cognity

Myślnik i zasady jego stosowania

Myślnik jest znakiem interpunkcyjnym, który przybiera formę dłuższej, poziomej kreski: „—”. Edytorsko w tekstach stosuje się różne rodzaje znaków typograficznych: pauzę (—), półpauzę (–) i łącznik (-).

29 kwietnia 2019
blog

Myślnik jest znakiem interpunkcyjnym, który przybiera formę dłuższej, poziomej kreski: „—”. Edytorsko w tekstach stosuje się różne rodzaje znaków typograficznych: pauzę (—), półpauzę (–) i łącznik (-).

Stosując pauzę czy półpauzę należy oddzielać je spacją przed oraz za myślnikiem od pozostałego tekstu. Łącznika używa się jako spoiwa wyrazów dwuczłonowych. Nie stawiamy spacji przed i za łącznikiem.

Półpauzę stosuje się coraz częściej jako zamiennik myślnika, powodem jest dążenie do zwężenia składu, szczególnie jeśli występują wąskie kolumny tekstu. Można więc uznać półpauzę jako znak uniwersalny, ale półpauzą zwykle nie rozpoczynamy dialogów. Ten znak jest stosowany w zapisywaniu przedziałów (między cyframi, relacja dotycząca przestrzeni, relacja między elementami niejednorodnymi lub wieloskładnikowymi).

Jeśli w edytorze tekstu MS Word znak łącznika (znak minus) jest otoczony spacją z obu stron automatycznie zmienia się na półpauzę. Pracując w MS Word znaki są dostępne pod następującymi sekwencjami klawiszy:

 • Łącznik (-) inaczej nazywany dywizem, wprowadzany jest poprzez wciśnięcie klawisza [minus].
 • Półpauza (–) wprowadzana poprzez wciśnięcie sekwencji klawiszy [Ctrl] + [minus] z klawiatury numerycznej.
 • Pauza (—) inaczej nazywana myślnikiem, wprowadzana poprzez wciśnięcie sekwencji klawiszy [Ctrl] + [Alt] + [minus] z klawiatury numerycznej.

Można również wstawić pauzę oraz półpauzę z wykorzystaniem klawiatury numerycznej za pomocą kodu znaku poprzez:

 1. Włączonej klawiaturze numerycznej – aktywny klawisz [NumLock].
 2. Wciśnięcie lewego klawisza [Alt], a następnie wybranie kodu znaku:
 • dla pauzy (—): „0151”,
 • dla półpauzy (–): „0150”.
 1. Po zwolnieniu klawisza [Alt] – w miejscu kursora pojawi się wybrany znak.

Wstawienie pauzy oraz półpauzy w programie MS Word bez użycia klawiatury numerycznej jest możliwe poprzez wybranie opcji w zakładce Wstawianie > Symbol > Więcej symboli > Znaki specjalne.

Kiedy stosujemy myślnik?

Podstawową jest funkcja prozodyczna – stosowana w celu oznaczenia przerwy w wypowiedzi, skłonienia odbiorcy do refleksji bądź pominięcia fragmentu tekstu.

 • używany do zaznaczenia domyślnego elementu zdania,
 • przed wyrażeniem, które określa ogółem, to co zostało opisane wcześniej w drobiazgowy sposób,
 • w przypadku wystąpienia elementu nieoczekiwanego i zaskakującego odbiorcę,
 • by wyodrębnić wtrącenie w wypowiedzi,
 • do odzwierciedlenia relacji pomiędzy dwoma wyrazami i wartościami,
 • by uniknąć niejednoznaczności wypowiedzi,

Myślnik można zastosować również:

 • aby zastąpić czasowniki domyślne takie jak: „jest” i „są” przed wprowadzającym orzecznik zaimkiem „to”,
 • by po dłuższych opisach w rozbudowanych zdaniach, powrócić do głównej myśli,
 • w wyliczeniach.

Zasady stosowania innych znaków interpunkcyjnych obok myślnika:

 • przed myślnikiem należy pominąć przecinek,
 • przed myślnikiem należy pozostawić kropkę, pytajnik, wielokropek oraz wykrzyknik.
icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments