icon icon

Kurs Bezpieczeństwo IT - zarządzanie ochroną systemów IT

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Bezpieczeństwo IT – wprowadzenie

2. Poziom bezpieczeństwa

 • kryteria,
 • normy,
 • bezpieczeństwo w organizacjach.

3. Zarządzanie bezpieczeństwem

 • procesy bezpieczeństwa IT,
 • procedury bezpieczeństwa,
 • polityka bezpieczeństwa.

4. Transmisje danych – zabezpieczenia

 • SSH,
 • PGP,
 • SSL,
 • TLS.

5. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

6. Skan sieci

 • mapowanie,
 • skan portów,
 • wykrycie systemu operacyjnego.

7. Sieci VPN

 • SSL VPN,
 • IPsec VPN.

8. Ochrona logów

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.