icon icon

Kurs IBM SPSS - analiza i przetwarzanie danych w IBM SPSS oraz wykorzystanie metod statystycznych

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. IBM SPSS – wprowadzenie

 • IBM SPSS – co to jest, 
 • opcje menu statystycznego,
 • okna: danych, output viewer, wykresów,
 • pomoc.

2. Praca na plikach i danych

 • import i eksport danych,
 • przedstawienie typów danych,
 • nowe zmienne – tworzenie,
 • zapis danych.

3. Operacje na danych

 • fitrowanie i sortowanie,
 • zmienne – tranformacje,
 • próby losowe,
 • brakujące wartości.

4. Miary opisowe danych

 • miary zmienności: wariancja, odchylenia, współczynnik zmienności,
 • miary położenia: średnia, mediana, moda, kwartyle,
 • dane jakościowe i ilościowe.

5. Modyfikacja danych

 • standaryzacja,
 • normalizacja.

6. Analiza statystyczna

 • analiza rozkładu,
 • obserwacje odstające.

7. Zależności dwóch zmiennych – analiza

 • współczynniki korelacji,
 • wykres rozrzutu.

8. Regresja

9. Przyczynowość – analiza

 • w modelu regresji,
 • w modelu strukturalnym.

10. Wariancja

 • modele jednoczynnikowe,
 • modele wieloczynnikowe.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.