icon icon

Kurs Google Drive - efektywne magazynowanie, synchronizowanie i organizowanie plików

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do Google Drive

 • co to Google Drive, 
 • do czego służy, 
 • jak założyć konto, 
 • główne cechy i funkcje.

2. Zarządzanie plikami i folderami

 • jak tworzyć pliki i foldery, 
 • przenoszenie plików,
 • kopiowanie plików i folderów,
 • usuwanie.

3. Współpraca i udostępnianie plików

 • jak udostępnić pliki innym osobom,
 • komentowanie i wpółpraca,
 • śledzenie zmian,
 • ustawienia uprawnień.

4. Integracja z innymi usługami Google

 • łączenie dysku z kalendarzem,
 • integracja z mailem.

5. Bezpieczeństwo danych

 • zabezpieczanie plików,
 • kopia zapasowa,
 • dostęp do danych w przypadku utraty konta.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.