GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównaPRAWOKursy Prawo PracyKurs Prawo pracy
MENU

Kurs Prawo pracy


Szkolenie dostępne w formie kursu STACJONARNEGO w sali szkoleniowej lub siedzibie firmy lub warsztatów ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym.


Praktyczne kursy aż 50% taniej

Dokonaj zakupu dzisiaj i zapłać
tylko 50% standardowej ceny*

 

Dokonaj zakupu dzisiaj i zapłać tylko 50% standardowej ceny*:

Wybierz interesujący Cię kurs i zapisz się korzystając z promocji wiosennej lub skontaktuj się z naszym konsultantem, który pomoże sfinalizować ofertę (nr telefonu: +48 577 136 633, e-mail: biuro@cognity.pl).

 

 

*Oferta dotyczy wszystkich szkoleń realizowanych w trybie stacjonarnym. Promocja jest ograniczona czasowo – sprawdź szczegóły na podstronie konkretnego kursu lub zapytaj naszych konsultantów.

zwiń

Przed szkoleniem

Zobacz dlaczego warto uczestniczyć
w szkoleniach w Cognity.
więcej

Czy szkolenie Prawo pracy będzie dla mnie odpowiednie?

 Szkolenie jest dla osób, które:

 • pracują na kierowniczych stanowiskach lub są właścicielami przedsiębiorstw,
 • na co dzień posługują się ustawą Kodeks Pracy,
 • chcą zaznajomić się z nowelizacją ustawy Kodeks Pracy,
 • chcą zdobyć przydatną, w zawodowych obowiązkach, wiedzę z zakresu prawa pracy - m.in. na temat rodzajów umów, sposobów ich zawierania i rozwiązywania, czasu pracy, badań profilaktycznych.

 Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

 • prezentacja,
 • mini-wykład,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Identyfikacja Potrzeb Szkoleniowych

Przed szkoleniem poprosimy Cię, abyś określił swoje oczekiwania w stosunku do kursu oraz przeprowadzimy analizę potrzeb. Na jej podstawie, nasz trener będzie mógł doradzić, jakie szkolenie będzie dla Ciebie odpowiednie. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych będzie także wskazówką, na które aspekty programowe położyć większy nacisk, aby szkolenie jak najlepiej rozwinęło Twoje umiejętności i jednocześnie zwiększyło efektywność Twojej pracy. 

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.

 

zwiń

W ramach szkolenia
zapewniamy

Przekonaj się dlaczego klienci wybierają
kursy w Cognity!

Dopasowanie i profesjonalizm w procesie szkoleniowym:

 • analiza potrzeb szkoleniowych,
 • zajęcia w formie warsztatowej,
 • trenerzy praktycy z umiejętnością przekazywania wiedzy.

 

Po szkoleniu otrzymasz:

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie,
 • opiekę poszkoleniową przez 12 miesięcy.

 

Indywidualne podejście:

 • kameralna grupa szkoleniowa,
 • doświadczenie w zakresie obsługi szkoleń,
 • otwartość i elastyczność,
 • orientacja na potrzeby,
 • życzliwa i partnerska atmosfera 😊

 

Komfortowe warunki podczas szkolenia:

 • nowoczesne sale szkoleniowe,
 • bezpłatne WiFi,
 • nocleg dla osób dojeżdżających (deklarację rezerwacji noclegu należy złożyć najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia).

 

Wyżywienie:

 • pyszny lunch,
 • bardzo dobry catering i kawa z ekspresu.
zwiń

Program szkolenia

Sprawdź merytoryczny
program szkolenia.

I. NOWELIZACJA USTAWY Kodeks Pracy.

1. Rodzaje umów o pracę – wzory umów.

2. Umowa na okres próbny:

 • definicja i cel zawarcia umowy,
 • zawarcie kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracodawcą.

3. Umowa na zastępstwo po nowelizacji.

4. Likwidacja umowy na czas wykonywania określonej pracy.

5. Umowa na czas określony:

 • maksymalne okresy zawarcia umowy na czas określony,
 • wyjątki zawierania umowy o pracę na okres przekraczający 33 miesiące,
 • okresy wypowiedzenia umowy na czas określony – klauzula 2 – tygodniowego okresu wypowiedzenia,
 • umowy na czas określony bez klauzuli wypowiedzenia,
 • zgłaszanie umów na czas określony do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • sumowanie okresów pracy z różnych umów o pracę,
 • umowy na czas określony zawarte przed nowelizacją, stosowanie limitów wynikających z nowelizacji Kodeksu Pracy.

6. Rozwiązywanie umów o pracę po zmianach:

 • okres wypowiedzenia dla umów na okres próbny, na czas określony i na zastępstwo,
 • interpretacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie ustalania okresu wypowiedzenia na podstawie przepisów przejściowych,
 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy bez jego zgody,
 • wskazywanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wydawanie świadectwa pracy.

7. Badania profilaktyczne po nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy:

 • badania wstępne z poprzedniego zakładu pracy – zasady obowiązujące od 1 kwietnia 2015 roku,
 • ilość egzemplarzy skierowania na badania wydawanych pracownikowi,
 • uznanie badania zrealizowane przez pracownika w placówce, z którą pracodawca nie zawarł umowy.

8. Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie i wychowawcze po nowelizacji Kodeksu Pracy:

 • wymiar urlopu rodzicielskiego,
 • zmiana ilości części urlopu rodzicielskiego,
 • wydłużenie okresu na wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat,
 • udzielenie urlopu rodzicielskiego na poszczególne dni,
 • wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
 • terminy wnioskowania o urlop rodzicielski i wychowawczy,
 • nowe zasady udzielania urlopu ojcowskiego – dzielenie urlopu ojcowskiego na części i udzielanie do 24 miesiąca życia dziecka,
 • wpływ liczby części urlopu rodzicielskiego na liczbę części urlopu wychowawczego,
 • stosowanie przepisów o urlopach rodzicielskich w okresie przejściowym.

9. Zasady udzielania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

II. CZAS PRACY – rozliczanie czasu pracy i systemy naliczania czasu pracy.

1. Normy czasu pracy i wymiar czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian.

2. Okres odpoczynku.

3. Ogólne informacje o rodzajach systemów czasu pracy i ich porównanie:

 • podstawowy system czasu pracy,
 • równoważny czas pracy i jego warianty,
 • indywidualny czas pracy,
 • czas pracy w weekendy, święta i porze nocnej - opinie wg PIP,
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy, zasady sporządzania i regulacji.

4. Praca w godzinach nadliczbowych. Praca w wolną sobotę. Praca w niedziele i święto.

5. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, godziny nadliczbowe.

6. Czas pracy pracownika w delegacji, na szkoleniu.

7. Urlop wypoczynkowy pracownika, sposoby wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

8. Wynagrodzenie za pracę z tytułu wyliczenia czasu pracy, czas wolny za pracę.

9. Ewidencja i dokumentacja czasu pracy.

III. SKUTECZNE TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ.

1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę:

 • porozumienie stron,
 • wypowiedzenie umowy przez pracownika,
 • wypowiedzenie umowy przez pracodawcę,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę,
 • rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
 • rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta.

2. Wymagania formalne związane z rozwiązanie umowy o pracę:

 • zasada pisemności,
 • zachowanie okresów wypowiedzenia,
 • przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę - praktyczne wyjaśnienia, przykłady prawidłowo/nieprawidłowo podanej przyczyny,
 • pouczenie o odwołaniu do sądu,
 • powiadomienie organizacji związkowej.

3. Warunki wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika – zwolnienia grupowe.

4. Rozwiązanie umowy o pracę w związku z odpowiedzialnością porządkową pracownika i systemem nakładania kar porządkowych.

5. Metody wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę.

6. Rozwiązywanie umowy o pracę z pracownikami w wieku przedemerytalnym, z pracownicami w ciąży, z pracownikiem nieobecnym w pracy. Rozwiązanie umowy o prace w przypadku upadłości i likwidacji pracodawcy.

7. Przywileje pracownika  i uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia.

8. Wadliwe wypowiedzenie i jego prawne skutki:

 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie.

9. Wygaśnięcie umowy o pracę.

zwiń

Harmonogram szkolenia

Sprawdź godziny, w których
będzie obywać się szkolenie.
więcej

Informujemy, że zamieszczony poniżej harmonogram jest poglądowy. Ze względu na realizowany program szkoleniowy, czas rozpoczęcia i zakończenia przerw może ulec zmianie. Jednocześnie zapewniamy, że nie zmniejszy to liczby godzin warsztatowych.

Dzień 1

Harmonogram Godzina
Rejestracja uczestników 9:00 - 9:15
Zajęcia 9:15 - 11:00
Przerwa 11:00 - 11:15
Zajęcia 11:15 - 12:30
Obiad 12:30 - 13:15
Zajęcia 13:15 - 14:30
Przerwa 14:30 - 14:45
Zajęcia 14:45 - 16:00
zwiń

Po szkoleniu

Sprawdź co poznasz
na szkoleniu.
więcej

 

Po szkoleniu będziesz mógł:

 • zawierać umowy z pracownikami,
 • zarządzać prawami i obowiązkami pracowników,
 • rozliczać ich czas pracy,
 • korzystać z systemów czasu pracy,
 • przydzielać urlopy,
 • przygotować się do zwolnienia pracownika/pracowników,
 • zastosować skuteczne techniki rozwiązania umowy o pracę,
 • dostosować się do wymagań formalnych związanych z rozwiązanie umowy o pracę.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz zadzwonić, napisać maila lub spotkać się osobiście (w siedzibie naszej firmy) z trenerem, który będzie do Twojej dyspozycji.
 

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Jeżeli chcesz w dalszym ciągu doskonalić swoje umiejętności i kompetencje z zakresu prawa zapraszamy na szkolenia:

Na życzenie, możemy przygotować dla Ciebie również indywidualną ścieżkę rozwoju.

zwiń

Co nas wyróżnia
wśród firm
szkoleniowych?

Zobacz dlaczego warto uczestniczyć
w szkoleniach w Cognity.
więcej

Co nas wyróżnia wśród firm szkoleniowych?

 • Nasi trenerzy to eksperci praktycy, którzy z pasją przekazują wiedzę przydatną
  w codziennych zawodowych sytuacjach.
 • Wystawiamy certyfikat w dwóch językach (w przypadku nieotrzymania dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu, prosimy o kontakt na adres mailowy:
  biuro@cognity.pl)
 • Zawsze przeprowadzamy Analizę potrzeb szkoleniowych, która jest gwarancją dopasowania zagadnień programu do Twoich oczekiwań.
 • Posiadamy nowoczesny sprzęt spełniający współczesne standardy.
 • Na szkoleniach oferujemy lunch oraz poczęstunek wliczone w cenę kursu.
 • Zajęcia u nas trwają 8h szkoleniowych dziennie.
 • Szkolenia realizowane są także w języku angielskim na Twoje życzenie.
 • Zapewniamy roczną bezpłatną opiekę poszkoleniową w jednej z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
 • Wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej gwarantuje profesjonalizm
  i efektywność w procesie szkoleniowym.
 • Jesteśmy elastyczni. Stale dopasowujemy ofertę szkoleniową do potrzeb naszych klientów.
 • Działamy w całej Polsce.

 

Klienci są dla nas najważniejsi!

Zdobyliśmy zaufanie instytucji państwowych, korporacji, uniwersytetów, jednostek administracyjnych i środowisk biznesowych.

 

 

zwiń

To szkolenie jest dostępne również w języku angielskim

Dowiedz się więcej.więcej

Szkolenie dostępne jest również w języku angielskim. O szczegóły prosimy pytać naszych konsultantów pod numerem telefonu 12 421 87 54 lub adresem e-mail biuro@cognity.pl.

 

Training is also available in English. For more information contact our advisers via phone:
12 4218754 or e-mail: biuro@cognity.pl.

zwiń
Terminy szkoleń

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl