cognity

Odkryj potęge Excela: 10 najbardziej przydatnych narzędzi na rozmowie o pracę!

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, Microsoft Excel nadal utrzymuje swoją pozycję jako niezastąpione narzędzie do analizy danych i zarządzania projektem i jest jednym z podstawowych narzędzi, o jakie pytania pojawiają się podczas rozmowy o pracę. Jednak nawet doświadczeni użytkownicy czasami przegapują pewne funkcje, które mogą znacząco ułatwić ich pracę. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie listę 10 najbardziej przydatnych narzędzi w Microsoft Excel, które mogą zrewolucjonizować Twoje doświadczenie pracy z tą potężną aplikacją oraz pomóc Ci uzyskać dobre wyniki podczas rekrutacji.

22 stycznia 2024
blog

Tabele przestawne

Tabelki przestawne są nie tylko potężnym narzędziem, ale także łatwym w użyciu. Pozwalają na dynamiczną analizę dużych zestawów danych, umożliwiając jednocześnie grupowanie, sortowanie i filtrowanie informacji. Dzięki nim możesz błyskawicznie uzyskać odpowiedzi na skomplikowane pytania biznesowe, analizując zależności między różnymi kategoriami danych.

Kluczowe zalety tabel przestawnych:

 • Łatwość użycia: Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, tworzenie tabel przestawnych jest łatwe nawet dla osób bez głębokiej wiedzy z zakresu analizy danych.
 • Szybkość analizy: Tabele przestawne pozwalają szybko grupować, sortować i filtrować dane, co umożliwia błyskawiczne uzyskiwanie kluczowych informacji.
 • Dynamika raportowania: Możliwość modyfikowania i dostosowywania tabel przestawnych sprawia, że są one dynamicznym narzędziem, które można łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb.
 • Wizualizacja danych: Dodanie wykresów do tabel przestawnych ułatwia zrozumienie związków między różnymi elementami zestawu danych.

Jak stworzyć tabelę przestawną:

 • Zaznacz dane, które chcesz uwzględnić w tabeli przestawnej.
 • Przejdź do zakładki "wstaw" i wybierz "tabela przestawna".
 • Przeciągnij pola danych na odpowiednie obszary, takie jak wartości, kategorie i filtry.

Przykładowe zastosowanie:

Powiedzmy, że masz zbiór danych dotyczący sprzedaży produktów. Tabela przestawna pozwoli Ci szybko zobaczyć, które produkty generują najwięcej przychodu, jakie są trendy sprzedażowe i jakie regiony są najbardziej obiecujące.

Solver

Solver to kluczowe narzędzie dla profesjonalistów zajmujących się optymalizacją. Pozwala na rozwiązanie problemów, które mogą obejmować maksymalizację zysków, minimalizację kosztów czy optymalne alokowanie zasobów. W połączeniu z zaawansowanymi funkcjami Excel, Solver umożliwia dynamiczne modelowanie i analizę warunków.

Zalety używania solvera:

 • Optymalizacja celu: Solver umożliwia automatyczne znalezienie optymalnych wartości zmiennych decyzyjnych, aby zminimalizować lub maksymalizować określony cel.
 • Różnorodność problemów: Można go stosować do różnorodnych problemów, takich jak alokacja zasobów, minimalizacja kosztów czy maksymalizacja zysków.
 • Eligible constraints: Solver pozwala na definiowanie ograniczeń, co jest niezwykle przydatne w przypadku realnych sytuacji biznesowych, gdzie istnieje wiele czynników wpływających na podejmowane decyzje.
 • Automatyzacja procesu: Dzięki Solverowi, wiele złożonych obliczeń i analiz można zautomatyzować, co oszczędza czas i zwiększa precyzję.

Jak korzystać z solvera:

 • Otwórz arkusz, który zawiera dane, na których chcesz działać.
 • Przejdź do zakładki "dane" i wybierz "solver" z menu.
 • Zdefiniuj komórkę docelową, cel oraz ograniczenia dla zmiennych decyzyjnych.
 • Uruchom solvera, aby znaleźć optymalne rozwiązanie.

Przykładowe zastosowanie:

Przyjmijmy, że jesteś menedżerem produkcji, a celem jest zminimalizowanie kosztów przy jednoczesnym spełnieniu określonych ograniczeń dotyczących dostępności surowców i ilości produkowanych jednostek. Solver pozwala na znalezienie optymalnego planu produkcji, uwzględniając wszystkie istotne czynniki.

Power Query

Power Query to narzędzie ETL (Extract, Transform, Load), które upraszcza proces importowania danych z różnych źródeł do Excel. Jego zaletą jest automatyzacja transformacji danych, eliminując konieczność ręcznego przetwarzania informacji. Dzięki niemu możesz zaoszczędzić czas i uniknąć błędów podczas przygotowywania danych do analizy.

Zalety korzystania z Power Query:

 • Łatwość importu danych: Power Query umożliwia importowanie danych z różnych źródeł, takich jak pliki Excel, bazy danych, strony internetowe czy pliki tekstowe, w sposób intuicyjny i zautomatyzowany.
 • Przekształcanie danych: Możliwość przekształcania danych na wiele sposobów, w tym usuwanie duplikatów, filtrowanie, scalanie i dzielenie kolumn.
 • Łączenie źródeł danych: Power Query pozwala na łączenie danych z różnych źródeł, co jest niezwykle przydatne przy analizie informacji pochodzących z różnych systemów.
 • Aktualizacja danych na żądanie: Automatyczna aktualizacja danych, co eliminuje konieczność ręcznego odświeżania informacji po każdej zmianie.

Jak korzystać z Power Query:

 • Otwórz arkusz Excel, a następnie przejdź do zakładki "dane".
 • Kliknij na opcję "pobierz dane" i wybierz źródło, z którego chcesz zaimportować dane.
 • Przetwórz dane według własnych potrzeb za pomocą narzędzia Power Query.
 • Załaduj przetworzone dane do arkusza Excel.

Przykładowe zastosowanie:

Przyjmijmy, że masz zbiór danych z różnych źródeł dotyczący sprzedaży. Power Query pozwoli Ci łączyć informacje o klientach, produktach i sprzedaży w jednym miejscu, co ułatwi analizę i raportowanie.

Diagramy Sankey

Diagramy Sankey są doskonałym narzędziem wizualizacyjnym, pozwalającym na przedstawienie przepływu danych w sposób jasny i czytelny. Idealnie sprawdzają się w analizie procesów biznesowych, gdzie można z łatwością zidentyfikować obszary o największym wpływie na cały system.

1.Przygotowywanie danych:

Rozpocznij od przygotowania danych w formie tabeli, zawierającej informacje o źródłach, celach i wartościach przepływu.

2. Wstawianie diagramu Sankey:

 • Przejdź do zakładki "wstaw" i wybierz "diagram Sankey" z dostępnych typów wykresów.
 • Kliknij na obszarze arkusza, gdzie chcesz umieścić diagram.

3. Skonfigurowanie diagramu:

 • W menu bocznym zaznacz dane dla źródeł, celów i wartości przepływu.
 • Dostosuj opcje wyglądu, takie jak kolor linii czy etykiety, według własnych preferencji.

4. Edycja diagramu:

 • Przeciągaj i upuszczaj węzły, aby dostosować układ diagramu.
 • Klikaj na strzałki, aby dostosować kierunek przepływu i dodawać etykiety.

5. Dostosowanie stylu:

 • Kliknij na diagramie, aby otworzyć narzędzia do formatowania.
 • Zmieniaj kolory, styl linii i tła, aby dopasować wykres do swoich potrzeb.

6. Aktualizacja danych:

W razie potrzeby, zaktualizuj dane, a diagram automatycznie dostosuje się do wprowadzonych zmian.

Warunkowe formatowanie:

Warunkowe formatowanie to kluczowe narzędzie do wizualizacji danych. Pozwala na automatyczne wyróżnianie komórek, które spełniają określone warunki, co ułatwia szybkie zauważenie istotnych zmian czy trendów w analizowanym zestawie danych.

Zalety formatowania warunkowego:

 • Wizualna analiza danych: Warunkowe formatowanie pozwala wizualnie wyróżnić ważne informacje na arkuszu, co ułatwia szybką analizę danych.
 • Dynamiczna aktualizacja: Formatowanie dostosowuje się automatycznie do zmian
 • Oszczędność czasu: Eliminuje potrzebę ręcznego formatowania, co przyspiesza proces tworzenia czy czytania arkuszy kalkulacyjnych.
 • Zwiększenie czytelności: Pomaga w zrozumieniu struktury danych i ich znaczenia, co poprawia czytelność arkusza i ułatwia komunikację informacji.

Jak korzystać z formatowania warunkowego:

 • Wybierz zakres komórek, do których chcesz zastosować warunkowe formatowanie.
 • Przejdź do zakładki "start" na pasku narzędzi.
 • Kliknij na przycisku "warunkowe formatowanie" w grupie "stylowanie warunkowe".
 • Z rozwijanego menu wybierz rodzaj warunkowego formatowania, które chcesz zastosować. Na przykład, możesz wybrać "większe niż..." lub "równa się...".
 • Po wybraniu warunku, wprowadź odpowiednie wartości czy kryteria, na podstawie których ma być stosowane warunkowe formatowanie.
 • Następnie wybierz format, jaki ma być używany, gdy warunek jest spełniony. Możesz dostosować kolor czcionki, tła, styl ramki itp.
 • Kliknij "OK", aby zatwierdzić ustawienia warunkowego formatowania.

 

Funkcje LOOKUP (wyszukaj): 

Funkcje LOOKUP umożliwiają szybkie i precyzyjne wyszukiwanie danych w dużych zbiorach. Dzięki nim można efektywnie porównywać informacje, znajdować dopasowania i analizować relacje między różnymi zestawami danych.

Zalety korzystania z funkcji LOOKUP

 • Szybkie wyszukiwanie danych: Pozwala na szybkie odnajdywanie i wyodrębnianie danych na podstawie określonych kryteriów.
 • Elastyczność: Dostępne różne rodzaje funkcji LOOKUP, co umożliwia dostosowanie metody wyszukiwania do konkretnych potrzeb.
 • Skalowalność: Może być stosowana do dużych zestawów danych, co ułatwia pracę z rozległymi arkuszami kalkulacyjnymi.
 • Łączenie funkcji: Możliwość łączenia różnych funkcji LOOKUP z innymi funkcjami Excel, co umożliwia zaawansowane analizy danych.
 • Automatyzacja procesów: Umożliwia automatyzację procesów, eliminując potrzebę ręcznego przeszukiwania danych.
 • Redukcja błędów: Minimalizuje ryzyko popełniania błędów przy ręcznym wyszukiwaniu danych w dużych arkuszach.

Składnia:

=VLOOKUP(szukana_wartość, tabela_zakres, numer_kolumny, [dokładność])

Parametry:

 • szukana_wartość: Wartość, którą chcesz odnaleźć w tabeli.
 • tabela_zakres: Obszar, w którym znajdują się dane, w tym kolumna z wartościami, do których chcesz się odnieść.
 • numer_kolumny: Numer kolumny w tabeli, z której mają być zwracane wartości.
 • [dokładność] (opcjonalny): Określa, czy szukana wartość musi być dokładna. Może przyjąć wartość "PRAWDA" lub "FAŁSZ".

 

Funkcje statyczne:

Bogata paleta funkcji statystycznych w Excel umożliwia zaawansowaną analizę danych. Od prostych średnich po bardziej zaawansowane testy, te narzędzia są kluczowe dla osób, które cenią solidną analizę statystyczną.

Zalety funkcji statystycznych:

 • Szybkie obliczenia: Funkcje statystyczne umożliwiają szybkie i łatwe obliczenia dla dużych zbiorów danych.
 • Precyzja analizy: Pomagają w analizie rozkładu danych i charakteryzują ich właściwości statystyczne.
 • Automatyzacja: Funkcje statystyczne automatyzują procesy obliczeń, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania wyników.
 • Wizualizacja danych: Dają możliwość wizualizacji danych statystycznych za pomocą wykresów i grafik.
 • Dostosowywanie analizy: Pozwalają dostosować analizę do różnych potrzeb, uwzględniając różne aspekty danych.
 • Zbieranie informacji: Funkcje statystyczne ułatwiają gromadzenie informacji o charakterystyce zbioru danych.
 • Porównania i trendy: Pozwalają na porównywanie danych, identyfikowanie trendów i wyciąganie wniosków z danych liczbowych.

Jak używać?

W programie Excel istnieje wiele funkcji statystycznych, takich jak SUMA (suma), ŚREDNIA (średnia arytmetyczna), MEDIANA (mediana), ODCH.STANDARDOWE (odchylenie standardowe) itp. Poniżej przedstawiam przykłady dla dwóch funkcji:

1.SUMA:

=SUMA(A1:A10)

Ta funkcja oblicza sumę wartości w zakresie od A1 do A10.

2.ŚREDNIA:

=ŚREDNIA(B1:B20)

Ta funkcja oblicza średnią arytmetyczną wartości w zakresie od B1 do B20.

Zaawansowane filtry:

Zaawansowane filtry w Excel pozwalają na precyzyjne i elastyczne sortowanie danych. Możesz szybko izolować konkretne wartości, co ułatwia analizę szczegółowych informacji w obszernych zbiorach danych.

Instrukcja dla zaawansowanych filtrów:

1.Zaznacz zakres danych:
Wybierz zakres danych, który chcesz przefiltrować.

2.Przejdź dozZakładki "dane":
Kliknij na zakładkę "dane" na pasku narzędzi.

3.Wybierz zaawansowany filtr:
Kliknij na opcję "zaawansowany filtr" w grupie "sortowanie i filtrowanie".

4.Wprowadź kryteria filtracji:
Wprowadź kryteria filtracji w oknie dialogowym zaawansowanego filtra. Możesz zdefiniować kilka warunków i wybierać między operacjami AND/OR.

5.Ustaw miejsce wynikowe:
Wybierz komórkę, w której chcesz umieścić wyniki filtracji.

6.Zastosuj filtr:
Kliknij "OK", aby zastosować zaawansowany filtr do wybranego zakresu danych.

Zalety zaawansowanych filtrów:

 • Precyzyjne filtrowanie: Pozwala na bardziej precyzyjne i skomplikowane filtry niż standardowe narzędzia w Excel.
 • Wielowarunkowe kryteria: Umożliwia stosowanie wielu warunków filtrowania jednocześnie, co zwiększa elastyczność analizy danych.
 • Filtracja tekstów: Możliwość filtrowania danych tekstowych na podstawie określonych słów, fraz lub wzorców.
 • Dynamiczna aktualizacja: Wyniki filtracji automatycznie dostosowują się do zmian w danych źródłowych.
 • Łączenie kolumn: Pozwala na łączenie informacji z różnych kolumn w jednym filtrywanym widoku.
 • Usuwanie duplikatów: Możliwość łatwego usuwania zduplikowanych rekordów z wyników filtracji.
 • Zaawansowane operatory:Umożliwia stosowanie zaawansowanych operatorów logicznych (AND, OR) dla bardziej skomplikowanych warunków filtrowania.

 

Zaawansowane formuły matematyczne:

Excel oferuje szereg zaawansowanych formuł matematycznych, takich jak formuła ARRAY, która umożliwia wykonywanie skomplikowanych operacji na całych zakresach danych. To narzędzie szczególnie przydatne w analizie dużych zestawów danych.

Zalety korzystania z zaawansowanych formuł matematycznych:

 • Precyzja obliczeń: Zaawansowane formuły matematyczne pozwalają na bardziej precyzyjne i skomplikowane obliczenia niż podstawowe operacje.
 • Różnorodność funkcji: Excel oferuje szeroki zakres funkcji matematycznych, umożliwiających wykonywanie różnych rodzajów obliczeń.
 • Analiza numeryczna: Dają możliwość przeprowadzenia bardziej zaawansowanej analizy danych numerycznych na arkuszu kalkulacyjnym.
 • Elastyczność: Możliwość łączenia różnych funkcji matematycznych w jednej formule, co zwiększa elastyczność analizy.
 • Optymalizacja czasu: Zaawansowane formuły pozwalają na optymalizację procesów obliczeń, oszczędzając czas użytkownika.
 • Automatyzacja procesów: Umożliwiają automatyzację bardziej złożonych procesów matematycznych, co zwiększa efektywność pracy.
 • Wizualizacja wyników: Pozwalają na prezentację wyników w czytelny sposób, często poprzez generowanie wykresów czy tabel.

Przykłady:

1.Moc (POTĘGA):

=POTĘGA(A1, B1)

2.Pierwiastek kwadratowy (PIERWIASTEK):

=PIERWIASTEK(C1)

3.Funkcje Trygonometryczne (SIN, COS, TAN):

=SIN(D1)

4.Logarytm (LOG):

=LOG(E1, 10)

Mapy cieplne:

Mapy cieplne, znane również jako heatmapy, są wizualnym narzędziem przedstawiającym dane numeryczne na mapie poprzez kolorowanie obszarów w zależności od wartości. Oto kilka instrukcji i przykładów dotyczących tworzenia map cieplnych oraz kilka zalet ich stosowania.

Przykłady zastosowań map cieplnych: 

 • Analiza ruchu na stronie internetowej: Mapy cieplne mogą przedstawiać obszary najczęściej klikane przez użytkowników na stronie internetowej, pomagając zrozumieć, które elementy są najbardziej popularne.
 • Monitorowanie temperatury w geograficznych obszarach: Mapy cieplne mogą przedstawiać temperaturę w różnych regionach, co jest szczególnie użyteczne w kontekście zmian klimatycznych.
 • Zagęszczenie ludności: Przedstawienie zagęszczenia ludności w różnych obszarach miast czy kraju może pomóc w planowaniu infrastruktury, transportu publicznego czy alokacji zasobów.

Instrukcja do tworzenia mapy cielnej:

1.Wybierz dane:
Wybierz zestaw danych, który chcesz przedstawić na mapie cieplnej. Może to być cokolwiek, od temperatury i zagęszczenia ludności po sprzedaż produktów.

2.Przygotuj dane:
Upewnij się, że dane są kompleksowo przygotowane. Wartości numeryczne powinny być przypisane do konkretnych lokalizacji lub obszarów.

3.Wybierz narzędzie do map cieplnych:
Istnieje wiele narzędzi online, które umożliwiają łatwe tworzenie map cieplnych, takie jak Google Maps API, Heatmap.js czy Tableau. Wybierz narzędzie, które najlepiej spełnia twoje potrzeby.

4.Zastosuj skalę kolorów:
Przyporządkuj różne kolory do różnych zakresów wartości. Na przykład, użyj kolorów od zimnego niebieskiego do ciepłego czerwonego w zależności od stopnia intensywności danego obszaru.

5.Dodaj tytuł i opis:
Dodaj tytuł mapy oraz ewentualnie opis, aby pomóc odbiorcom zrozumieć, co dokładnie przedstawiają dane.

6.Udostępnij mapę:
Udostępnij mapę online lub w formie pliku graficznego, aby inni mogli łatwo przeglądać i analizować przedstawione informacje.

Korzystając z tych narzędzi, możesz podnieść swoje umiejętności w Excel na nowy poziom, sprawiając, że analiza danych stanie się jeszcze bardziej efektywna i precyzyjna.

Kurs Microsoft Excel - formatowanie, obliczenia, wykresy i wprowadzenie do tabel przestawnych
początkujący
cena
od 1800 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - formatowanie, obliczenia, wykresy...
Kurs Microsoft Excel - interpretowanie raportów, użytkowanie formuł i funkcji, wykorzystanie praktycznych zastosowań programu przydatnych w prowadzeniu biznesu
średnio zaawansowany
cena
od 950 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - interpretowanie raportów...
Kurs Microsoft Excel - optymalizacja pracy oraz triki, porady i techniki usprawniające działania
średnio zaawansowany
cena
od 3000 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - optymalizacja pracy oraz triki...
Kurs Microsoft Excel - efektywne wykorzystanie programu w codziennej pracy w działach HR, kadr i płac
średnio zaawansowany
cena
od 950 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - efektywne wykorzystanie programu w codziennej pracy...
Kurs Microsoft Excel - użyteczne formuły i funkcje programu w pracy na danych biznesowych
początkujący
cena
od 950 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - użyteczne formuły i funkcje programu...
Kurs Microsoft Excel zaawansowany - usprawnienie pracy programu dzięki zaawansowanym narzędziom: tabelom przestawnym i makropoleceniom
zaawansowany
cena
od 850 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel zaawansowany - usprawnienie pracy programu...
Kurs Microsoft Excel w analizach danych - zaawansowane opcje filtrowania, tworzenie tabeli przestawnej i makra oraz praca z wykresami
średnio zaawansowany
cena
od 950 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel w analizach danych...
Kurs Microsoft Excel średniozaawansowany
średnio zaawansowany
cena
od 790 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel średniozaawansowany...
Kurs Microsoft Excel średniozaawansowany - formuły, funkcje, wykresy oraz wprowadzenie do tabel przestawnych i makr
średnio zaawansowany
cena
od 790 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel średniozaawansowany - formuły, funkcje, wykresy...
Kurs Microsoft Excel zaawansowany
zaawansowany
cena
od 850 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel zaawansowany...
Kurs Microsoft Excel - wykorzystanie zaawansowanych funkcji programu: tabeli, wykresów i makropoleceń
średnio zaawansowany
cena
od 1800 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - wykorzystanie zaawansowanych funkcji programu...
Kurs Controlling finansowy - analiza i kontrola danych w MS Excel
średnio zaawansowany
cena
od 3500 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Controlling finansowy - analiza i kontrola danych w MS Excel...
Kurs Microsoft Excel - wprowadzenie do środowiska, operacje na danych i tworzenie wykresów
początkujący
cena
od 750 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - wprowadzenie do środowiska...
icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments