie wykresów z Excela,
 • animacje i przejścia,
 • zarządzanie multimediami, tworzenie filmów z prezentacji.

4. Wykresy i formaty warunkowe (Excel)

 • tworzenie i zarządzanie wykresami,
 • dopasowanie wykresów do posiadanych danych,
 • nietypowe wykresy i niestandardowe sposoby prezentacji danych,
 • wykresy przebiegu w czasie,
 • formatowanie warunkowe,
 • prezentacja danych w Tabeli.

5. Pivot/PowerPivot – prezentacja danych z wykorzystaniem tabel przestawnych

 • fragmentatory,
 • osie czasu,
 • wykresy przestawne,
 • style tabeli,
 • budowa pulpitu managera.

6. Power Map

 • tworzenie wykresów 3D i lokalizacja danych na mapie świata, państwa, miasta itp.,
 • praca z warstwami i zarządzanie nimi,
 • tworzenie scen i przewodników,
 • tworzenie efektów wizualnych, prezentacja zmian wartości w czasie,
 • podkładanie dźwięku pod animacje, tworzenie klipów wideo.

7. Power BI Desktop

 • pobieranie danych do tworzenia analiz,
 • sporządzanie dynamicznych wykresów w oparciu o modele danych,
 • wizualizacja i lokalizacja danych ma mapie świata/kraju/miasta/dzielnicy,
 • przegląd popularnych wykresów,
 • graficzna prezentacja danych w oparciu o zakładki i strony.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.