GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównaRegulamin szkoleń

Regulamin szkoleń i kursów organizowanych przez firmę COGNITY sp. z o.o.

 

 

§ 1 Organizator szkolenia

Organizatorem szkoleń jest firma COGNITY sp z o.o. z siedzibą: przy ul. Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków.  NIP: 676-249-36-42 REGON: 362565078 KRS: 577515

 

§ 2 Typy szkoleń

Firma COGNITY organizuje następujące typy szkoleń:

 • Szkolenia otwarte,

 • Szkolenia zamknięte,

 • Konsultacje indywidualne.

Szkolenia mogą odbywać się w formie: wykładów, warsztatów komputerowych i paneli dyskusyjnych.

 

§ 3 Terminy szkoleń

Terminy szkoleń otwartych oraz ich opis wraz z planem szkolenia znajdują się na stronie www.cognity.pl

Terminy szkoleń indywidualnych oraz zamkniętych ustalamy zgodnie z Państwa preferencjami.

 

§ 4 Uczestnicy szkoleń

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba zainteresowana.

 

§ 5 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Zgłoszenie uczestnictwa następuje w jednej z poniżej wymienionych form:

 • elektronicznej za pomocą formularza zgłoszenia na szkolenie,

 • za pomocą wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie dostarczonego pocztą tradycyjną,

 • na podstawie wcześniej podpisanej umowy dwustronnej ze Zleceniodawcą (dotyczy szkoleń zamkniętych oraz dedykowanych).

Formularz zgłoszenia musi być dostarczony do siedziby firmy COGNITY, ul. Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków.

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

W wypadku dokonania zgłoszenia w terminie późniejszym, niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, niezbędny jest także kontakt telefoniczny pod numerem: 12 421 87 54.

Każda osoba zgłoszona na szkolenie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na szkolenie wysłane drogą elektroniczną na wskazany, przez Zamawiającego adres e-mail.

 

§ 6 Rezygnacja z uczestniczenia w szkoleniu

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu lub przepisanie się na inny termin należy zgłosić w firmie COGNITY  e-mailowo na adres: biuro@cognity.pl lub powiadomić firmę telefonicznie pod numerem telefonu: 12 421 87 54.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie minimum do 5 dni roboczych PRZED datą rozpoczęcia szkolenia lub przepisanie się na inny termin Zamawiającemu przysługuje pełny zwrot całości uiszczonej zaliczki pieniężnej.

W sytuacji, kiedy czas rezygnacji lub przepisania się na inny termin jest KRÓTSZY niż 5 dni roboczych Zamawiającemu NIE przysługuje zwrot kwoty pieniężnej za opłacone szkolenie.

Osoby uiszczające opłatę po odbytym szkoleniu w wyznaczonym terminie, zostaną obciążone płatnością w przypadku zapisu i rezygnacji lub zmiany terminu w czasie KRÓTSZYM także niż 5 dni roboczych.

 

 § 7 Zmiana lub odwołanie terminu szkolenia

COGNITY  zastrzega sobie prawo do zmiany terminu o czym poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej (na wskazany przez Zamawiającego e-mail) bądź telefonicznie (na wskazany przez Zamawiającego nr telefonu) najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

W takim przypadku Zamawiający może:

 • zrezygnować ze szkolenia - Zamawiający w tym przypadku otrzymuje zwrot całości wpłaconej zaliczki,

 • przełożyć szkolenie na inny termin.

COGNITY zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia badź jego przełożenia na inny termin w razie wystąpienia przyczyn niezależnych, takich jak nieprzewidziana awaria komputerów, awarii oprogramowania, brak prądu, brak internetu, choroba trenera lub inne. O zaistnieniu takiej sytuacji niezwłocznie powiadomimy Zamawiającego, któremu wtedy nie przysługuje prawo do odszkodowania i zwrotu pieniędzy. Zamawiającemu zostanie zaproponowana inna data szkolenia.

