cognity

Funkcja JEŻELI – złączenia z funkcjami ORAZ i LUB

Funkcja JEŻELI to jedna z najpopularniejszych  funkcji programu Excel, mająca bardzo wiele zastosowań, a  w połączeniu z innymi funkcjami w tym przypadku funkcją LUB i ORAZ znacznie rozszerzamy wachlarz jej możliwości.

02 sierpnia 2016
blog

Funkcja JEŻELI to jedna z najpopularniejszych  funkcji programu Excel, mająca bardzo wiele zastosowań, a  w połączeniu z innymi funkcjami w tym przypadku funkcją LUB i ORAZ znacznie rozszerzamy wachlarz jej możliwości.

Excel funkcja ORAZ()

Funkcja ta pozwala na rozszerzenie ilości warunków logicznych funkcji JEŻELI do maksymalnie 30.
By funkcja zwracała wartość prawdziwą, wszystkie warunki muszą zostać spełnione.  W przeciwnym razie, funkcja zwraca wartość fałszywą.

Trzeba mieć na uwadze, by wszystkie argumenty funkcji ORAZ () były wartościami logicznymi by uniknąć błędów (#ARG!) w naszych wynikach.

Excel tłumaczy to następująco:

 

 

Innymi słowy, ORAZ () to iloczyn warunków funkcji JEŻELI ()

 

Przykład 1.: Premie pracowników

Zakładamy, że pracownik uzyska premię w wysokości 15% wynagrodzenia wtedy i tylko wtedy gdy spełni 2 warunki:

•    Wielkość sprzedaży będzie większa niż 300
•    Staż pracy będzie dłuższy niż rok (12 miesięcy)

W Excelu wygląda to następująco:


Funkcja ta jest niezwykle przydatna w przypadku dużych baz danych, gdzie musimy wyselekcjonować najlepszych pracowników o długim stażu pracy.

Excel funkcja LUB()

Funkcja LUB(), podobnie jak funkcja ORAZ(), pozwala na tworzenie bardziej rozbudowanych warunków funkcji JEŻELI().By funkcja zwracała wartość prawdziwą, co najmniej jeden z  warunków musi zostać spełniony.  Funkcja zwraca wartość fałszywą, gdy żaden z warunków nie zostanie spełniony.

Excel widzi to tak:

LUB() jest więc alternatywą warunków funkcji JEŻELI

 

Przykład 2.: Premie pracowników

W tym przypadku zakładamy, że pracownik otrzyma premię gdy spełni jeden z 2 warunków:

•    Wielkość sprzedaży będzie większa niż 300;
•    Staż pracy będzie dłuższy niż rok (12 miesięcy);

Dzięki czemu „nowi” pracownicy będą mogli otrzymać premię jeśli tylko „wyrobią minima”.

Funkcje ORAZ() i LUB() dzięki temu że rozbudowują warunki logiczne, są  często wykorzystywane do tworzenia kryteriów wyliczeniowych.

Aby doskonalić umiejetności w programie Excel, polecamy:

 

Autor: Karolina Borys

Kurs Microsoft Excel - obsługa programu przy pomocy praktycznych technik
początkujący
cena
od 495 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - obsługa programu...
Kurs Microsoft Excel - interpretowanie raportów, użytkowanie formuł i funkcji, wykorzystanie praktycznych zastosowań programu przydatnych w prowadzeniu biznesu
średnio zaawansowany
cena
od 950 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - interpretowanie raportów...
Kurs Microsoft Excel - wykorzystanie zaawansowanych funkcji programu: tabeli, wykresów i makropoleceń
średnio zaawansowany
cena
od 700 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - wykorzystanie zaawansowanych funkcji programu...
icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments