cognity

Power BI – wizualizacja danych na wykresie

Power Business Intelligence jest narzędziem służącym do przeprowadzania zaawansowanej analizy danych. Usługa Power BI pozwala na łączenie ze sobą różnych aplikacji i łączników oraz na podstawie wszystkich zebranych danych z różnych źródeł tworzyć kompleksowe analizy, a następnie udostępniać je innym osobom. Ma wiele zalet, ponieważ dobrze sprawdza się dla indywidualnych osób, pragnących mieć jasny przegląd danych z programu MS Excel czy baz danych. Z drugiej strony, sprawdza się również w przedsiębiorstwie, które chce tworzyć złożone, przejrzyste raporty czy też wizualizacje przydatne szerokiej grupie odbiorców.

26 września 2018
blog

Do wykonania poniższego zadania należy pobrać plik z danymi:

Zadanie

Na podstawie danych z pliku o nazwie wydatki utwórz następujące zestawienie:

Rozwiązanie

Na początku zaimportuj dane. Po włączeniu aplikacji Power BI (Rys. 1):

Rys. 1. Początkowy wygląd aplikacji Power BI 

pobierzemy dane. Przejdź do karty Strona główna oraz wybierz opcję Pobierz dane (Rys. 2).

Rys. 2. Opcja pobierania danych

Z okna Pobieranie danych zaznacz Program Excel oraz kliknij przycisk Połącz (Rys. 3).

Rys. 3. Łączenie się do danych z aplikacji MS Excel

Wskaż pliki i kliknij przycisk Otwórz. W oknie Navigator będą dwa dostępne źródła: Tabela1 oraz Arkusz1. Wybierz tabelę oraz kliknij przycisk Załaduj (Rys. 4).

Rys. 4. Wybieranie danych do programu Power BI

Po zaimportowaniu danych dane są w oknie Pola (Rys. 5).

Rys. 5. Zaimportowane dane

Zmień nazwę tabeli na Wydatki. W tym celu dwukrotnie kliknij na nazwę Tabela1 aby przejść do trybu edycji nazwy tabeli. Innym sposobem na zmianę nazwy jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwę Tabela1 oraz wybranie opcji Zmień nazwę (Rys. 6).

Rys. 6. Opcja zmiany nazwy obiektu tabeli

Po zmianie w oknie Pola jest zmieniona nazwa (Rys. 7).

Rys. 7. Wygląd okna Pola po zmianie nazwy

Statystyki przedstawione na początku nie mogą być obliczone bezpośrednio z dostępnych danych, dlatego należy wstawić nową miarę. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na tabelę Wydatki i z dostępnych opcji wybierz opcję Nowa miara (Rys. 8).

Rys. 8. Wstawianie nowej miary

W pasku formuły wykorzystaj funkcję SUMX:

Wartość = SUMX(Wydatki; Wydatki[Cena] * Wydatki[Ilość])

 

Funkcja SUMX ma dwa argumenty. Pierwszym argumentem jest tabela z której pobieramy dane. W drugim argumencie podajemy wyrażenie które ma być obliczone. W związku z tym, że chcemy obliczyć sumę iloczynów ilości oraz ceny to należy przekazać te dwie kolumny wraz ze znakiem gwiazdki (symbol mnożenia).

Po wpisaniu formuły i zaakceptowaniu jej przyciskiem Enter, okno Pola ma dodatkowy obiekt w postaci miary o nazwie Wartość (Rys. 9).

Rys. 9. Nowa miara o nazwie Wartość w oknie Pola

Kolejnym elementem, który dobrze byłoby obliczyć jest nazwa dnia tygodnia. Obiekt będzie kolumną obliczeniową, ponieważ nie będziemy wykorzystywać statystyk agregujących. Aby wstawić nową kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy na tabelę Wydatki i wybierz opcję Nowa kolumna (Rys. 10).

Rys. 10. Wstawienie nowej kolumny

Należy wprowadzić funkcję FORMAT w pasku formuły:

Dzień tygodnia = FORMAT(Wydatki[Data]; "dddd")

 

Po wprowadzeniu formuły i kliknięciu przycisku Enter nowy obiekt jest w oknie Pola (Rys. 11). Zwróć uwagę na to, że ikony kolumn obliczeniowych, miar oraz pól zaimportowanych przez aplikację są różne.

Rys. 11. Nowa kolumna Dzień tygodnia

Posiadamy komplet danych, więc można przystąpić do stworzenia końcowego raportu.

Na początek wstaw fragmentator z okna Wizualizacje (Rys. 12).

Rys. 12. Wizualizacja fragmentator

Po kliknięciu na opcję fragmentator powinna zostać dodana wizualizacja do strony (Rys. 13).

Rys. 13. Dodany fragmentator do strony

Gdy zaznaczony jest fragmentator przeciągnij pole o nazwie Dzień tygodnia do okna Wizualizacje do pola tekstowego Pole (Rys. 14).

Rys. 14. Miejsce wstawienia pola Dzień tygodnia

Efektem wykonania operacji będzie umieszczenie nazwy do tego pola tekstowego (Rys. 15).

Rys. 15. Lokalizacja pola Dzień tygodnia we fragmentatorze

Na stronie powinny pojawić się dni tygodnia (Rys. 16).

Rys. 16. Dni tygodnia we fragmentatorze

Kliknij na pustą stronę. Fragmentator z dniami tygodnia zostanie odznaczony (Rys. 17).

Rys. 17. Odznaczony fragmentator dni tygodnia

Kliknij w wizualizacji na tabelę (Rys. 18).

Rys. 18. Tabela w wizualizacjach

Do wartości przeciągnij pole Kategoria, Dzień tygodnia oraz Wartość (Rys. 19).

Rys. 19. Pola dla tabeli

Dzień tygodnia nie jest prawidłowo uporządkowany (Rys. 20).

Rys. 20. Wygląd tabeli po wstawieniu pól Kategoria, Dzień tygodnia oraz Wartość

Wstaw nową kolumnę obliczeniową o nazwie Numer dnia tygodnia:

Numer dnia tygodnia = WEEKDAY(Wydatki[Data]; 2)

 

Pierwszym argumentem funkcji jest data, natomiast drugim argumentem jest wskazanie jak chcemy traktować nasz tydzień. W przypadku gdy wpiszemy liczbę jeden to tydzień rozpoczyna się od niedzieli, gdzie niedziela ma indeks równy jeden. Dla liczby dwa tydzień rozpoczyna się od poniedziałku, a indeks tego dnia równy jest jeden. Jeśli wybierzemy liczbę trzy, to wskazujemy, że naszym pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek, natomiast indeksujemy ten dzień od zera.

Po wstawieniu kolumny obliczeniowej zmień sortowanie dla pola Dzień tygodnia. Zaznacz to pole a następnie z karty Modelowanie wskaż opcję Sortowanie wg kolumny i kliknij na pole Numer dnia tygodnia (Rys. 21).

Rys. 21. Zmiana sortowania dla pola Dzień tygodnia

Na stronie powinna zmienić się kolejność wyświetlanych dni tygodnia (Rys. 22).

Rys. 22. Poprawne porządkowanie wg dnia tygodnia

Wstaw wykres punktowy (Rys. 23).

Rys. 23. Miejsce wykresu punktowego w oknie Wizualizacje

Wykres powinien zostać dodany poniżej tabeli (Rys. 24).

Rys. 24. Nieuzupełniony wykres punktowy

Do osi X umieść pole Dzień tygodnia. Pole Wartość przeciągnij do osi Y oraz rozmiaru (Rys. 25).

Rys. 25. Miejsce w którym powinny być przeniesione pola

Na tę chwilę raport przy rozdzielczości ekranu 1366 x 768 powinien wyglądać tak jak na Rys. 26.

Rys. 26. Raport przed zmianami graficznymi

Zaznacz wykres punktowy. Na wałku zmienia się wygląd wizualizacji (Rys. 27).

Rys. 27. Miejsce zmiany wyglądu wizualizacji

Kliknij na grupę ogólne. Dzięki temu rozwiną się dodatkowe opcje. Zmień położenie X na 300 oraz położenie Y na 0 (Rys. 28).

Rys. 28. Zmiana położenia dla wykresu punktowego

Można również zmienić wysokość oraz szerokość na wartości odpowiednio 957 oraz 720, przy czym należy posłużyć się suwakiem pionowym (Rys. 29).

Rys. 29. Ustawienia ogólne dla wykresu punktowego

Dla grupy Oś X zmień rozmiar tekstu na 12 pkt. (Rys. 30).

Rys. 30. Ustawienia osi X dla wykresu punktowego

Dla osi Y zmień rozmiar tekstu na 12 pkt. Końcowy efekt zaprezentowano na Rys. 31.

Rys. 31. Końcowy wygląd wykresu punktowego

Poniżej znajdują się ustawienia dla pozostałych wizualizacji:

 • fragmentator
  • grupa Ogólne
   • Położenie X: 0
   • Położenie Y: 0
   • Szerokość: 300
   • Wysokość: 200
  • tabela
   • grupa Ogólne
    • Położenie X: 0
    • Położenie Y: 250
    • Szerokość: 300
    • Wysokość: 470
   • grupa Nagłówki kolumn
    • Rozmiar tekstu: 12 pkt
   • grupa Wartości
    • Rozmiar tekstu: 12 pkt

Oto ostateczny widok poszczególnych okien (Rys. 32).

Rys. 32. Wygląd końcowy poszczególnych okien

Autor: Grzegorz Plak – trener Cognity

Usługa Power BI jest doskonałym narzędziem do wizualizacji informacji oraz udostępniania ich innym użytkownikom. Zarządzanie rozwiązaniami z Power Business Intelligence staje się coraz bardziej popularne ze względu występowania potrzeby świadomego wykorzystywania zasobów danych, w celu zdobywania przewagi rynkowej, rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań.

Kurs Microsoft Power BI - wykorzystanie Power BI do analizy danych i operacji na danych, oraz sporządzanie dashboardów i raportów
początkujący
cena
od 3500 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Power BI - wykorzystanie Power BI...
Kurs Business Intelligence - analiza danych z wykorzystaniem Microsoft BI, Power Query, PowerPivot, PowerMap
początkujący
cena
od 3000 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Business Intelligence - analiza danych...
Kurs Business Intelligence z Microsoft Azure i Microsoft Power BI - magazynowanie danych, budowanie baz i wizualizacja danych z raportów
ogólny
cena
od 4100 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Business Intelligence z Microsoft Azure i Microsoft Power BI...
Kurs Microsoft Excel BI podstawowy - analiza, wizualizacja i raportowanie danych
początkujący
cena
od 3500 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft Excel BI podstawowy - analiza, wizualizacja i raportowanie danych...
Kurs Microsoft PowerPivot - wykonywanie analiz danych i tworzenie złożonych modeli danych weekendowy
początkujący
cena
od 3300 zł + VAT dla szkoleń otwartych
szkolenia zamknietę
Zapytaj o cenę dla szkoleń zamkniętych
Kurs Microsoft PowerPivot - wykonywanie analiz danych...
icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments