icon icon

Kurs Cyberbezpieczeństwo dla pracowników administracyjnych - ochrona przed atakami komputerowymi i sposoby zabezpieczenia zasobów firmowych

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie

 • definicja cyberbezpieczeństwa,
 • cyberprzestrzeń,
 • ryzyko i zarządzanie nim.

2. Incydenty bezpieczeństwa

 • polityka bezpieczeństwa,
 • normy i standardy bezpieczeństwa.

3. Ataki na ludzi – socjotechniki

 • techniki manipulacji,
 • sposoby,
 • wykrywanie,
 • reakcja.

4. Miejsca ataków

 • przegląd ataków,
 • ataki na sieci,
 • ataki na pocztę,
 • ataki na komunikatory,
 • ataki na telefon.

5. Rodzaje ataków komputerowych

 • phishing,
 • smishing,
 • spear-phoshing,
 • spoofing,
 • spam,
 • spim,
 • scam.

6. Metody ochrony przed atakami

7. Zabezpieczenia zasobów firmowych

 • polityka haseł,
 • bezpieczeństwo urządzeń,
 • nośniki danych,
 • urządzenia mobilne,
 • oprogramowanie i kopie zapasowe,
 • szyfrowanie.

8. Prawo

 • odpowiedzialność pracownika,
 • dane osobowe,
 • nieautoryzowane użycie systemów firmowych.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.