cognity

Informacje marketingowe i oferty handlowe

Oto miejsce, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na temat przekazywania komunikatów handlowych, w tym informacji o nowych produktach, rabatach, promocjach oraz innych ofertach handlowych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Cognity Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Morawskiego 5 zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wycofania w każdym czasie powyższej zgody poprzez kontakt z Cognity Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapisie do newslettera w celu otrzymywania informacji o nowych produktach, rabatach, promocjach oraz innych ofertach handlowych, jak również w celu otrzymywania ofert marketingowych na podany przeze mnie adres e-mail od Cognity Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Morawskiego 5, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

I agree to receive commercial information sent by electronic means by Cognity Sp z o.o. with its registered office in Kraków, ul. Morawskeigo 5 in accordance with the Act on Electronic Service Provision of 18.07.2012. I declare that I have been informed of the right to withdraw the above consent at any time by contacting Cognity Sp. z o.o.

I agree to the processing of my personal data included in the newsletter subscription form in order to receive information about new products, discounts, promotions and other commercial offers, as well as to receive marketing offers to the e-mail address I provided, from Cognity Sp. z o.o. with its registered office in Kraków, ul. Morawskeigo 5, in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1182, 1662),

Я даю згоду на надсилання комерційної інформації електронним шляхом компанією ТОВ «Cognity» із місцезнаходженням у м. Краків, вул. Morawskiego 5, відповідно до Закону від 18.07.2012 р. «Про надання послуг електронним шляхом». Я заявляю, що мене поінформовано про право відкликати вищевказану згоду в будь-який момент, звернувшись до ТОВ «Cognity».

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, що містяться у підписці на розсилку, з метою отримання інформації про нові продукти, знижки, акції та інші комерційні пропозиції, а також на отримання на вказану мною електронну адресу маркетингових пропозицій від ТОВ «Cognity» із місцезнаходженням у м. Краків, вул. Morawskiego 5, відповідно до положень Закону від 29 серпня 1997 року «Про захист персональних даних» (зведений текст: Законод. вісник Польщі за 2014 р. п. 1182, 1662).

Kontakt

chat
napisz na chacie
pon. - pt. 8:00-16:00
mail
pon. - pt. 8:00-16:00
telefon
+ 48 577 136 633
pon. - pt. 8:00-16:00

UFAJĄ NAM OD LAT

ikea
umk
panasonic
uj
pgnig
amer
dyson
icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments