icon icon

Kurs Sztuczna inteligencja w biznesie - praktyczna wiedza na temat algorytmów AI

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wstęp do sztucznej inteligencji

 • historia i definicja,
 • zastosowanie.

2. Algorytmy uczenia maszynowego

 • co to jest,
 • typy algorytmów,
 • przykłady zastosowania w biznesie.

3. Sieci neuronowe

 • co to jest,
 • rodzaje,
 • przykłady zastosowań w biznesie.

4. Zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie

 • analiza rynku i trendów,
 • optymalizacja procesów biznesowych,
 • personalizowanie marketingu,
 • personalizowanie obsługi klienta,
 • automatyzacja i efektywność operacyjna.

5. Perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji

 • trendy i innowacje,
 • wyzwania i problemy,
 • potencjalne przyszłe zastosowania.
 • trendy i innowacje,
 • wyzwania i problemy,
 • potencjalne przyszłe zastosowania.

6. Etyka i odpowiedzialność w sztucznej inteligencji

 • przykłady nadużyć,
 • problemy etyczne.

7. Rozwiązania chmurowe

 • połączenie ze sztuczną inteligencją.

8. Automatyzacja procesów biznesowych

 • modele sztucznej inteligencji,
 • narzędzia.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.