GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównastrefa wiedzyTworzenie Makra w Excelu
MENU

Tworzenie Makra w Excelu


Kategoria: Kurs Excel, Kurs VBA, Samouczek Excel
9May

Makra są doskonałym narzędziem do automatyzacji wykonywanych czynności, co znacznie skraca czas wykonania zadania w porównaniu niż ich ręczne wykonywanie. Im więcej zadań zostanie zautomatyzowanych, tym lepiej widać sens stosowania makr.

W poniższym artykule znajdą Państwo omówienie czynności, które należy wykonać celem skonfigurowania środowiska oraz utworzenie prostego makra wyświetlającego komunikat w komórce „To jest moje pierwsze makro”.

Konfiguracja środowiska pracy

Włączanie karty Developer

Dobrym pomysłem przed nagrywaniem makr jest włączenie karty Developer. W tym celu proszę kliknąć menu Plik i wybrać Opcje (Rys. 1).

Cognity Kurs Excel

Rys. 1. Lokalizacja opcji

Z Opcje programu Excel należy wskazać na Dostosowywanie Wstążki, na liście Dostosuj Wstążkę zaznaczyć Developer (Rys. 2) i zatwierdzić przyciskiem OK.

Cognity Kurs Excel

Rys. 2. Włączenie karty Developer 

Efektem włączenia karty Developer powinno być pojawienie się tej karty na wstążce (Rys. 3).

Cognity Kurs Excel

Rys. 3. Aktywna karta Developer

Bezpieczeństwo makr

Następnym krokiem jest określenie zachowania programu Excel wobec plików z makrami. Opcja Bezpieczeństwo makr jest na karcie Developer w grupie Kod (Rys. 4).

Cognity Kurs Excel

Rys. 4. Bezpieczeństwo makr

Wyróżnia się cztery poziomy bezpieczeństwa makr:

 • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia – makra nie są dostępne oprócz tych, które zostały wskazane w centrum zaufania,
 • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie – użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji dotyczącej włączenia lub wyłączenia makra,
 • Wyłącz wszystkie makra oprócz podpisanych cyfrowo – osoba korzystająca z aplikacji Excel ma możliwość wyboru, czy włączyć makra podpisane cyfrowo czy też nie (makra nie podpisane cyfrowo zostaną wyłączone),
 • Włącz wszystkie makra – zarówno najwygodniejsza, jak i najniebezpieczniejsza, opcja pracy z makrami. Włączając tę opcje wszystkie makra będą włączone. Opcja nie jest zalecana przez firmę Microsoft.

Autor artykułu zaleca drugą opcję (Rys. 5).

Cognity Kurs Excel

Rys. 5. Poziomy bezpieczeństwa makr 

Uruchamianie plików z makrami

Jeśli została wybrana opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, to uruchomienie plików z makrami spowoduje, że Excel wyświetli ostrzeżenie (Rys. 6).

Cognity Kurs Excel

Rys. 6. Ostrzeżenie o zabezpieczeniach

Zignorowanie lub zamknięcie tego komunikatu jest równoznaczne ze zgodą na blokowanie makra. W przypadku, gdy makra powinny być włączone, należy kliknąć na opcję Włącz zawartość.

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy na szkolenie Makra w MS Excel w Twoim mieście!


Cognity Kurs Excel

Nagrywanie makra

Excel umożliwia nagranie wykonywanych czynności. Aby nagrać makro należy z karty Developer, z grupy Kod, wybrać opcję Zarejestruj makro (Rys. 7).

Cognity Kurs Excel

Rys. 7. Opcja rejestracji makra na karcie Developer 

Okno Rejestrowanie makra (Rys. 8) służy do określenia pewnych właściwości nagrywanego makra. Użytkownik ma możliwość wskazania:

 • nazwy makra,
 • klawisza skrótu,
 • miejsca przechowywania,
 • opisu.

Cognity Kurs Excel

Rys. 8. Rejestrowanie makra 

Nazwa makra powinna rozpoczynać się od litery, składać się z liter, liczb oraz znaków podkreślenia. Nazwa nie powinna składać się ze spacji oraz innych znaków specjalnych, a także słów kluczowych języka VBA (np. if, for, dim, end). Zaleca się używać takich nazw, które wskazują na cel lub wykonywane czynności (np. pogrubiony_tekst, tworzenie_cennika itp.).

Klawisz skrótu jest świetnym rozwiązaniem w przypadku często używanych makr. Zaleca się omijanie popularnych klawiszy skrótów takich jak np. Crtl + C, Ctrl + V.

Istnieją trzy miejsca przechowywania makr:

 • Skoroszyt makr osobistych – makro będzie dostępne we wszystkich skoroszytach,
 • Ten skoroszyt – makro zostanie zapisane w bieżącym skoroszycie,
 • Nowy skoroszyt – zostanie utworzony nowy skoroszyt i w nowym pliku zostanie nagrane makro.

Opis umożliwia dodanie komentarza do makra. Opis może zawierać np. wersję, zasady działania, krótkie przedstawienie informacji co jest celem makra.

W oknie Rejestrowanie makra należy zmienić nazwę makra na pierwsze_makro, natomiast w opisie zamieścić „Makro wypisuje w aktywnej komórce tekst To jest moje pierwsze makro”. Po kliknięciu przycisku OK, Excel znajduje się w trybie rejestracji makra, a dowodem na to jest zmiana opisu Rejestrowanie makra na Zatrzymaj rejestrowanie (Rys. 9).

Cognity Kurs Excel

Rys. 9. Excel w trybie nagrywania makra

Następnie należy wpisać w aktywnej komórce „To jest moje pierwsze makro”, kliknąć przycisk Enter i zatrzymać rejestrowanie makra (kliknąć przycisk Zatrzymaj rejestrowanie – Rys. 9).

Uruchamianie makra

Po nagraniu makra bardzo ważnym etapem jest sprawdzenie jego działania. W tym celu należy kliknąć na kartę Developer i z grupy Kod wybrać Makra (Rys. 10).

Cognity Kurs Excel

Rys. 10. Opcja Makra na karcie Developer 

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna Makro, w którym należy wybrać makro o nazwie pierwsze_makro i kliknąć przycisk Uruchom (Rys. 11).

Cognity Kurs Excel

Rys. 11. Lista makr w oknie Makro

Przed uruchomieniem makra warto doprowadzić do stanu przed nagraniem makra (w tym przypadku skasować opis To jest pierwsze makro).

Aby zobaczyć kod makra należy z okna Makro wybrać opcję Edycja. Dzięki temu uruchomi się edytor VBA wraz z kodem (Rys. 12).

Cognity Kurs Excel

Rys. 12. Wygląd kodu makra pierwsze_makro 

Sub oraz End Sub to słowa kluczowe wyznaczając odpowiednio początek i koniec procedury.

Tekst oznaczony kolorem zielonym wskazuje na komentarz (komentarze w języka VBA rozpoczynają się apostrofem). Pierwsza linia makra (rozpoczynająca się od ActiveCell) to przypisanie do aktywnej komórki tekst „To jest moje pierwsze makro”. Druga linia (rozpoczynająca się od Range) odpowiedzialna jest za zaznaczenie komórki A2. Jeśli chcemy, aby po wpisaniu tekstu Excel robił Enter po aktywnej komórce, to przed nagrywaniem makra należy włączyć opcję Użyj odwołań względnych (Rys. 13).

Cognity Kurs Excel

Rys. 13. Opcja Użyj odwołań względnych

Po nagraniu identycznych czynności jak w pierwszym makrze kod przedstawia się na Rys. 14.

Cognity Kurs Excel

Rys. 14. Nagrane makro przy użyciu odwołań względnych

Ostatnia linijka makra korzysta z funkcji Offset, która przesuwa o odpowiednią ilość wierszy i kolumn od konkretnej komórki, a na koniec wykonywana jest metoda Select, która zaznacza wybraną komórkę.

Rejestrator makr (który został opisany) posiada ogromną zaletę – można tworzyć makra bez znajomości VBA. Należy mieć jednak świadomość, że tworzenie bardziej skomplikowanych makr wymaga znajomości zaawansowanych mechanizmów.

Autorem artykułu i ilustracji jest Trener Cognity - Grzegorz Plak.

 

Możesz byc równiez zainteresowany:

 

Licencja Creative Commons
Tworzenie Makra w Excelu by Cognity is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe License.

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl