cognity

5 wskazówek dla początkujących programistów VBA

Gdy zaczynasz swoją przygodę z programowaniem w VBA, nikt nie wymaga od ciebie cudów. Wręcz przeciwnie – pomoc jest wskazana. Zapoznaj się więc z 5 wskazówkami Cognity jak i programuj bez przeszkód w VBA! 

17 listopada 2017
blog

Stosowanie wielu modułów

Moduł jest zbiorem procedur, instrukcji, deklaracji, które są przechowywane razem pod jedną nazwą i wykorzystywane przez program lub inny moduł. Jeżeli nasz kod będzie zawierał wiele skomplikowanych procedur, najlepiej umieścić je w oddzielnych modułach, do których będzie się odwoływał główny program. To zwiększa przejrzystość i zrozumienie kodu oraz ułatwia operowanie na nim.

Używanie instrukcji Option Explicit

Aby uniknąć błędów niepoprawnego wpisania nazwy zmiennej, używamy Option Explicit. Instrukcja ta wymusza deklaracje wszystkich zmiennych w danym module. Musi wystąpić przed wszystkimi procedurami, a wszystkie zmienne muszą być zadeklarowane przy użyciu rozkazów Dim, Private, Public, ReDim lub Static. Gdy jakaś zmienna będzie niezadeklarowana, wystąpi błąd podczas kompilacji.

Deklarowanie zmiennych w osobnych liniach kodu

Dobrą praktyką jest deklarowanie każdej zmiennej w osobnej linii edytora. Kod jest nie tylko przejrzysty, nie trzeba biegać wzrokiem po całym edytorze, ale także zapobiega to błędnej deklaracji zmiennych. Dodatkowo przy każdej zmiennej możemy wpisać krótki komentarz – co to jest i co z tym zrobimy.

Stosowanie krótkich nazw zmiennych

Nazwa powinna dobrze opisywać rolę, jaką pełni zmienna w procedurze. Jednak jej długość może być problemem, jeżeli będziemy często ją stosować w kodzie. Nazwa powinna być na tyle krótka, aby użytkownik mógł zrozumieć sens zmiennej, nie przypadkowa i najlepiej w jednym języku. 

Komentowanie kodu

Jak już wcześnie zostało wspomniane, komentarz pełni rolę informacyjną. Tym bardziej, jeżeli tak się zdarzyło, że mamy wiele instrukcji w jednym module. Wtedy ważną rzeczą jest opisanie poszczególnych czynności. Komentarze mogą przybierać formę ogólnego opisu programu (do czego służy, jaki jest jego cel), poszczególnych modułów czy pojedynczej linijki kodu.

Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Microsoft Excel - programowanie w języku VBA, rejestrowanie makr i zarządzanie kodem
początkujący
cena
od 1090 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs VBA w Microsoft Excel - programowanie w języku VBA...
Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Microsoft Excel - analiza danych i automatyzacja raportowania
początkujący
cena
od 2200 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs VBA w Microsoft Excel - analiza danych i automatyzacja raportowania...
Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Microsoft Excel podstawowy - zasady tworzenia i kodowania algorytmów oraz automatyzacja pracy i tworzenie aplikacji
początkujący
cena
od 990 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs VBA w Microsoft Excel podstawowy - zasady tworzenia i kodowania...
Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Microsoft Word - wykorzystanie języka programowania do automatyzacji zadań w dokumencie tekstowym
początkujący
cena
od 4100 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs VBA w Microsoft Word - wykorzystanie języka programowania...
Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Microsoft PowerPoint - wykorzystanie możliwości PowerPoint przy użyciu kodu VBA i zastosowanie języka VBA w tworzeniu efektywnych prezentacji
początkujący
cena
od 4100 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs VBA w Microsoft PowerPoint...
icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments