icon icon

Kurs Hurtownia danych na platformie MS SQL Server - tworzenie hurtowni danych i wykorzystanie relacyjnych bazy danych oraz raportów

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Projektowanie hurtowni danych

 • analiza wymiarów,
 • budowanie hurtowni danych,
 • problemy związane z zastosowaniem relacyjnych baz danych,
 • wielowymiarowe modele danych,
 • rola czasu i modelowanie,
 • model koncepcyjny,
 • model logiczny.

2. Projektowanie procesu zasilania hurtowni danych

 • architektura hurtowni danych,
 • ELT,
 • ETL,
 • OLAP,
 • podejście przyrostowe,
 • migawka (Snapshot).

3. Zapewnienie jakości danych

 • DQS – narzędzie do zapewnienia jakości danych,
 • Data Cleansing,
 • Data matching.

4. Sposoby raportowania

 • instalacja MS SQL Server Reporting Services,
 • raporty typu ad-hoc,
 • parametryzacja raportów,
 • SQL Server Business Intelligence Development Studio.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.