icon icon

Kurs Microsoft Power BI (Business Intelligence) podstawowy - modele danych, raporty, wizualizacje danych i dashboardy

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do Power BI

 • interfejs użytkownika: wstążka i pasek szybkiego dostępu,
 • korzystanie z baz danych stworzonych w MS Access,
 • otwieranie i zamykanie aplikacji i baz danych.

2. Podstawy analizy biznesowej w Power BI

 • wprowadzenie do analizy danych z wykorzystaniem narzędzi Power BI,
 • zasady wizualizacji danych,
 • analiza danych na mapie, tabela z danymi.

3. Pobranie danych w Query Editor

 • import danych,
 • przekształcanie kolumn,
 • importowanie z pliku.

4. Praca z danymi w Power BI

 • używanie plików MS Excel,
 • import zewnętrznych baz danych,
 • usługa Power BI.

5. Budowa modelu danych w Power BI

 • wczytanie danych źródłowych,
 • wyliczenia i miary,
 • relacje w oparciu o zapytania DAX.

6. Interaktywna wizualizacja danych

 • wybór odpowiedniego wykresu w Power BI,
 • interakcje,
 • wizualizacje niestandardowe,
 • tworzenie dashboardów,
 • tworzenie i publikacja raportów,
 • zarządzanie rozwiązaniami z Power BI.

7. Zastosowanie map i filtrów w raportach

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.