icon icon

Kurs Sztuczna inteligencja w biznesie - wykorzystanie zaawansowanych narzędzi AI przy tworzeniu treści, grafik i wizualizacji

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI)

 • definicja,
 • rodzaje,
 • przykłady zastosowań.

2. Tworzenie treści za pomocą narzędzi AI

 • wprowadzenie,
 • przegląd narzędzi,
 • przykłady zastosowania,
 • ćwiczenia praktyczne z generowania treści.

3. Tworzenie grafik za pomocą narzędzi AI

 • wprowadzenie,
 • przegląd narzędzi,
 • przykłady zastosowania generowania grafik za pomocą AI.

4. Sztuczna inteligencja w biznesie

 • przykłady zastosowań w różnych branżach,
 • technologie sztucznej inteligencji wykorzystywane w biznesie,
 • implementacja AI w biznesie,
 • korzyści i wyzwania związane ze stosowaniem AI w biznesie.

5. Etyka i sztuczna inteligencja

 • kwestie prywatności,
 • odpowiedzialność a AI.

6. Analiza danych i sztuczna inteligencja

 • wprowadzenie do analizy danych w dziedzinie AI,
 • korzyści i zagrożenia stosowania AI w analizie danych,
 • usprawnienia i automatyzacja analizy danych.

7. Wnioski i wskazówki dotyczące korzystania z AI

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.