icon icon

Kurs Microsoft Project Server – skuteczne zarządzanie projektami

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do Microsoft Project Server

 • wstęp teoretyczny,
 • rola programu.

2. Interfejs użytkownika

 • struktura okna,
 • dostosowanie interfejsu.

3. Właściwości projektu

 • zakres,
 • czas trwania projektu,
 • budżet i kontrola kosztów,
 • przypisywanie zasobów,
 • monitorowanie i zarządzanie jakością projektu,
 • ryzyko projektu.

4. Podstawowe informacje o Microsoft Project Server

 • architektura,
 • rola Project Server w zarządzaniu projektami,
 • integracja z innymi narzędziami MS.

5. Łączenie MS Project z Project Server

 • bezpieczeństwo,
 • autoryzacja,
 • zarządzanie danymi logowania.

6. Wersja przeglądarkowa

 • nawigacja,
 • dostosowywanie widoków i raportów.

7. Zapis i publikacja projektów w Project Server

 • zabezpieczenie projektu przed utratą danych,
 • udostępnianie projektów dla innych użytkowników.

8. Szablony projektu

9. Zasoby w Project Server

 • importowanie zespołów,
 • przypisywanie kwalifikacji do zasobów.

10. Przechowywanie dokumentacji projektów

11. Project Server w organizacji

 • ustawienia dostępów,
 • konfiguracje kilku projektów,
 • integracja z innymi narzędziami organizacji,
 • synchronizacja zespołów projektowych.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.