icon icon

Kurs UX Designer – projektowanie doświadczeń użytkownika

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. UX – wstęp

 • kluczowe techniki,
 • koncepcje.

2. User experience, User interface – różnice

3. Projektowanie nowoczesnych interfejsów

 • nowoczesne interfejsy – metody,
 • projektowanie wizualne,
 • projektowanie koncepcyjne.

4. Projektowanie personalizowane

 • problemy projektowe.

5. Strategie User Experience

6. Podstawy kodowania

 • język HTML,
 • kaskadowe arkusze stylów – CSS,
 • skryptowy język programowania – JavaScript,
 • SEO.

7. Badania użyteczności

 • metody i narzędzia,
 • wywiady pogłębione,
 • sortowanie kart,
 • ankiety i badania ilościowe.

8. Test użyteczności stron www

 • rodzaje testów,
 • skuteczna optymalizacja,
 • rekomendacje.

9. Narzędzia trackingowe

 • eye tracking,
 • narzędzie HotJar,
 • Crazy Egg,
 • Google Analytics.

10. Podsumowanie zdobytej wiedzy

11. Tworzenie własnego projektu

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.