icon icon

Kurs Zarządzanie zespołem - jak wzmocnić kompetencje interpersonalne osób zarządzających pracownikami i podnieść efektywność zarządzania

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Kierowanie zespołem

 • zalety i wady pracy zespołowej,
 • rodzaje zespołów.

2. Podstawy funkcjonowania zespołów

 • nadawanie uprawnień i odpowiedzialności – diagram RACI,
 • dobór i rotacja członków zespołów,
 • role zespołowe w praktyce.

3. Kompetencje menedżera zespołu

 • osobowość i funkcje menedżera,
 • kompetencje menedżera w kontakcie z pracownikami.

4. Planowanie menedżerskie

 • plany strategiczne, taktyczne i operacyjne,
 • siatka celów,
 • wizja przedsiębiorstwa,
 • kryteria efektywności.

5. Organizowanie menedżerskie

 • funkcje menedżera w zakresie organizowania,
 • budowanie zespołu, rekrutacja, współpraca z działem HR,
 • określanie obowiązków pracowników,
 • podejścia do projektowania stanowisk pracy,
 • podejście do rotacji na stanowiskach pracy,
 • metody wzbogacania pracy.

6. Podejmowanie decyzji w zespołach

 • jednoosobowe podejmowanie decyzji a spójność decyzyjna (na podst. R. May),
 • konflikty i punkty krytyczne w podejmowaniu decyzji,
 • zespół w procesie decyzyjnym,
 • budowanie postawy odpowiedzialności w zespole.

7. Budowanie autorytetu menedżera

 • czynniki wspierające autorytet szefa,
 • budowanie postawy pewności,
 • stawianie granic przez menedżera.

8. Motywowanie zespołu

 • analiza teorii motywacji w kontekście zarządzania zespołem.
 • techniki motywowania pracowników do osiągania celów organizacyjnych.
 • indywidualne podejście do motywacji w zależności od potrzeb i oczekiwań pracowników.
 • utrzymywanie wysokiego poziomu zaangażowania i entuzjazmu w zespole.

9. Feedback jako narzędzie doskonalenia pracy zespołu

 • techniki udzielania skutecznego feedbacku dla podnoszenia efektywności zespołu.
 • worzenie atmosfery otwartości i akceptacji w celu skutecznego przekazywania informacji zwrotnej.
 • używanie feedbacku jako narzędzia do rozwoju kompetencji pracowników i zespołu jako całości.

10. Zarządzanie różnorodnością w zespole

 • świadomość i akceptacja różnic indywidualnych w zespole.
 • wykorzystanie różnorodności do kreowania innowacyjności i efektywności w pracy zespołowej.
 • eliminowanie potencjalnych konfliktów i wykorzystywanie różnorodności jako źródła siły zespołu.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.