COGNITY zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w wypadku nie zebrania się wystarczającej liczby słuchaczy. Zobowiązujemy się ostatecznie potwierdzić status (start lub odwołanie) szkolenia nie wcześniej niż na 14 dni kalendarzowych i nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

 

§ 8 Płatności i ceny

Płatności za szkolenia można dokonać w formie:

 • przelewu bankowego: na konto firmy COGNITY nr konta: MBank 57 1140 2004 0000 3102 7590 6282,  w tytule przelewu należy umieścić numer faktury,

 •  gotówkowej - w siedzibie firmy COGNITY, ul. Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków.

Na pobraną wpłatę firma COGNITY wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w kursie z informacją o terminie szkolenia.

Płatności za szkolenie należy dokonać:

 • w przypadku uczestników zgłoszonych jako osoby prywatne - przelewem na podany numer konta na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Cognity przed rozpoczęciem szkolenia
 • w przypadku osób delegowanych przez pracodawcę prowadzącego działalność gospodarczą lub uczestników będącymi przedsiębiorcami, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą - przelewem na podany numer konta na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Cognity  przed rozpoczęciem szkolenia
 • w przypadku pozostałych osób delegowanych przez pracodawcę - przelewem na podany numer konta na podstawie faktury pro forma wystawionej  przez Cognity przed rozpoczęciem szkolenia lub na podstawie faktury przelewowej, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu.

Brak zapłaty pieniężnej za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia firmę COGNITY do nieświadczenia usług szkoleniowych lub doradczych dla Zamawiającego.

Dopuszczana jest także płatność po zakończeniu szkolenia tylko w przypadku dużych firm lub instytucji publicznych, po wcześniejszym poinformowaniu firmy COGNITY  w formie pisemnej lub drogą e-mailową. 

Ceny szkoleń obejmują koszty poniesione na organizację szkolenia. Ceny nie obejmują zakwaterowania uczestników szkoleń.

Ceny szkoleń ogłaszane są na stronie www.cognity.pl . Ceny podawane są w złotych polskich (PLN).

 

§ 9 Opieka poszkoleniowa

Po ukończeniu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje opieka poszkoleniowa. W trakcie opieki poszkoleniowej, każdy uczestnik szkolenia ma możliwość kontaktu z trenerem, w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej tematu szkolenia, w którym uczestniczył.

Opieka poszkoleniowa może odbywać się, w zależności od preferencji Zamawiającego:  

 • w siedzibie firmy COGNITY - w dni robocze, pomiędzy godziną 8:00 i 16:00, przez dwie godziny w ustalonym wcześniej terminie,

 • poprzez konsultacje e-mailowe. Zamawiający wysyła uprzednio wiadomość na adres: biuro@cognity, przedstawiając swój problem dotyczący tematu szkolenia.  Zamawiający w razie wyboru tej formy opieki poszkoleniowej ma możliwość dwukrotnego z niej skorzystania,

 • telefonicznie po ówczesnym ustaleniu terminu z naszą firmą pod numerem: 12 421 87 54. Zamawiający w razie wyboru tej formy opieki poszkoleniowej również ma możliwość dwukrotnego z niej skorzystania.

 

Regulamin promocji w Cognity Sp. z o.o.

§ 1 Promocje dotyczą tylko szkoleń otwartych.

§ 2 Promocje obowiązują na wybrane szkolenia w terminach ustalonych przez Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub też jego przełożenia, jeżeli minimalna liczba zgłoszonych osób nie przekroczy 3. 

§ 3 W przypadku odwołania lub przełożenia terminu szkolenia wybranego przez Zamawiającego - Ogranizator proponuje miejsce na kolejnym organizowanym szkoleniu z tego zakresu.

§ 4 Każdą promocję można wykorzystać tylko raz.

§ 5 Promocji w Cogity nie można wymienić na środki pieniężne.

§ 6 Promocje w Cognity nie wiążą się z innymi rabatami.

 

 

  Zadzwoń i dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić.

  tel. 12 421 87 54, biuro@cognity.pl 

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl