GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównastrefa wiedzySzkolenie Ochrona Danych Osobowych
MENU

Szkolenie Ochrona Danych Osobowych


Kategoria: Kurs Ochrona Danych Osobowych
16Jan

Celem ustawy o ochronie danych osobowych jest ochrona praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez różnego rodzaju organizacje, instytucje i podmioty. Jej założeniem jest zapobieganie nadużyciom w kontekście wykorzystania danych wbrew woli osób, których dane posiadamy.

Organem do spraw ochrony danych osobowych jest GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Każdy podmiot, który w jakiś sposób zbiera dane osobowe (np. swoich kontrahentów, podopiecznych, członków, pracowników), musi zdawać sobie sprawę z obowiązków, które na nim ciążą w związku ze zbieraniem informacji.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych wyszczególnia zasady przetwarzania danych osobowych w art. 23 - 31a. 

Według ustawy należą do nich m.in zobowiązanie do:

 • właściwego zabezpieczania, ochrony posiadanych danych;
 • udzielania informacji o zasadach przetwarzania danych (zwłaszcza osobom, których dane osobowe posiada);
 • respektowania prawa osób, których dane dotyczą;
 • zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO – jeżeli ten zbiór lub dana podlega zgłoszeniu.


Często wątpliwość budzi, czy baza danych osobowych, którą posiadamy musi zostać zarejestrowana w GIODO. Być może dane, które posiadamy nie wymagają zgłoszenia.  

 

Z obowiązku rejestracji zbioru danych w GIODO  zwolnieni są m.in. administratorzy danych: 

 • przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego;
 • przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzeniasprawozdawczości finansowej,
 • powszechnie dostępnych,
 • dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej,adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta,
 • przetwarzanych przez właściwie organy na podstawie przepisów o wymianieinformacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego,o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościołalub związku wyznaniowego,
 • przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usługna podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się,
 • zawierających informacje niejawne,
 • przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowegooraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 

 

 

Możesz również zainteresowany: 


 

 

Licencja Creative Commons
Szkolenie Ochrona Danych Osobowych by Cognity is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe License.

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl