icon icon

Kurs Canva - tworzenie projektów i edycja wideo przy wykorzystaniu możliwości graficznych narzędzia

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do Canva

 • możliwosci,
 • formaty plików.

2. Wstęp do pracy

 • tworzenie nowego konta,
 • interfejs użytkownika,
 • nawigacja,
 • wersja darmowa,
 • wersja płatna.

3. Tworzenie projektów

 • gotowe szablony,
 • edycja danych,
 • budowa własnych projektów.

4. Elementy projektu

 • siatki,
 • kształty,
 • ramki,
 • wykresy.

5. Tekst

 • dodawanie,
 • edycja.

6. Możliwości graficzne

 • powielanie zaznaczonego elementu,
 • zmiana pozycji,
 • blokowanie elementu,
 • przezroczystość.

7. Tworzenie i edycja wideo

 • dodawanie wideo do projektu,
 • dodawanie tła dźwiękowego,
 • efekty wizualne,
 • proste filmy wideo.

8. Przykłady tworzenia grafik promocyjnych

9. Tworzenie własnego projektu od podstaw

10. Pobieranie projektu

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.