cognity

Przypisy w Wordzie

Odniesienia do źródeł są niezbędnym elementem prac magisterskich, licencjackich czy wszelkich dokumentów, w których powołujemy się na informacje przytaczane przez innych autorów.
Wstawianie przypisów w Wordzie, mimo iż wydaje się prostym zagadnieniem, nie raz nastręcza nam sporych trudności.
W jaki sposób wstawiać je najszybciej?

22 maja 2014
blog

Odniesienia do źródeł są niezbędnym elementem prac magisterskich, licencjackich czy wszelkich dokumentów, w których powołujemy się na informacje przytaczane przez innych autorów.
Wstawianie przypisów w Wordzie, mimo iż wydaje się prostym zagadnieniem, nie raz nastręcza nam sporych trudności.
W jaki sposób wstawiać je najszybciej?

 

Przedstawony temat jest fragmentem kursu Word Zaawansowany.

 

Celem przypisów jest dodawanie komentarzy lub wskazywanie źródła w dokumentach. Wyróżnia się następujące rodzaje przypisów:

  • przypis dolny,
  • przypis końcowy.

 

Wstawianie przypisów

 

Przypisy dolne

Aby wstawić przypis dolny należy z karty Odwołania z grupy Przypisy dolne wybrać opcję - Wstaw przypis dolny (rys. 1).  Innym sposobem jest skorzystanie z kombinacji klawiszy Alt + Ctrl + J.

 

Cognity Kurs word

Rys. 1. Wstawianie przypisu dolnego

 

 

Po wstawieniu przypisu dolnego zostanie wstawiona cyfra o indeksie górnym oraz przypis na dole strony (rys. 2). Dodatkowo najechanie na cyfrę z przypisu dolnego powoduje wyświetlenie dymka z informacją, która jest podana w tym przypisie (rys. 3).

 

Cogntiy Kurs Word przypis

Rys. 2. Efekt wstawienia przypisu dolnego

 

 

Cognity Word Przypis

Rys. 3. Efekt po najechaniu na przyis dolny

 

Przypisy końcowe

Wstawianie przypisów końcowych jest identyczne jak w przypadku przypisów dolnych. Z karty Odwołania z grupy Przypisy dolne należy wybrać opcję Wstaw przypis końcowy (rys. 4). Identyczny efekt osiągnie się dzięki kombinacji klawiszy Alt + Ctrl + D.

 

 

Cognity Word

Rys. 4. Wstawianie przypisu końcowego

 

W przypadku przypisu końcowego przy standardowych ustawieniach zostanie ustawiona liczba w postaci rzymskiej małej litery (rys. 5).

 

 

Word przypis

Rys. 5. Wstawienie przypisu końcowego na koniec dokumentu

 

 

Ustawienia

 

Microsoft Word oferuje wiele możliwości w zakresie ustawień opcji. Nie inaczej jest z przypisami. Dostęp do szerokiej gamy opcji można uzyskać przez wybranie karty Odwołania a następnie z grupy Przypisy dolne należy wskazać na prawy dolny kwadrat (rys. 6).

 

 

przypisy dolne

Rys. 6. Miejsce ustawień przypisów na karcie Odwołania

 

 

Po wykonaniu tych czynności powinno pojawić się okno z ustawieniami (rys. 7).

 

 

word przypisy dolne

Rys. 7. Opcje konfiguracji przypisów

 

 

W ustawieniach można zdecydować o lokalizacji (w przypadku przypisów dolnych dół strony lub pod tekstem, a w przypisach końcowych – koniec dokumentu lub sekcji), rodzaju numeracji (liczby arabskie, rzymskie lub litery). Ponadto można zdecydować się, czy numeracja przypisów ma rozpoczynać się od sekcji, nowej strony lub zachować numerację.

 

 

Usuwanie przypisów

 

Kasowanie przypisu polega na zaznaczeniu znaku w tekście symbolizującego przypis i wciśnięciu przycisku Delete lub Backspace (rys. 8).

 

 

Word przpis dolny

Rys. 8. Prawidłowe zaznaczenie przypisu do kasowania

 

 

 

W przypadku gdy zaznaczymy tekst przypisu dolnego lub końcowego i usuniemy tekst w nim zawarty, to przypis nie zostanie usunięty. Rys. 9 przedstawia zaznaczenie, które nie usunie przypisu.

 

 

cognity przypisy1

Rys. 9. Zaznaczenie, którego usunięcie nie spowoduje skasowania przypisu

 

 

Autorem tekstu oraz illustracji jest Grzegorz Plak - Trener Cognity 

icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments