cognity

Usuwanie duplikatów, czyli jak oczyszczać dane w arkuszu MS Excel

Gdy łączymy lub importujemy rekordy w programie MS Excel mogą powstać duplikaty. Aby móc skutecznie analizować dane warto jeszcze przed przystąpieniem do analizy oczyścić zbiór danych. Możemy to zrobić m.in. za pomocą funkcji "usuwanie duplikatów". W poniższym artykule przedstawiamy Państwu możliwości zastosowania tej opcji.

14 sierpnia 2017
blog

MS Excel: usuwanie duplikatów w jednej kolumnie

Celem zadania jest stworzenie listy unikatów w kategorii szkoleń na podstawie zduplikowanych danych przestawionych na rysunku nr 1. Taką listę można wykorzystać np. do stworzenia listy dwupoziomowej.

Rys. 1. Przykładowe dane

Aby skorzystać z opcji Usuń duplikaty, należy zaznaczyć zakres danych, z których chcemy pozbyć się powtórzonych wartości, a następnie z karty Dane w grupie Narzędzia danych wybrać opcję Usuń duplikaty (rys. 2).

Rys. 2. Opcja Usuń duplikaty na karcie Dane

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego na rysunku nr 3, z  dostępną tylko jedną kolumną (w której szukamy wartości powtórzonych). Po kliknięciu przycisku OK program Excel pozostawi listę złożoną z wartości unikalnych w danym zaznaczeniu.

Rys. 3. Okno Usuwanie duplikatów wraz z zaznaczonymi danymi

MS Excel: usuwanie duplikatów w wielu kolumnach

W tym akapicie zajmiemy się usuwaniem zduplikowanych wartości wielu kolumnach. Przykładowy zakres danych, na jakim zostanie oparty przykład przedstawiono na rysunku nr 4.

Rys. 4. Przykładowe dane 

Po zaznaczeniu danych (zapisanych we wszystkich 4 kolumnach) oraz wybraniu opcji Usuń duplikaty (Dane -> Narzędzia danych -> Usuń duplikaty) zostanie wyświetlone okno takie, jak na poniższym rysunku.

Rys. 5. Usuwanie duplikatów dla kilku kolumn 

Jeśli chcemy, aby unikalną wartość tworzyły Nazwa kategorii oraz Nazwa szkolenia, to należy pozostawić zaznaczone właśnie te opcje, resztę odznaczamy i klikamy przycisk OK. Excel wyświetli informację dotyczącą liczby zduplikowanych wartości oraz pozostawi unikalne wartości według wzoru użytkownika.
Na rysunku nr 6 znajdują się dane, które Excel ograniczył dla pięciu pierwszych wartości z rysunku nr 4.

Rys. 6. Pozostawione wartości

Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że usunięte zostało szkolenie Excel podstawowy w cenie 690.


W przypadku, gdy w oknie usuń duplikaty zaznaczone zostaną nagłówki: Nazwa kategorii, Nazwa szkolenia oraz Cena (rys. 7) zmieni się liczba wyświetlonych rekordów (rys. 8)

Rys. 7. Zaznaczenie trzech kolumn w opcji usuń duplikaty

Rys. 8. Efekt zastosowania opcji usuń duplikaty dla trzech kolumn

Autorem artykułu jest Grzegorz Plak, trener Cognity.

Kurs Microsoft Excel - interpretowanie raportów, użytkowanie formuł i funkcji, wykorzystanie praktycznych zastosowań programu przydatnych w prowadzeniu biznesu
średnio zaawansowany
cena
od 950 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - interpretowanie raportów...
Kurs Microsoft Excel - praktyczne aspekty formuł, funkcji i wykresów oraz wprowadzenie do tworzenia tabel przestawnych i makr
średnio zaawansowany
cena
od 1200 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - praktyczne aspekty formuł, funkcji i wykresów...
Kurs Microsoft Excel - formatowanie, obliczenia, wykresy i wprowadzenie do tabel przestawnych
początkujący
cena
od 700 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel - formatowanie, obliczenia, wykresy...
Kurs Microsoft Excel podstawowy
początkujący
cena
od 750 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel podstawowy...
icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments