cognity

Jak skorzystać z KFS i otrzymać dofinansowanie na rozwój w 2024 roku?

Korzystanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) stanowi nie tylko inwestycję w rozwój pracowników, lecz również strategiczny krok w zabezpieczeniu przed utratą zatrudnienia. Dofinansowania oferowane przez KFS umożliwiają przedsiębiorcom szkolenie kadry, dostosowywanie kompetencji do dynamicznych potrzeb rynku pracy i podnoszenie ogólnej konkurencyjności firmy. To również szansa na efektywne wykorzystanie środków przeznaczanych na edukację, co przekłada się na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników. W skrócie, KFS to nie tylko wsparcie finansowe, ale także klucz do budowania silnej, elastycznej i gotowej do wyzwań kadry zawodowej.

05 lutego 2024
blog

Co to Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Fundusz składający się z wpłat pracodawców, przeznaczony na ciągłe doskonalenie pracodawców i ich zatrudnionych. Głównym celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest alokacja fragmentu składki, którą pracodawcy odprowadzają do Funduszu Pracy, na wsparcie stałego doskonalenia podejmowanego z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. KFS został stworzony w celu zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, których kompetencje nie są adekwatne do dynamicznie zmieniających się wymagań gospodarki. Zwiększenie inwestycji w rozwój kadry powinno poprawić konkurencyjność zarówno firm, jak i samych pracowników na rynku pracy. Powiatowe urzędy pracy są odpowiedzialne za zarządzanie środkami KFS, dostosowanymi do lokalizacji siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

Kto może się starać o środki z KFS?

Każdy przedsiębiorca, zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, może skorzystać z oferty. Pracownik, w rozumieniu osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy, stanowi kwalifikującą się do tej możliwości jednostkę. Niezależnie od tego, czy zatrudnienie obejmuje pełen etat czy też część etatu, pracodawca jako czynna osoba zawodowo może skorzystać z dostępnych dofinansowań na równych zasadach, co jego pracownicy.

Jaką kwotę dofinansowania możemy uzyskać z KFS?

Możesz ubiegać się o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w celu wsparcia procesu kształcenia ustawicznego dla Ciebie i Twoich pracowników. Oto zasady przyznawania środków:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia rocznego na jednego uczestnika.
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorstw (do 10 zatrudnionych osób) – jednakże nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia rocznego na jednego uczestnika.

 

Na jakie szkolenia możemy przeznaczyć środki z KFS?

Brak jakichkolwiek ograniczeń. Zakres szkoleń może być dowolny, pod warunkiem, że umożliwiają one realizację przynajmniej jednego z priorytetów dystrybucji środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2024.

Również forma realizacji szkoleń jest dowolna. Szkolenia mogą odbywać się na przykład stacjonarnie w siedzibie firmy lub u dostawcy usług szkoleniowych, a także online

Środki z KFS można przeznaczyć na szkolenia zamknięte, czyli wewnętrzne, dedykowane Twojej jednostce.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Sprawdź, jaki jest aktualny termin naboru wniosków w Twoim powiecie, aby skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Aby uzyskać tę informację, skontaktuj się z odpowiednim Powiatowym Urzędem Pracy, który obsługuje siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności Twojego przedsiębiorstwa. Czasami informacje te są dostępne na ich stronie internetowej. Zalecamy również skorzystanie z infolinii, ponieważ często to wystarcza do uzyskania kompletnych informacji.

Pobierz wnioski do wypełnienia ze strony internetowej właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wybierz interesujące Cię szkolenie z oferty Cognity, dostosowanego do Twoich potrzeb. Jesteśmy gotowi pomóc!

Skontaktuj się z nami, napisz na adres biuro@cognity.pl lub zadzwoń pod numer (577 136 633).

Uzupełnij wnioski i złóż je w właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie naboru.  Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku, zrealizuj szkolenie - opłacisz je ze środków otrzymanych z KFS.

 

Polecane szkolenia:

Kurs Microsoft Excel średniozaawansowany

Kurs MySQL - projektowanie bazy danych za pomocą języka SQL - poziom od podstaw

Kurs Microsoft Power BI (Busines Intelligence) - Excel BI & Power BI - praca z danymi biznesowymi

Kurs Sztuczna inteligencja w biznesie - wykorzystanie zaawansowanych narzędzi AI przy tworzeniu treści, grafik i wizualizacji

Kurs Machine Learning – modelowanie, optymalizacja, analiza danych

Kurs Asertywność w komunikacji - jak odpowiednio komunikować się z innymi, wyrażać swoje opinie i łagodzić konflikty

Kurs Efektywna komunikacja i budowanie relacji w biznesie - asertywność, wywieranie wpływu oraz savoir vivre w biznesie

 

Kurs Bazy danych w VBA (Visual Basic for Applications) - automatyzacja
zaawansowany
cena
od 3500 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Bazy danych w VBA - automatyzacja...
Kurs Microsoft Excel - Power Query - obsługa baz danych i języka SQL
średnio zaawansowany
cena
od 3500 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - Power Query - obsługa baz danych i języka SQL...
Kurs Microsoft PowerPivot + DAX - wykorzystanie funkcji języka DAX i analiza danych przy wykorzystaniu dodatku PowerPivot
zaawansowany
cena
od 3900 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft PowerPivot + DAX...
Kurs R - wizualizacje  i przedstawianie danych statystycznych za pomocą map i wykresów
początkujący
cena
od 3500 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs R - wizualizacje i przedstawianie danych statystycznych...
Kurs AI Sztuczna inteligencja w biznesie - wykorzystanie zaawansowanych narzędzi AI przy tworzeniu treści, grafik i wizualizacji
ogólny
cena
od 980 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs AI Sztuczna inteligencja w biznesie...
Kurs Microsoft Excel - optymalizacja pracy za pomocą praktycznych sposobów
ogólny
cena
od 3500 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - optymalizacja pracy...
Kurs Microsoft Excel średniozaawansowany
średnio zaawansowany
cena
od 790 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel średniozaawansowany...
Kurs Microsoft Excel zaawansowany
zaawansowany
cena
od 850 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel zaawansowany...
icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments