cognity

Jak tworzyć polecenia (prompty) dla ChatGPT

ChatGPT, stworzony przez OpenAI, reprezentuje szczytowe osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jednym z kluczowych elementów wykorzystania jego pełnego potencjału jest umiejętne formułowanie poleceń, nazywanych promptami. W niniejszym artykule przedstawiamy wskazówki dotyczące tworzenia efektywnych promptów do ChatGPT, które pomogą w maksymalizacji skuteczności i dokładności udzielanych odpowiedzi. Dodatkowo warto zaznaczyć, że eksperymentowanie z różnymi formułowaniami promptów oraz zrozumienie specyfiki algorytmu może przynieść jeszcze lepsze rezultaty w interakcji z tym zaawansowanym narzędziem AI.

05 lutego 2024
blog

Co to prompt?

Prompt to polecenie lub pytanie skierowane do ChatGPT, które stanowi punkt wyjścia dla generowanej przez niego odpowiedzi. Kluczową rolę odgrywa tutaj precyzyjne sformułowanie promptu, ponieważ ma bezpośredni wpływ na jakość oraz trafność odpowiedzi tego modelu sztucznej inteligencji. Właściwie dobrany prompt umożliwia Chatowi GPT lepsze zrozumienie kontekstu zapytania i dostarczenie bardziej adekwatnej odpowiedzi. Ważne jest również eksperymentowanie z różnymi wariantami promptów oraz świadomość specyfiki algorytmu, co może prowadzić do jeszcze lepszych rezultatów w interakcji z AI.

Jak porozumieć się z Chatem GPT?

Rozmowa z Chatem GPT wymaga klarownego i zwięzłego komunikowania się. Należy pamiętać, że interakcja odbywa się z modelem sztucznej inteligencji, dlatego właśnie jasne, krótkie i prostolinijne komunikaty są niezmiernie istotne.

Niebagatelne znaczenie ma również precyzyjność w formułowaniu zapytań oraz unikanie wszelkich niejasności. Ważne jest także dostosowanie poziomu skomplikowania języka do konkretnego zadania, zawsze mając na uwadze możliwości oraz ograniczenia narzędzia.

Przygotowanie promptu wymaga więc uwzględnienia tych wszystkich czynników, aby zapewnić jak najbardziej efektywną interakcję z Chatem GPT. Dodatkowo, eksperymentowanie z różnymi formułowaniami promptów może być kluczem do osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów.

  • Określenie celu - jakie jest główne zadanie promptu? Czy ma to być pytanie, prośba o wygenerowanie tekstu, czy też analiza danych? Ważne jest klarowne określenie tego, czego oczekujemy od interakcji z Chatem GPT, aby osiągnąć pożądane rezultaty.
  • Struktura i kontekst - warto zbudować prompt w sposób, który zawiera wszystkie niezbędne informacje. Jeśli konieczne, warto również dostarczyć kontekst, który pomoże AI w zrozumieniu zapytania, na przykład poprzez dołączenie opisu produktu lub linku do strony internetowej.
  • Jasność i precyzja - konieczne jest stosowanie jasnego i precyzyjnego języka, aby uniknąć nieporozumień. Im bardziej szczegółowe dane zawarte w promptcie, tym lepiej AI będzie w stanie zrozumieć nasze zapytanie i dostarczyć odpowiedzi o odpowiedniej jakości.
  • Dostosowanie poziomu skomplikowania - W zależności od stopnia trudności zadania, prompt powinien być odpowiednio dostosowany. Proste pytania wymagają bardziej zwięzłych promptów, podczas gdy bardziej złożone zadania mogą wymagać bardziej szczegółowych i rozbudowanych informacji.
  • Iteracja i adaptacja - ważne jest być elastycznym i gotowym do modyfikowania promptów na podstawie odpowiedzi otrzymanych od Chatu GPT. Tylko poprzez iteracyjne dostosowywanie promptów można osiągnąć jak najlepsze rezultaty i maksymalnie wykorzystać potencjał tego narzędzia AI.

 

1. Określ konkretną rolę dla ChatGPT.

Aby narzędzie sztucznej inteligencji mogło w pełni zrozumieć naturę Twojego biznesu oraz zakres jego działalności, nadaj mu precyzyjnie określoną rolę lub funkcję, np.: asystenta sprzedaży, doradcy finansowego, czy też kreatora treści marketingowych. Na przykład, jeśli prowadzisz sklep internetowy z odzieżą, możesz określić rolę ChatGPT jako "asystenta sprzedaży", który odpowiada na pytania klientów dotyczące produktów, udziela porad dotyczących stylizacji i pomaga w procesie wyboru odpowiednich ubrań.

2. Opisz szczegółowe zadanie, które wykona ChatGPT.

Jakie dokładnie zadanie chcesz, aby ChatGPT dla Ciebie wykonał? Czy chodzi o przygotowanie posta do mediów społecznościowych, napisanie wpisu na bloga, czy może coś innego? Jeśli chodzi o media społecznościowe, sprecyzuj do jakiej platformy ma być dostosowany post, aby treść była jak najbardziej adekwatna do specyfiki danej platformy. Ponadto, dostarcz Chatowi GPT jak najwięcej istotnych informacji, które pomogą mu w lepszym zrozumieniu zadania i dostarczeniu satysfakcjonującej odpowiedzi. Dodatkowo warto także zastanowić się nad możliwością dodania przykładu, aby lepiej zilustrować oczekiwania. Na przykład, jeśli chcesz, aby ChatGPT przygotował post do instagrama promujący nową kolekcję ubrań, możesz określić, że treść powinna być krótka, z wizualnie atrakcyjnym zdjęciem, i zawierać odpowiednie hasztagi dla dotarcia do odpowiedniej grupy odbiorców.

3. Dla kogo są przeznaczone komunikaty generowane przez ChatGPT?

Ważne jest, abyś określił, dla kogo przeznaczone są komunikaty, które ChatGPT ma wygenerować. Niezależnie od tego, czy piszesz e-mail do swojego zespołu czy tekst reklamowy dla klientów, ważne jest, abyś to jasno określił w promptcie. Precyzyjne zdefiniowanie odbiorcy pozwoli Chatowi GPT lepiej dostosować generowane komunikaty. Staraj się również dostarczyć jak najwięcej konkretnych informacji na temat odbiorcy, takich jak wiek, zainteresowania, czy preferencje komunikacyjne. To pomoże Chatowi GPT w lepszym zrozumieniu kontekstu i odpowiednim dopasowaniu treści do odbiorcy. Dodatkowo, warto podać przykład, aby jeszcze lepiej zilustrować, jakie informacje odbiorcy są istotne. Na przykład, jeśli tworzysz treść reklamową dla klientów zainteresowanych zdrowym stylem życia, warto wspomnieć o ich zainteresowaniach dotyczących fitnessu i zdrowego odżywiania.

4. Jaki styl i format?

Aby ChatGPT mógł efektywnie zrealizować zadanie, dostarcz mu jak najwięcej informacji na temat pożądanego stylu i formatu wypowiedzi. Jeśli chodzi o napisanie e-maila do klienta, precyzyjnie określ, czy powinien być on w formalnym tonie czy może bardziej swobodny. Jeśli zaś chodzi o post na media społecznościowe, sprecyzuj, czy powinien być przyjazny, informacyjny, czy też może bardziej perswazyjny, a także czy ma zawierać emotikony. W przypadku potrzeby analizy danych, wskazówki dotyczące preferowanego formatu również są istotne. Czy chcesz, aby wyniki były przedstawione opisowo, w tabeli, czy może w formie wypunktowanej? Zapewnienie Chatowi GPT takich szczegółowych informacji pozwoli mu lepiej zrozumieć oczekiwania i dostarczyć odpowiedzi dokładnie zgodne z oczekiwaniami. Dodatkowo, warto zastanowić się nad przykładami, które jeszcze lepiej zilustrują pożądany styl i format wypowiedzi. Na przykład, jeśli chcesz, aby post na Instagrama był przyjazny i zawierał emotikony, możesz podać przykład takiej wypowiedzi w promptcie.

5. Sprecyzuj długość treści.

Opisz swoje potrzeby

Jeśli chcesz, aby ChatGPT napisał dla Ciebie e-maila lub posta do mediów społecznościowych – określ, jak rozbudowany powinien być ten tekst. Nie zalecamy podawania konkretnej liczby znaków ze spacjami, ponieważ dokładne liczenie znaków ze spacjami nie zawsze jest idealne dla ChatGPT. Dlatego lepiej jest określić widełki, np. Napisz tekst na 500 - 1500 znaków ze spacjami, lub podać minimalną liczbę znaków, np. Napisz tekst, który będzie zawierał m.in. 1200 znaków.

Podziel zadanie na etapy

Możesz podzielić zadanie na kilka etapów. Po każdym z nich zapytaj ChatGPT, czy zrozumiał Twoje polecenie i czy potrzebuje dodatkowych informacji, aby wykonać zadanie. Działanie w ten sposób może być szczególnie istotne na początku współpracy z Chatem GPT – pozwoli ci stopniowo wprowadzić go w kolejne elementy zadania i mieć pełną kontrolę nad każdym etapem. W ten sposób łatwiej i szybciej skorygujesz ewentualne błędy bądź nieprawidłowości wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Czytelność promptu jest kluczowa zarówno dla Ciebie, jak i dla ChatGPT. Dlatego rozdzielaj poszczególne elementy prompta – na przykład opis odbiorcy tekstu lub cel zadania. Ważne informacje, takie jak liczba znaków ze spacjami, możesz podać w nawiasie kwadratowym, aby uniknąć niejasności, tj. [zzs].

Podsumowanie

Prompt jest kluczowym narzędziem w interakcji z Chatem GPT, umożliwiającym skuteczne komunikowanie się i uzyskiwanie satysfakcjonujących odpowiedzi. W celu maksymalizacji efektywności interakcji z modelem sztucznej inteligencji, ważne jest zrozumienie roli promptu oraz właściwe jego sformułowanie. Jasność, precyzja oraz dostarczenie szczegółowych informacji są kluczowe dla zapewnienia AI odpowiedniego kontekstu i zrozumienia oczekiwań.

Warto również eksperymentować z różnymi wariantami promptów oraz iteracyjnie dostosowywać je na podstawie odpowiedzi otrzymanych od ChatGPT, co może prowadzić do osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów. Dzięki odpowiedniemu określeniu roli, zadania, odbiorcy, stylu i formatu, oraz sprecyzowaniu długości treści, można efektywnie wykorzystać potencjał narzędzia AI, zapewniając klarowną komunikację i satysfakcjonujące rezultaty. Dodatkowo, podzielenie zadania na etapy oraz zapewnienie czytelności promptu może ułatwić kontrolę nad interakcją i skorygowanie ewentualnych błędów.

Kurs AI Sztuczna inteligencja w biznesie - wykorzystanie zaawansowanych narzędzi AI przy tworzeniu treści, grafik i wizualizacji
ogólny
cena
od 980 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs AI Sztuczna inteligencja w biznesie...
Kurs AI Sztuczna inteligencja w biznesie - praktyczna wiedza na temat algorytmów AI
ogólny
cena
od 980 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs AI Sztuczna inteligencja w biznesie - praktyczna wiedza...
Kurs Machine Learning – modelowanie, optymalizacja, analiza danych
ogólny
cena
od 3500 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Machine Learning...
icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments