icon icon

Kurs LaTex - wykorzystanie programu do skutecznego formatowania dokumentów

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wstęp do LaTex

 • co to jest,
 • instalacja,
 • podstawowe elementy składu tekstu.

2. Konfiguracja dokumentu

 • przygotowania do pisania,
 • wstawianie grafiki,
 • znaki specjalne,
 • ułamki, równania matematyczne,
 • odstępy, nawiasy, indeksy,
 • tabele.

3. Bibliografia – zarządzanie

4. Dzielenie dokumentów

5. Ustawienia czcionki

 • kolor,
 • wyróżnienia,
 • rozmiar,
 • odstępy.

6. Rysunki i tabele

7. Spis treści – tworzenie

8. Prezentacje

 • struktura,
 • slajd tytułowy,
 • style slajdów.

9. Bibliografia

10. Drukowanie dokumentów

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.