cognity

Tworzenie bibliografii w MS Word

Tworząc dokumenty w programie Word wiele opcji takich jak np. spis treści, spis rysunków i tabel, a także tytułową bibliografie – można wygenerować automatycznie. Tworzona jest ona na podstawie informacji źródłowych, których użyliśmy przy tworzeniu danego dokumentu.

01 czerwca 2014
blog

Tworząc dokumenty w programie Word wiele opcji takich jak np. spis treści, spis rysunków i tabel, a także tytułową bibliografie – można wygenerować automatycznie. Tworzona jest ona na podstawie informacji źródłowych, których użyliśmy przy tworzeniu danego dokumentu.

Opcja ta jest możliwa, ponieważ tworząc nowe źródło (odniesienie do źródła) w naszym dokumencie, informacja o nim jest zapisywana na naszym komputerze. Dzięki temu później jest możliwe jego odnalezienie i użycie przy sporządzaniu automatycznego spisu treści.

Pierwszym etapem tworzenia bibliografii jest oznaczenie cytowanego tekstu lub źródła tekstu.

Źródła danych należy dodać w karcie Odwołania, zakładka Cytaty i bibliografia, następnie Wstaw cytat i kliknąć na strzałkę – wtedy wyświetli się nam menu. Wybieramy w nim Dodaj nowe źródło i wpisujemy dane tekstu źródłowego (Rys. 1).

spis tabelRys. 1

Spis źródeł (bibliografię), z jakich korzystaliśmy przy tworzeniu dokumentu, możemy utworzyć na dowolnym etapie pisania dokumentu. W przypadku, gdy program Word nie odnajdzie informacji o źródle, które są potrzebne do stworzenia kompletnego cytatu będzie można zastosować symbol zastępczy cytatu. Właściwie informacje o źródle będzie można uzupełnić w późniejszym czasie.

Kiedy w naszym dokumencie znajdują się źródła, z jakich korzystaliśmy możemy przystąpić do utworzenia spisu pozycji bibliografii. Tworzymy ją w bardzo prosty sposób – w tej samej lokalizacji, co wyżej, (czyli karta Odwołania, zakładka Cytaty i bibliografia) wybieramy Bibliografia i następnie Wstaw bibliografie.

Wskazówki, które pomogą Ci przy tworzeniu bibliografii:

Rodzaje źródeł
Warto wspomnieć, że Word obsługuje różne rodzaje źródeł, takie jak książki, artykuły, strony internetowe, czasopisma, itp. Możesz dodać i sformatować każde źródło zgodnie z konkretnym stylem cytowania, takim jak APA, MLA, Chicago, czy inne.

Sposób cytowania
Po dodaniu źródła, Word pozwala dostosować sposób, w jaki to źródło jest cytowane w tekście. Możesz używać różnych wariantów tego samego źródła w tekście, a Word automatycznie utworzy spis treści na podstawie tych danych.

Edycja i aktualizacja
Pamiętaj o konieczności regularnej aktualizacji bibliografii, zwłaszcza jeśli dokonujesz zmian w treści dokumentu. Word pozwala na automatyczną aktualizację bibliografii, co jest bardzo wygodne.

Sprawdzanie stylu i formatowania
Jeśli pracujesz nad naukową pracą lub artykułem, zawsze upewnij się, że stosujesz odpowiedni styl cytowania i formatowania zgodny z wytycznymi Twojej instytucji lub czasopisma. Word umożliwia dostosowanie stylu bibliografii do konkretnych wymagań.

Zarządzanie źródłami
Jeśli pracujesz nad większym projektem, w którym korzystasz z wielu źródeł, warto zadbać o porządek w bibliografii. Word pozwala na grupowanie źródeł i nadawanie im odpowiednich kategorii.

Korzystanie z funkcji zrzutu ekranu
Jeśli pracujesz nad dokumentem, który zawiera wiele źródeł internetowych, możesz użyć funkcji zrzutu ekranu w Wordzie, aby zachować kopie tych źródeł wraz z adresem URL, co ułatwi późniejsze odniesienie się do nich.

Pamiętaj, że korzystanie z narzędzi do tworzenia bibliografii w Wordzie może znacząco usprawnić pracę nad dokumentami naukowymi, pracami magisterskimi czy publikacjami. Dzięki automatyzacji procesu tworzenia i aktualizacji bibliografii, można zaoszczędzić czas i uniknąć błędów w cytowaniu źródeł.

W tych kilku prostych krokach mamy gotową całą bibliografię.

Szczegółowe omówienie materiału z powyższego artykuł następuje na kursie MS Word.

 

icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments